Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

Att lyssna på sig själv ger vishet

relationer.

På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem.

14.10.2021 kl. 15:18

I sitt arbetsrum på familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har Jan-Erik Nyberg en gitarr. Den är en inredningsdetalj, men det har hänt sig att han tagit fram den och sjungit för klienten.

Den gröna Dymotejpen vid stämskruvarna avslöjar att gitarren har ett namn – Carole – efter Carole King.

– Hon var min stora idol i tiderna. Hennes sång You’ve got a friend följer med mig ännu, säger han.

Jan-Erik Nyberg tar hjälp av gitarren för att förklara sitt jobb som terapeut.

– Min uppgift är att vara som gitarrens klangbotten. När klienten låter strängarna vibrera ska jag ska vara klangbottnen som gör att klienten hör sig själv. När vi hör oss själva hittar vi vår vishet.

På familjerådgivningsbyrån serverar man klienterna inga färdiga svar.

– Vi försöker få människor att tänka efter och känna efter ett steg längre. Säger en tonårsförälder sig vara så trött att hen kommer att kasta ut ungen säger jag inte att det får du inte. I stället frågar jag: ”Vad händer då? Hurudan förälder är du då och vilka spår lämnar det i barnet?” Sådana frågor slutar inte med en reaktion utan leder till något nytt.

Livet är för kort för att ta alla strider

Jan-Erik Nyberg vill hjälpa människor att komma underfund med vad som är viktigt för dem. Det som man slåss hårt för är kanske inte det viktigaste.

– Det är inte värt att ta alla strider. Livet är för kort för det. Jag har hört sägas att åttio procent av alla konflikter aldrig kan lösas. Vi gör lätt ett misstag när vi så fort som möjligt försöka komma ut ur en konflikt. Antingen tenderar vi att låtsas att konflikten inte finns eller så försöker vi erbjuda vår egen lösning till den andra. Vi försöker, kanske omedvetet, göra motparten mer lik oss. Men Gud skapade inte Eva som en avbild av Adam. Han skapade Eva till den människa han ville ha henne till – en annan Guds avbild.

I stället för att fokusera på som vem som har rätt i en konflikt borde man våga vara i den.

– Vem är du och vem är jag i konflikten? Finns det ett ”vi” här? När man hittar ny mark växer man. Konflikterna är en del av livet och nödvändiga för att vi ska växa.

Ta inte varandra för givna

Kommunikation är nyckelordet för att hålla ihop en parrelation.

– Kommunikation är ett missförstått ord. Det handlar inte om att ”nu ska du få höra hur jag riktigt känner”. Kommunikation är både att tala och att lyssna. Vi missar ofta att lyssna in varandra tillräckligt. Relation är en färskvara som inte håller många dagar utan omvårdnad. Vi gör ett misstag när vi tror oss veta allt om vår partner och tar hen för given. Det gäller att förhålla sig med ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet till sin partner. Parrelation behöver en daglig växelverkan.

Knappheten har blivit överflöd

Behovet av kyrklig familjerådgivning uppstod efter kriget när soldaterna kom hem traumatiserade.

– Det fanns ingen hjälp för dem utan upplevelserna från kriget skulle tigas ihjäl. Det ledde till konflikter i familjerna. Man kan också tänka sig att kvinnorna som varit tvungna att ta hand om hemmafronten blivit ganska självständiga.

Numera bearbetar man inte längre kriget på familjerådgivningsbyråerna. Inte heller mycket av den andra generationens krigstrauma – kriget satte nämligen spår också i barn som inte förstod varför pappa var som han var.

– Perspektiven har förändrats. Förenklat kan man säga att förr var knappheten och bristen på alternativ ett problem. Då fanns också ett större tryck utifrån på att man skulle vara eller göra på ett visst sätt, till exempel hålla ihop ett äktenskap.

Ett nutida problem är att det finns så många möjligheter.

– Det pluralistiska samhälle vi har idag kräver mer av individen. Man måste själv veta vad man står för och hur man vill ha sitt liv. Vet man det inte förutsätts man ta reda på och inte bara följa med mängden. Trycket utifrån är väldigt motstridigt och gör oss lätt villrådiga, säger Nyberg.

Då kan man behöva hjälp med att lyssna på sig själv och fundera på sina egna värderingar.

– Vi gräver inte diket åt klienterna utan vi ger dem en spade och visar hur de ska komma igång med grävandet. Folk kommer inte hit med problem som man fixar i en handvändning. Det handlar ofta om komplexa och ingrodda saker där lösningarna är beroende av andra människor. Vi ger klienterna flankstöd tills de hittat sin egen styrka.

Tröskeln att söka hjälp ska vara låg

Familjerådgivningsbyrån i Jakobstad har nyligen, som en av de sista i landet, slopat kravet på att chefen ska vara präst. När Nyberg, som är präst, går i pension vid årsskiftet söker man i första hand inte någon som är prästvigd.

– Förr ville man markera att familjerådgivningen var kyrkans verksamheten genom att en präst ledde den. Nu markerar man det genom att alla familjerådgivarna genomgår kyrkans egen specialiseringsutbildning.

För klienten kostar besöken inget och det krävs heller inget medlemskap i kyrkan. De senaste fyrtio åren har verksamheten i Jakobstad bekostats till häften av kommunerna och till hälften av församlingarna.

– Här har församlingarna och kommunerna ett gemensamt uppdrag och intresse. Tröskeln ska vara så låg som möjligt att söka hjälp. Ur kyrkans synvinkel är det ganska omöjligt att ta betalt eftersom verksamheten är diakoni. Det hör till kyrkans uppgift att hjälpa där nöden är som störst.

Johan Sandberg


Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52
Samuel Erikson installerades på Kristi himmelsfärdsdagen som kyrkoherde i Vörå församling. På bilden utöver honom från vänster till höger Samuels pappa Leif, kontraktsprost Tomi Tornberg, biskop Bo-Göran Åstrand, Vörås förra kyrkoherde Hans Boije och Benjamin Sandell.

kyrkoherdeinstallation. Kristi himmelsfärdsdagen blev en festdag i Vörå församlingen då nya kyrkoherden Samuel Erikson installerades av biskop Bo-Göran Åstrand under högtidliga former. Och Vöråborna slöt upp, både kyrkan och församlingshemmet var välfyllda. 9.5.2024 kl. 16:15
Amanda Harald och Jacob Sundström under Jacobs examenskonsert i Jakobstad.

folkmusik. Genom folkmusiken har Amanda Harald och Jacob Sundström fått kontakt med sina rötter. I en värld som präglas av snabba förändringar och ett globalt klimat märker de att också andra unga intresserar sig för det förflutna. 10.5.2024 kl. 13:15
Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman blickar några decennier bakåt i tiden och ger råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Kristina Stenman önskar att hon som 20-åring förstått att alla människor bär på bekymmer. 10.5.2024 kl. 13:55
Markus Meckel blev DDR:s sista utrikesminister

Tyskland. Kyrkan i DDR råkade under 40 år få möjligheten att vara ett rum där man kunde andas lite friare i kommunistregimen. Prästen Markus Meckel var med och byggde upp en opposition – och blev till sist den utrikesminister som lade ner DDR. 2.5.2024 kl. 19:00
Metodistkyrkan öppnar för samkönat – med många reservationer.

HBTQ. Metodistkyrkan har tagit ett världsomspännande beslut om att montera ner sin praxis om att homosexualitet "inte är förenlig med kristen lära". Men kyrkan sprack på kuppen. 2.5.2024 kl. 22:32

Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51