Sociala medier kan vara det bästa och ibland enda sättet att nå vissa människor.
Sociala medier kan vara det bästa och ibland enda sättet att nå vissa människor.

Some ett viktigt verktyg i kyrkan

sociala medier.

Kyrkan måste vara där människorna är. Också online. Att skapa meningsfullt innehåll kräver engagemang och satsning, men det är ett smidigt verktyg att nå ut till alla människor.

10.11.2021 kl. 13:19

– Målet är att varje Helsingforsbo åtminstone på något plan ska få lite andligt stöd och ta del av betydelsefullt innehåll på kyrkans sociala medie-kanaler, säger Outi Pippuri.

Hon är kommunikationsplanerare på Helsingfors kyrkliga samfällighet. Till hennes arbete hör bland annat att producera innehåll, att leda och initiera olika projekt inom kommunikationen samt att utbilda kyrkligt anställda i användning av sociala medier. Hon beskriver arbetet som mångsidigt och omfattande.

– Sociala medier är verkligen inget lätt jobb som bara ”görs av någon” lite med vänster hand. Det kräver tid, engagemang och satsning och eftersom människor i allmänhet är väldigt duktiga på att använda sociala medier behöver kyrkan också hålla en hög nivå.

Där människorna är

Varför behövs kyrkan på sociala medier och vilken roll har den? För Outi Pippuri är svaret självklart men har många sidor.

– Kyrkan måste vara där människorna är. Men innehållet måste också anpassas enligt målgrupp. Vi behöver ständigt fråga oss själva hurdan typs människor det är som vi betjänar, vad de behöver och vad de tycker är viktigt. Samtidigt är det viktigt att förstå att ett enda budskap inte kan nå alla och därför är det väldigt viktigt att vi är aktiva och mångsidiga.

Är ett möte online lika värdefullt som ett möte aniskte mot ansikte? Outi Pippuri vill inte ställa alternativen mot varandra utan snarare se dem som en helhet.

– Jag tror att den fysiska och virtuella världen stöder varandra. Jag skulle aldrig någonsin ersätta fysiska möten och bara köra allting virtuellt. Samtidigt finns det somliga människor som vi av olika orsaker bara kan nå online och då behöver vi se till att vi också gör det, säger hon.

Möjlighet att nå ut till flera

Tova Vikström är församlingssekreterare och informatör i Matteus församling. Hon ser många fördelar med att kyrkan finns på sociala medier.

– Det känns som att vi nått ut till fler människor under pandemin då olika evenemang enbart ordnats online. Det är också lägre tröskel att bara logga in och inte fysiskt behöva ta sig någonstans för att delta. Jag tror att möjligheten till anonymitet är ganska viktigt i dagens samhälle.

Även om inte allt material engagerar i form av kommentarer gläds Vikström över de små livstecknen.

– Bara det att någon gillat ett inlägg visar att vi nått fram och att någon sett det.
Finns det en risk att människor slutar komma då fler och fler evenemang ordnas online? Tova Vikström tror inte det.

– Jag tror snarare att det ökar mängden som deltar. De som vill träffas kommer oberoende att komma på plats för att träffas och via streaming har fler möjlighet att delta och kanske den vägen rentav hitta in i en gemenskap.

Vikström tror också att det i framtiden kommer att gå alltmer mot hybridevenemang där det är möjligt att delta både på plats och på distans.

– Fördelarna är förstås att fler människor kan delta men en möjlig nackdel är att det kräver en viss teknisk kompetens hos församlingarna. Allt kan inte hänga enbart på en enda person.

Sociala medier skapar känslor

Outi Pippuri har gång på gång överraskats av människors vilja att gå på djupet med svåra frågor som till exempel vad livets mening är.

– I den här polariserade världen finns också godhet och det är fint att se att det går att hålla en saklig diskussion även om man är av helt olika åsikt i olika frågor.

Hon betonar dock att sociala medier skapar känslor.

– Det är lite av en paradox. Vi vill ju att vårt material ska skapa reaktioner och leda till diskussioner. Samtidigt kan det slå över ibland och speciellt då är det viktigt att vi är närvarande och uppmärksamma.

Johan Myrskog


Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24