I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

Församlingsvalet ställs in i var tredje svensk församling – för få kandidater

FÖRSAMLINGSVALET.

I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling.

23.9.2022 kl. 11:32

– Pandemin gjorde kanske att vi började sluta oss i våra egna kretsar. De unga i församlingen som har brukat ha en egen lista hade ingen i år.

Universitetslektor Jannika Lassus är avgående viceordförande i församlingsrådet i Esbo svenska. Nya förtroendeuppdrag på hennes jobb, i den akademiska världen, gör att hon själv stiger av efter åtta år i församlingsrådet i Esbo.

I hennes sista uppdrag, som valombud, nådde hennes lista inte ensam ända fram. I Esbo fick man 17 kandidater av de 17 som behövdes till församlingsrådet, inklusive suppleanter. Detsamma gäller kyrkofullmäktige – nio frivilliga för nio lediga platser. Så valförrättare och valnämnd är lediga den 20 november. Det blir inget val.

– Medelåldern är hög bland kandidaterna och många som ställer upp är "gamla Esbobor" med rötter på orten. De som är i min ålder, kring 40–50, säger att de inte har tid, säger Jannika Lassus.
– Vad vill Esboborna egentligen av sin kyrka? frågar Jannika Lassus.
Hennes kandidatlista räckte inte ensam till för att få till ett val.

Sämjovalet in i städerna

Sämjovalet var länge typiskt för små församlingar i skärgården. I årets församlingsval 2022 kryper de ohållna valen nu in i de större städerna, särskilt i huvudstadsregionen.

Inte heller Grankulla och Vanda har något församlingsval i höst. Alla som anmält sig som kandidater blir valda.

Församlingsvalet är inställt på svenska i: Esbo, Vanda, Grankulla, Olaus Petri, Hangö, Kimitoön, Malax, Nykarleby, Replot, Tammerfors, Brändö-Kumlinge, Saltvik, Ålands södra, Lemland-Lumparland, Eckerö-Hammarland.

Petrus församling i mellersta och norra Helsingfors har namn om sig att ha livaktig verksamhet med många unga vuxna. Där är intresset stort för att sitta i församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet. Där har församlingsborna hela tre tävlande kandidatlistor.

Men i Petrus är det ingen konkurrens om vem i församlingen som ska sitta i Helsingfors samfällighets 91 ledamöter stora kyrkofullmäktige, där stora administrativa frågor om fastigheter, budget och förvaltning avgörs.

Där ska stora beslut fattas de kommande fyra åren – bland annat om Petrus församling eventuellt ska fusioneras med de två andra svenska församlingarma i staden.

Mandaten fylls nu utan omröstning. Förre HIFK-chefen Christoffer Perret, församlingens ljud- och bildtekniker Niklas Pajunen samt statsvetaren och prästen Tors­ten Sandell, som de senaste åtta åren har bott i Turkiet, blir fullmäktigeledamöter. De får rakt av makt att vara med om och besluta om en 110 miljoner euros verksamhet i samfälligheten – bara genom att meddela sitt intresse.

I de två övriga svenska Helsingforsförsamlingarna blir det val som normalt.

Sämjoval i 19 av 45 församlingar

Kyrkpressen har hittills fått information om att det i 19 av stiftets 45 församlingar – närmare hälften – blir sämjo­val i någon form.

Förutom i Helsingfors grannkommuner ställs församlingsvalet in helt och hållet i församlingarna i Hangö, Kimitoön, nyfusionerade Malax, Replot och Nykarleby.

På Åland blir det sämjoval i fem församlingar av åtta – i alla utom Mariehamn, Jomala och nyfusionerade Norra Ålands församling. Också i stiftets språköförsamlingar i Tammerfors, Olaus Petri och Tyska församlingen blir det sämjoval.

I östnyländska Agricola församling kring Lovisa och i Jakobstad blir det normalt val enbart till församlingsråden, men inte till kyrkofullmäktige. I Agricola liksom också i Nykarleby förblir rentav en eller två fullmäktige­stolar tomma.

Enligt kyrkoordningen måste 80 procent av ett beslutande organs platser vara besatta, annars blir det enligt reglerna nyval.I Åbo blommar demokratin

Åbo svenska församling är en av de större församlingar i Borgå stift som har haft en lyckad kandidatnominering, med fler kandidater än tidigare år.

Också i församlingarna i Ingå och Solf, som 2018 hade sämjoval, blir det "riktiga val" i år; i Solfs församling med 1 500 medlemmar efter en paus på årtionden, uppger man från församlingen.

Politiska partier är aktiva i många finska evangelisk-lutherska församlingar, men syns till en del i den svenska kandidatnomineringen. I Åbo breddas kandidatfältet bland annat med "Gröna kyrkans" lista med dess enda kandidat, Johan Brandt.

SFP:s valmaskineri är på vissa orter i gång också inför församlingsvalet, om också med låg politisk profil.

Personkopplingarna är fler. Den förra SFP-ministern Ulla-Maj Wideroos gjorde en insats med ett nytt nätverk i Närpes 2018, vilket också tog henne vidare till att bli ombud i kyrkomötet.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i år i Johannes församling i Helsingfors. Hans föregångare, den långvariga Åbo­politikern Ulla Achrén, tidigare förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer upp i Åbo. I Närpes kandiderar stadsdirektör Mikaela Björklund.

Också andra nätverk kan ge skjuts i församlingsvalet. En lokal kändiskandidat i valet i Kristinestad är revyprofilen på orten, Mikael Perjus.


Uppdrag som går i släkten

Församlingsanställda får inte ställa upp, men det kan däremot präster i andra uppdrag, eller i pension göra. I Jakobstad kandiderar förre religionsläraren, familjerådgivaren och laestadianprofilen Kurt Hellstrand och ex-kyrkoherden Jan-Erik Sandström. I Borgå ställer pastor Rebecka Stråhlman som arbetar vid Kyrkostyrelsen upp.Axa Alin, 18, i Mariehamn är enligt Kyrkpressens information
den yngsta kandidaten i Borgå stift.

Att vara förtroendevald går i släkten här och där. Rebecka Stråhlmans pappa, Finnair­piloten Stefan Vikström, ställer upp i samma val som sin dotter. I Korsnäs är stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark, tidigare kommundirektör, kandidat samtidigt som dottern och läraren Runa är det i Helsingfors. I Åbo ställer 18-åriga Filip Schauman och ÅA-anställda Johanna Quiroz-Schauman som är hans mamma upp tillsammans.

Tillsammans med gymnasiestuderande Axa Alin i Mariehamn, också 18, är Filip Schauman enligt KP:s uppgifter de yngsta kandidaterna i stiftet.

- - -

Redaktionen har fått snabb och god information från många församlingar. En del av texten baserar sig dock på uppgifter ur andra finlandssvenska medier.

Text och foto: Jan-Erik Andelin – Research: Sofia Torvalds


När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11
Pilgrimsvandraren leds genom skog och mark. FOTO: MARTIN NÄSE

KORSNÄS. Pilgrimsleden i Österbotten tar form. I år görs den preliminära märkningen för Sankt Olavsleden. 1.9.2022 kl. 11:02
Arkivbild på en konfirmation/Arkivbild på Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors.

SMÖRJELSE. Konfirmationen i Johannes församling i Helsingfors senaste söndag har väckt starka reaktioner då prästen smort konfirmanderna med krisma, det vill säga välsignad olja. Det har setts som ett främmande element i vår kyrka och smörjelsen kom som en överraskning för både konfirmander och föräldrar. 2.9.2022 kl. 17:59

När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15