I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

Församlingsvalet ställs in i var tredje svensk församling – för få kandidater

FÖRSAMLINGSVALET.

I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling.

23.9.2022 kl. 11:32

– Pandemin gjorde kanske att vi började sluta oss i våra egna kretsar. De unga i församlingen som har brukat ha en egen lista hade ingen i år.

Universitetslektor Jannika Lassus är avgående viceordförande i församlingsrådet i Esbo svenska. Nya förtroendeuppdrag på hennes jobb, i den akademiska världen, gör att hon själv stiger av efter åtta år i församlingsrådet i Esbo.

I hennes sista uppdrag, som valombud, nådde hennes lista inte ensam ända fram. I Esbo fick man 17 kandidater av de 17 som behövdes till församlingsrådet, inklusive suppleanter. Detsamma gäller kyrkofullmäktige – nio frivilliga för nio lediga platser. Så valförrättare och valnämnd är lediga den 20 november. Det blir inget val.

– Medelåldern är hög bland kandidaterna och många som ställer upp är "gamla Esbobor" med rötter på orten. De som är i min ålder, kring 40–50, säger att de inte har tid, säger Jannika Lassus.
– Vad vill Esboborna egentligen av sin kyrka? frågar Jannika Lassus.
Hennes kandidatlista räckte inte ensam till för att få till ett val.

Sämjovalet in i städerna

Sämjovalet var länge typiskt för små församlingar i skärgården. I årets församlingsval 2022 kryper de ohållna valen nu in i de större städerna, särskilt i huvudstadsregionen.

Inte heller Grankulla och Vanda har något församlingsval i höst. Alla som anmält sig som kandidater blir valda.

Församlingsvalet är inställt på svenska i: Esbo, Vanda, Grankulla, Olaus Petri, Hangö, Kimitoön, Malax, Nykarleby, Replot, Tammerfors, Brändö-Kumlinge, Saltvik, Ålands södra, Lemland-Lumparland, Eckerö-Hammarland.

Petrus församling i mellersta och norra Helsingfors har namn om sig att ha livaktig verksamhet med många unga vuxna. Där är intresset stort för att sitta i församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet. Där har församlingsborna hela tre tävlande kandidatlistor.

Men i Petrus är det ingen konkurrens om vem i församlingen som ska sitta i Helsingfors samfällighets 91 ledamöter stora kyrkofullmäktige, där stora administrativa frågor om fastigheter, budget och förvaltning avgörs.

Där ska stora beslut fattas de kommande fyra åren – bland annat om Petrus församling eventuellt ska fusioneras med de två andra svenska församlingarma i staden.

Mandaten fylls nu utan omröstning. Förre HIFK-chefen Christoffer Perret, församlingens ljud- och bildtekniker Niklas Pajunen samt statsvetaren och prästen Tors­ten Sandell, som de senaste åtta åren har bott i Turkiet, blir fullmäktigeledamöter. De får rakt av makt att vara med om och besluta om en 110 miljoner euros verksamhet i samfälligheten – bara genom att meddela sitt intresse.

I de två övriga svenska Helsingforsförsamlingarna blir det val som normalt.

Sämjoval i 19 av 45 församlingar

Kyrkpressen har hittills fått information om att det i 19 av stiftets 45 församlingar – närmare hälften – blir sämjo­val i någon form.

Förutom i Helsingfors grannkommuner ställs församlingsvalet in helt och hållet i församlingarna i Hangö, Kimitoön, nyfusionerade Malax, Replot och Nykarleby.

På Åland blir det sämjoval i fem församlingar av åtta – i alla utom Mariehamn, Jomala och nyfusionerade Norra Ålands församling. Också i stiftets språköförsamlingar i Tammerfors, Olaus Petri och Tyska församlingen blir det sämjoval.

I östnyländska Agricola församling kring Lovisa och i Jakobstad blir det normalt val enbart till församlingsråden, men inte till kyrkofullmäktige. I Agricola liksom också i Nykarleby förblir rentav en eller två fullmäktige­stolar tomma.

Enligt kyrkoordningen måste 80 procent av ett beslutande organs platser vara besatta, annars blir det enligt reglerna nyval.I Åbo blommar demokratin

Åbo svenska församling är en av de större församlingar i Borgå stift som har haft en lyckad kandidatnominering, med fler kandidater än tidigare år.

Också i församlingarna i Ingå och Solf, som 2018 hade sämjoval, blir det "riktiga val" i år; i Solfs församling med 1 500 medlemmar efter en paus på årtionden, uppger man från församlingen.

Politiska partier är aktiva i många finska evangelisk-lutherska församlingar, men syns till en del i den svenska kandidatnomineringen. I Åbo breddas kandidatfältet bland annat med "Gröna kyrkans" lista med dess enda kandidat, Johan Brandt.

SFP:s valmaskineri är på vissa orter i gång också inför församlingsvalet, om också med låg politisk profil.

Personkopplingarna är fler. Den förra SFP-ministern Ulla-Maj Wideroos gjorde en insats med ett nytt nätverk i Närpes 2018, vilket också tog henne vidare till att bli ombud i kyrkomötet.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i år i Johannes församling i Helsingfors. Hans föregångare, den långvariga Åbo­politikern Ulla Achrén, tidigare förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer upp i Åbo. I Närpes kandiderar stadsdirektör Mikaela Björklund.

Också andra nätverk kan ge skjuts i församlingsvalet. En lokal kändiskandidat i valet i Kristinestad är revyprofilen på orten, Mikael Perjus.


Uppdrag som går i släkten

Församlingsanställda får inte ställa upp, men det kan däremot präster i andra uppdrag, eller i pension göra. I Jakobstad kandiderar förre religionsläraren, familjerådgivaren och laestadianprofilen Kurt Hellstrand och ex-kyrkoherden Jan-Erik Sandström. I Borgå ställer pastor Rebecka Stråhlman som arbetar vid Kyrkostyrelsen upp.Axa Alin, 18, i Mariehamn är enligt Kyrkpressens information
den yngsta kandidaten i Borgå stift.

Att vara förtroendevald går i släkten här och där. Rebecka Stråhlmans pappa, Finnair­piloten Stefan Vikström, ställer upp i samma val som sin dotter. I Korsnäs är stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark, tidigare kommundirektör, kandidat samtidigt som dottern och läraren Runa är det i Helsingfors. I Åbo ställer 18-åriga Filip Schauman och ÅA-anställda Johanna Quiroz-Schauman som är hans mamma upp tillsammans.

Tillsammans med gymnasiestuderande Axa Alin i Mariehamn, också 18, är Filip Schauman enligt KP:s uppgifter de yngsta kandidaterna i stiftet.

- - -

Redaktionen har fått snabb och god information från många församlingar. En del av texten baserar sig dock på uppgifter ur andra finlandssvenska medier.

Text och foto: Jan-Erik Andelin – Research: Sofia Torvalds


Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00