– Meningen är inte att skrota det gamla, säger Tomi Tornberg. FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
– Meningen är inte att skrota det gamla, säger Tomi Tornberg. FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Tomi Tornberg: "Vi får en församling med bredare axlar"

malax.

– Nya Malax församling kommer att ha mera möjligheter, säger Tomi Tornberg, som blir kyrkoherde i den sammanslagna församlingen. Men utmaningar finns också.

13.10.2022 kl. 11:00

Beslutet är fattat. Nu är det vår tur att verkställa det, konstaterar Tomi Tornberg. Han är kyrkoherde i Malax församling och tf kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar.

Vid årsskiftet blir han kyrkoherde i den nya, tvåspråkiga församlingen Malax församling – Maalahden seurakunta som bildas då Bergö, Malax och Petalax församlingar dras in.

Inga stora förändringar i sikte

Det blir inte fråga om några revolutionerande förändringar när arbetet kommer igång i den nya församlingen, säger Tornberg.

– Vi fortsätter med det som fungerat bra, det som är lyckat och värdefullt – och där ingår det mesta. Vi har inga stora saker som vi behöver ändra på.

– Rent juridiskt är det en ny församling som grundas, men meningen är inte att vi ska skrota det gamla. Tvärtom tror vi att vi till och med förbättrar servicen och verksamheten. Förvaltningen har hittills krävt stora resurser som vi hoppas att nu kan frigöras för verksamhet.

En organisationskommission har tillsatts för att se över hur arbetet i den nya församlingen ska läggas upp. I den finns kyrkoherden och sex medlemmar: tre från Malax, två från Petalax och en från Bergö.

– Det är ett viktigt arbete som görs nu. Det är mycket att förbereda, att räkna på budgeten och se över andra frågor. Det nya kyrkofullmäktige kommer sedan att fastställa besluten på det nya årets sida.

Ännu finns en hel del att göra innan den nya församlingen ska komma igång i januari.

– Det är ganska knappt om tid, men det positiva är att vi känner varandra från tidigare. Vi har ju jobbat i samma samfällighet sedan 1970-talet och har på ett sätt haft en gemensam ekonomi redan tidigare. Tiden då församlingarna haft gemensam kyrkoherde har också varit en bra övningsperiod.

Även om det inte var församlingarnas ekonomi som i första hand ledde till sammangången är det mycket som behöver räknas över.

– De stigande elpriserna är en stor utmaning också för oss. Det är inget som vi hade räknat med och budgeterat för. Med tanke på det här är det bra att det blev en sammanslagning, då har vi lite bredare axlar.

Tomi Tornberg konstaterar att församlingarna redan tidigare har arbetat målinriktat med tanke på de ekonomiska utmaningar som finns.

– Alla har jobbat på ett bra och ansvarsfullt sätt med fastighetsstrategier och annat.

Han är glad över den hjälp organisationskommissionen fått från församlingarna i Kronoby och Pedersöre.

– De har gått genom motsvarande process ganska nyligen. Det har varit tacksamt att ta del av deras protokoll och material.

Kan alla tjänster bevaras?

– Kyrkoherdetjänsten i Petalax och Bergö har varit vakant i tre år, och den faller ju automatiskt bort. Inom fem och tio år har vi också en hel del pensioneringar på gång. Vi hoppas att vi kan sköta det hela så att vi inte behöver ha samarbetsförhandlingar, utan att det löser sig utan åtgärder från vår sida.

– Det är också viktigt att arbetet kan fortsätta och kunnandet bevaras.

Tornberg konstaterar att prognoserna visar att medlemsantalet i församlingen tyvärr fortsätter att minska.

– Vi är därför medvetna om att det hela inte är en permanent lösning utan att något måste ske längre fram.

Församlingsvalet är ett sämjoval

I den nya församlingen blev församlingsvalet ett sämjoval, där de 19 kandidaterna till fullmäktige redan är klara. Tomi Tornberg säger att hösten tack vare det kommer att bli mindre stressig i församlingen.

– Personligen tycker jag att det är en lyckad lösning att det blev ett sämjoval och att listan dessutom heter ”Tillsammans – Yhdessä” och har representanter från alla de tre gamla församlingarna. Vi hoppas att vi får rösta i framtiden igen!

PIAN WISTBACKA


BROTTSMISSTANKE. Polisen har inte funnit några orsaker att misstänka brott i Vasaförsamlingarna. Det visar förutredningen som nu är klar. 30.11.-0001 kl. 00:00
Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00
Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00
Pedersöre församlings medlemmar får rösta i kyrkoherdeval igen.

KYRKOHERDETJÄNST. Nu ska Pedersöre få en ny kyrkoherde igen. Tjänsten förklaras ledig att sökas, och de sökande kommer att intervjuas av domkapitlet den 20 mars. Valet förrättas som ett direkt val, men valdagen är ännu inte fastslagen. 20.1.2023 kl. 11:05
Det är svårast att vara kristen i Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea och Libyen.

FÖRFÖLJELSE. Kristna förföljs i 76 olika länder i värden, och i elva av dem utsätts de för extrem förföljelse. 360 miljoner kristna, det vill säga var sjunde kristen, upplever förföljelse. En av fem förföljs i Afrika och två av fem i Asien. 20.1.2023 kl. 10:35
Palestinafödda Sally Azar vigs till präst för lutherska kyrkan i Jordanien och Israel. 

jordanien. "Det känns fint och unikt att få assistera vid vigningen då kyrkorna i Mellanöstern får sin första präst som är kvinna." Det säger biskop Jari Jolkkonen. 18.1.2023 kl. 15:30
Just nu verkar Johannes församling huvudsakligen i Johanneskyrkan, som i framtiden blir väldigt dyr.

SPARMÅL. Johannes församling måste spara. Igår kväll hamnade de lokaler församlingen ska använda i framtiden på det nya församlingsrådets bord. – Nu är allt helt öppet, säger kyrkoherden. 17.1.2023 kl. 16:30

BROTTSMISSTANKE. Polisen har inte funnit några orsaker att misstänka brott i Vasaförsamlingarna. Det visar förutredningen som nu är klar. 30.11.-0001 kl. 00:00
Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10