Två valsedlar - varför det? Kyrkpressen förklarar.
Två valsedlar - varför det? Kyrkpressen förklarar.

Så röstar du på det du vill i valet

FÖRSAMLINGSVAL.

Så här är kyrkans system för att påverka uppbyggt. Kyrkpressen reder ut begreppen inför valet.

7.11.2022 kl. 18:12

Varför har jag två röstsedlar när jag röstar i församlingsvalet? Och var kan jag påverka kyrkans stora beslut som gäller alla församlingar?

Bra frågor! Den evangelisk-lutherska kyrkan är nämligen inte helt okomplicerad till sin förvaltning.

Bor man i en tvåspråkig kommun eller i en lite större stad så kan det bli extra oklart.

Den finsk- och den svenskspråkiga församling måste då, också på små orter (t.ex. Sibbo, Hangö) bilda den minsta formen av en samfällighet – av bara två församlingar.

Samfälligheten hanterar ekonomi, budget, fastigheter och personal. Alla församlingar i en kommun måste höra till samma samfällighet. Så Helsingfors samfällighet består till exempel av 20 församlingar, och i Åbo går samfällig­heten över stadsgränsen och består av 11 församlingar, inklusive grannen Sankt Karins.


Församlingsråd och kyrkoråd påverkar församlingen i det lilla – och i det stora nationella beslutsfattandet. I stora samfälligheter fattas de stora miljonbesluten i gemensamma kyrkofullmäktige.

Så fungerar det i "enkla församlingar".

I orter med bara en enda församling (vänstra boxen i grafiken) har du bara en röstsedel. Du röstar då bara på kandidater till kyrkofullmäktige. Fullmäktige utser sedan en "styrelse" som kallas kyrkorådet.

Församlingen kan vara enspråkigt svensk eller finsk, men åläggs trots det ha en begränsad verksamhet för ortens språkminoritet.

Så fungerar det i samfälligheter

På orter med flera församlingar (högra boxen) har du två röstsedlar, en vit och en orange.

Med den vita väljer du vem du vill se i samfällig­hetens gemensamma kyrkofullmäktige. De beslutar om stora övergripande frågor som fastigheter och budget. Fullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd.

Med den orange röstsedeln röstar du på dem som fattar beslut närmare dig. Det är församlingsrådet som beslutar om verksamheten i din egen svensk­språkiga församling.

Så påverkar du kyrkan i stort

Med din röst påverkar du också kyrkan i stort under fyra år – fast indirekt. Har du två valsedlar är den orange i så fall den viktigare.

De som väljs in i församlingsråden (i mindre församlingar kyrkorådet) är de som i sin tur röstar ”vidare” inom kyrkan. De väljer ombud till det landsomfattande kyrkomötet eller vem som ska bli biskop om en sådan behöver väljas. I varje stift väljs också ett stiftsfullmäktige.

Det här betyder sämjoval

I 19 församlingar i Borgå stift är det sämjo­val i år. Det har då ställts upp så få kandidater att ”alla blir invalda”. Dessvärre kan du inte rösta alls då. Ett undantag är om du bor på en ort och är skriven i en annan, där det hålls val. Då ordnar församlingen där du bor så att du kan förhandsrösta.

Det kan du göra till den 12 november. Själva valet hålls söndagen därpå, den 20 november.

Jan-Erik Andelin


Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00
Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00
Pedersöre församlings medlemmar får rösta i kyrkoherdeval igen.

KYRKOHERDETJÄNST. Nu ska Pedersöre få en ny kyrkoherde igen. Tjänsten förklaras ledig att sökas, och de sökande kommer att intervjuas av domkapitlet den 20 mars. Valet förrättas som ett direkt val, men valdagen är ännu inte fastslagen. 20.1.2023 kl. 11:05
Det är svårast att vara kristen i Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea och Libyen.

FÖRFÖLJELSE. Kristna förföljs i 76 olika länder i värden, och i elva av dem utsätts de för extrem förföljelse. 360 miljoner kristna, det vill säga var sjunde kristen, upplever förföljelse. En av fem förföljs i Afrika och två av fem i Asien. 20.1.2023 kl. 10:35
Palestinafödda Sally Azar vigs till präst för lutherska kyrkan i Jordanien och Israel. 

jordanien. "Det känns fint och unikt att få assistera vid vigningen då kyrkorna i Mellanöstern får sin första präst som är kvinna." Det säger biskop Jari Jolkkonen. 18.1.2023 kl. 15:30
Just nu verkar Johannes församling huvudsakligen i Johanneskyrkan, som i framtiden blir väldigt dyr.

SPARMÅL. Johannes församling måste spara. Igår kväll hamnade de lokaler församlingen ska använda i framtiden på det nya församlingsrådets bord. – Nu är allt helt öppet, säger kyrkoherden. 17.1.2023 kl. 16:30
Att rå om sig själv innebär bland annat att Wolfgang Falk ibland kan jobba på distans från sommarstugan i Monäs.

KARRIÄRBYTE. Han har jobbat i kyrkliga sammanhang i stort sett hela arbetslivet. Först som pastor och sedan som ekonom. Wolfgang Falk ser det som ett liv i kyrkans hägn, men i olika roller. 13.1.2023 kl. 09:33

Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00