Sixten Ekstrand och Mia Anderssén-Löf debatterar för- och nackdelarna med direkt val av kyrkoherde.
Sixten Ekstrand och Mia Anderssén-Löf debatterar för- och nackdelarna med direkt val av kyrkoherde.

Direkt val – en relikt från gångna tider eller en viktig demokratisk process?

debatt.

Onödig polarisering eller sund debatt? Sixten Ekstrand och Mia Anderssén-Löf debatterar kyrkoherdevalet i Pedersöre i Österbottens tidning och på Facebook.

6.8.2021 kl. 12:40

I Österbottens tidning pågår en debatt om kyrkoherdevalet i Pedersöre. Harry S Backström och Mia Anderssén-Löf är uppställda i valet, som ordnas söndagen den 15 augusti. Alla medlemmar i Pedersöre församling får rösta om vem som blir deras nya kyrkoherde.

I en intervju i ÖT konstaterar Sixten Ekstrand, direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, att de två kandidaterna båda har ett starkt stöd i församlingen, men inom helt olika grupper. Det positiva är att det bäddar för ett högt valdeltagande. Det negativa, tror Ekstrand, är att det kan leda till polarisering. Det kan bli utmanande för den nya kyrkoherden att leda församlingen. Ekstrand hoppas att församlingsmedlemmarna stöder sin egen kandidat utan att svartmåla den andra.

”Oberoende av vem som blir vald ska den valda och församlingen leva tillsammans också efter valet”, säger Ekstrand till ÖT.

Han tycker att domkapitlet fattade fel beslut när man beslöt att kyrkoherdevalet i Pedersöre blir ett direkt val, så att alla medlemmar får rösta.

”Det är en relikt från gångna tider som vi borde komma ifrån så snabbt som möjligt. Domkapitlet borde ha beaktat församlingens önskan om indirekt val genom kyrkorådet”, säger han till ÖT.

I ett debattinlägg i ÖT svarar Mia Anderssén-Löf på de synpunkter som Sixten Ekstrand framför i intervjun. Hon menar att polarisering är en naturlig del av valprocessen.

”Det är alldeles givet att drygt 9 000 församlingsmedlemmar inte kommer att tycka och tänka lika. Det hör också till en demokratisk process, att de som röstat kommer att uppleva valresultatet på olika sätt”, skriver hon.

Hon delar inte Ekstrands åsikt om att direkt val är en ”relikt från gångna tider”.

”Det är en slutsats som jag inte delar. Att församlingsmedlemmarna direkt får påverka sin församlings ledning stärker förankringen och demokratin. Kyrkostyrelsen har ifråga om förvaltningsförfarandet vid kyrkoherdeval anvisat att valdeltagandet bör beaktas i beslutet om valsätt. I Esse, Purmo och Pedersöre har valdeltagandet genom åren varit glädjande högt. Församlingsmedlemmarna vill rösta, vill påverka och utnyttjar sin rösträtt. Det är stort och fint, och det finns all anledning att bejaka det”, skriver Mia Anderssén-Löf i sitt debattinlägg.

På Mia Anderssén-Löfs Facebook-sida går debatten vidare. I en tråd framför Sixten Ekstrand sin oro över den polarisering som hotar i Pedersöre. Han nämner en artikel i Österbottens Tidning med Torvald Hjulfors som antyder att laestadianerna inte tar ställning före valet, men efter valet ser hur situationen utvecklas och om de då bildar något eget. Han skönjer samma tendens i det andra lägret, där man på Fb fällt hårda kommentarer om Backström och till och med skrivit att man lämnar församlingen om han blir vald. ”Min oro är således alldeles berättigad”, skriver Ekstrand.

Mia Anderssén-Löf undrar i sin tur om det är lämpligt att en direktor vid Kyrkostyrelsen ger uttryck för sin oro en dryg vecka före valdagen. Hon är orolig för att det är att ”beställa en konflikt”. ”Det försvårar arbetet för den blivande kyrkoherden och kan mycket väl även påverka både valdeltagandet och väljarnas resonemang”, skriver Anderssén-Löf i tråden.

Sofia Torvalds


Anders Blomberg (Foto: privat)

Kolumn. Det finns platser som ger rum för andlighet och eftertanke. Inom keltisk fromhet kallas sådana platser för ”thin places” – ställen där det är lätt att höra Gud tala. 15.10.2021 kl. 09:30
De starkaste barnböckerna är de där det öppnas en dörr mellan parallella världar.

BARNBÖCKER. Monica Vikström-Jokela är aktuell med barnboken Hurdan är himlen? 14.10.2021 kl. 17:36
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

relationer. På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem. 14.10.2021 kl. 15:18
Sheila Liljeberg-Elgert, Urpu Sarlin, Kira Ertman och Jannika Lassus.

TVÅSPRÅKIGHET. Efter två veckor på jobbet sade den nya kommunikatören i Esbo svenska församling upp sig. – Arbetsmängden är så stor att det är omöjligt att göra ett gott jobb, säger företrädaren Sheila Liljeberg-Elgert, som också befarar en nedmontering av det svenska. 13.10.2021 kl. 16:45
Nirupam Smart och hans fru Heidi har lärt sig att be om hjälp och att berätta om familjens situation.

utmaningar. När Nirupam Smarts första dotter föddes blev livet kaotiskt och familjen fick leva ett ögonblick i taget. Att få ett barn med specialbehov har skakat om hans tro – men också gjort honom mera tacksam. 13.10.2021 kl. 11:18
– Jesus kommer inte att fråga om vi skrev in våra uppgifter i kyrkans bokföringssystem Kipa i tid eller om vi skrev in statistiken rätt. Han kommer att fråga vad vi gjorde för våra minsta, säger Linda Wahrman.

ungdomar. Linda Wahrman mötte illamående, panikångest och social ångest på sommarens konfirmandläger i Borgå. – Det var som att gå omkring och släcka små bränder hela tiden. 12.10.2021 kl. 08:40
Det är redan möjligt och upp till varje församling att ta i bruk MobilePay för att möjliggöra mobilkollekter.

kollekt. I en insändare i förra veckans KP ställdes frågan om det går att betala kollekt på elektronisk väg. Sixten Ekstrand, som är direktör vid Kyrkans svenska central, svarar i veckans KP att de arbetsgrupper som utrett frågan föreslår att församlingarna använder applikationen MobilePay. 12.10.2021 kl. 08:30

diakoner. På diakonvigningen i Borgå domkyrka den 10 oktober utökades Borgå stifts diakoner med fyra nya diakoner. 11.10.2021 kl. 10:09
Anders Gabriel Sundström bor i Jomala med sin familj.

jomala. För Anders Gabriel Sundström är musik en metafysisk upplevelse. – Jag är en västerländsk romantiker, hemma i kyrkor och katedraler. 8.10.2021 kl. 16:00
Jan Olov Fors får hålla gudstjänst i en nyrenoverad kyrka i Tölö i Helsingfors.

kyrkoherde. Efter 27 år som präst på Kungsholmen i Stockholm har Jan Olov Fors landat i Olaus Petri församling i Helsingfors. För honom var teologistudierna
en resa på okänd mark och en port till ett jobb som han älskar.
 – Varje möte är oändligt värdefullt. 8.10.2021 kl. 15:16
John Vikström hoppas att hans inre människa utvecklats under åren. – Men inte vet jag hur mycket klokare jag blivit! tillägger han.

Bokaktuell. John Vikström är aktuell i höst med boken Det handlar om frihet. Han fyller också 90 år i oktober: – Det känns lite overkligt, men jag får finna mig i det, säger han. 30.9.2021 kl. 20:13
Simon Ekstrand kör elbil, för miljön.

KLIMATET. Tanken om miljön och ekonomin är gemensamma nämnare till varför Simon Ekstrand kör elbil och Niclas Sjöskog biogasbil. Ekstrand har ännu en tredje orsak: intresset för teknik. – Visst känns det bra att veta att inget kommer ut ur avgasröret när jag kör, säger han. 29.9.2021 kl. 18:21
Det har funnits tider då de båda ifrågasatt förhållandet, kanske mest på grund av saker de själva gått igenom.

parrelation. Maria och Tomas Höglund har varit tillsammans i över 25 år. De är väldigt olika, men de är vänner. De har haft kriser i sitt äktenskap, men tillsammans känner de sig starkare. När de tävlade i Voice of Finland var det skönaste att inte vara ensam. 29.9.2021 kl. 09:22
Sarah Tiainen är tjänstledig från din pastorstjänst i Metodistkyrkan i Jakobstad.

ansvar. Sarah Tiainen är ny koordinator för Ansvarsveckan. – Jag har en liten personlig dröm om att göra Ansvarsveckan och Ekumeniska Rådet lite mer kända på finlandssvenskt håll. 28.9.2021 kl. 18:48
– Det väsentliga är att man har frågor. Även fast man inte får något svar kanske man kan se världen på ett lite annorlunda sätt bara för att man ställer frågorna, säger Markus Riuttu.

Åbo svenska teater. Markus Riuttu spelar Vanja i pjäsen Morbror Vanja av Anton Tjechov på Åbo Svenska Teater i höst. – Vanja bär på en stor, stor känsla av meningslöshet. 28.9.2021 kl. 18:33

Anders Blomberg (Foto: privat)

Kolumn. Det finns platser som ger rum för andlighet och eftertanke. Inom keltisk fromhet kallas sådana platser för ”thin places” – ställen där det är lätt att höra Gud tala. 15.10.2021 kl. 09:30
De starkaste barnböckerna är de där det öppnas en dörr mellan parallella världar.

BARNBÖCKER. Monica Vikström-Jokela är aktuell med barnboken Hurdan är himlen? 14.10.2021 kl. 17:36
Jan-Erik Nyberg jämför sitt arbete som familjerådgivare med gitarrens klangbotten.

relationer. På familjerådgivningsbyråerna är krigstraumat inte längre samtalsämne nummer ett. Inget har ersatt kriget i det avseendet, men Jan-Erik Nyberg har sett att vår tids krav på individen blivit ett allt större problem. 14.10.2021 kl. 15:18
Sheila Liljeberg-Elgert, Urpu Sarlin, Kira Ertman och Jannika Lassus.

TVÅSPRÅKIGHET. Efter två veckor på jobbet sade den nya kommunikatören i Esbo svenska församling upp sig. – Arbetsmängden är så stor att det är omöjligt att göra ett gott jobb, säger företrädaren Sheila Liljeberg-Elgert, som också befarar en nedmontering av det svenska. 13.10.2021 kl. 16:45
Nirupam Smart och hans fru Heidi har lärt sig att be om hjälp och att berätta om familjens situation.

utmaningar. När Nirupam Smarts första dotter föddes blev livet kaotiskt och familjen fick leva ett ögonblick i taget. Att få ett barn med specialbehov har skakat om hans tro – men också gjort honom mera tacksam. 13.10.2021 kl. 11:18