I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

Församlingsvalet ställs in i var tredje svensk församling – för få kandidater

FÖRSAMLINGSVALET.

I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling.

23.9.2022 kl. 11:32

– Pandemin gjorde kanske att vi började sluta oss i våra egna kretsar. De unga i församlingen som har brukat ha en egen lista hade ingen i år.

Universitetslektor Jannika Lassus är avgående viceordförande i församlingsrådet i Esbo svenska. Nya förtroendeuppdrag på hennes jobb, i den akademiska världen, gör att hon själv stiger av efter åtta år i församlingsrådet i Esbo.

I hennes sista uppdrag, som valombud, nådde hennes lista inte ensam ända fram. I Esbo fick man 17 kandidater av de 17 som behövdes till församlingsrådet, inklusive suppleanter. Detsamma gäller kyrkofullmäktige – nio frivilliga för nio lediga platser. Så valförrättare och valnämnd är lediga den 20 november. Det blir inget val.

– Medelåldern är hög bland kandidaterna och många som ställer upp är "gamla Esbobor" med rötter på orten. De som är i min ålder, kring 40–50, säger att de inte har tid, säger Jannika Lassus.
– Vad vill Esboborna egentligen av sin kyrka? frågar Jannika Lassus.
Hennes kandidatlista räckte inte ensam till för att få till ett val.

Sämjovalet in i städerna

Sämjovalet var länge typiskt för små församlingar i skärgården. I årets församlingsval 2022 kryper de ohållna valen nu in i de större städerna, särskilt i huvudstadsregionen.

Inte heller Grankulla och Vanda har något församlingsval i höst. Alla som anmält sig som kandidater blir valda.

Församlingsvalet är inställt på svenska i: Esbo, Vanda, Grankulla, Olaus Petri, Hangö, Kimitoön, Malax, Nykarleby, Replot, Tammerfors, Brändö-Kumlinge, Saltvik, Ålands södra, Lemland-Lumparland, Eckerö-Hammarland.

Petrus församling i mellersta och norra Helsingfors har namn om sig att ha livaktig verksamhet med många unga vuxna. Där är intresset stort för att sitta i församlingsrådet, som leder församlingens verksamhet. Där har församlingsborna hela tre tävlande kandidatlistor.

Men i Petrus är det ingen konkurrens om vem i församlingen som ska sitta i Helsingfors samfällighets 91 ledamöter stora kyrkofullmäktige, där stora administrativa frågor om fastigheter, budget och förvaltning avgörs.

Där ska stora beslut fattas de kommande fyra åren – bland annat om Petrus församling eventuellt ska fusioneras med de två andra svenska församlingarma i staden.

Mandaten fylls nu utan omröstning. Förre HIFK-chefen Christoffer Perret, församlingens ljud- och bildtekniker Niklas Pajunen samt statsvetaren och prästen Tors­ten Sandell, som de senaste åtta åren har bott i Turkiet, blir fullmäktigeledamöter. De får rakt av makt att vara med om och besluta om en 110 miljoner euros verksamhet i samfälligheten – bara genom att meddela sitt intresse.

I de två övriga svenska Helsingforsförsamlingarna blir det val som normalt.

Sämjoval i 19 av 45 församlingar

Kyrkpressen har hittills fått information om att det i 19 av stiftets 45 församlingar – närmare hälften – blir sämjo­val i någon form.

Förutom i Helsingfors grannkommuner ställs församlingsvalet in helt och hållet i församlingarna i Hangö, Kimitoön, nyfusionerade Malax, Replot och Nykarleby.

På Åland blir det sämjoval i fem församlingar av åtta – i alla utom Mariehamn, Jomala och nyfusionerade Norra Ålands församling. Också i stiftets språköförsamlingar i Tammerfors, Olaus Petri och Tyska församlingen blir det sämjoval.

I östnyländska Agricola församling kring Lovisa och i Jakobstad blir det normalt val enbart till församlingsråden, men inte till kyrkofullmäktige. I Agricola liksom också i Nykarleby förblir rentav en eller två fullmäktige­stolar tomma.

Enligt kyrkoordningen måste 80 procent av ett beslutande organs platser vara besatta, annars blir det enligt reglerna nyval.I Åbo blommar demokratin

Åbo svenska församling är en av de större församlingar i Borgå stift som har haft en lyckad kandidatnominering, med fler kandidater än tidigare år.

Också i församlingarna i Ingå och Solf, som 2018 hade sämjoval, blir det "riktiga val" i år; i Solfs församling med 1 500 medlemmar efter en paus på årtionden, uppger man från församlingen.

Politiska partier är aktiva i många finska evangelisk-lutherska församlingar, men syns till en del i den svenska kandidatnomineringen. I Åbo breddas kandidatfältet bland annat med "Gröna kyrkans" lista med dess enda kandidat, Johan Brandt.

SFP:s valmaskineri är på vissa orter i gång också inför församlingsvalet, om också med låg politisk profil.

Personkopplingarna är fler. Den förra SFP-ministern Ulla-Maj Wideroos gjorde en insats med ett nytt nätverk i Närpes 2018, vilket också tog henne vidare till att bli ombud i kyrkomötet.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i år i Johannes församling i Helsingfors. Hans föregångare, den långvariga Åbo­politikern Ulla Achrén, tidigare förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer upp i Åbo. I Närpes kandiderar stadsdirektör Mikaela Björklund.

Också andra nätverk kan ge skjuts i församlingsvalet. En lokal kändiskandidat i valet i Kristinestad är revyprofilen på orten, Mikael Perjus.


Uppdrag som går i släkten

Församlingsanställda får inte ställa upp, men det kan däremot präster i andra uppdrag, eller i pension göra. I Jakobstad kandiderar förre religionsläraren, familjerådgivaren och laestadianprofilen Kurt Hellstrand och ex-kyrkoherden Jan-Erik Sandström. I Borgå ställer pastor Rebecka Stråhlman som arbetar vid Kyrkostyrelsen upp.Axa Alin, 18, i Mariehamn är enligt Kyrkpressens information
den yngsta kandidaten i Borgå stift.

Att vara förtroendevald går i släkten här och där. Rebecka Stråhlmans pappa, Finnair­piloten Stefan Vikström, ställer upp i samma val som sin dotter. I Korsnäs är stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark, tidigare kommundirektör, kandidat samtidigt som dottern och läraren Runa är det i Helsingfors. I Åbo ställer 18-åriga Filip Schauman och ÅA-anställda Johanna Quiroz-Schauman som är hans mamma upp tillsammans.

Tillsammans med gymnasiestuderande Axa Alin i Mariehamn, också 18, är Filip Schauman enligt KP:s uppgifter de yngsta kandidaterna i stiftet.

- - -

Redaktionen har fått snabb och god information från många församlingar. En del av texten baserar sig dock på uppgifter ur andra finlandssvenska medier.

Text och foto: Jan-Erik Andelin – Research: Sofia Torvalds


Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Den nedåtgående trenden för röstningsprocenten i församlingsvalet fortsätter. Enligt de första siffrorna dagen efter valet använde bara var åttonde församlingsmedlem sin röst. Den preliminära röstningsprocenten är 12,7 procent. 21.11.2022 kl. 00:01
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40

Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36