Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

Pia Kummel-Myrskog blir ny kyrkoherde i Petrus församling

kyrkoherdeval.

Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet.

29.4.2024 kl. 13:16

– Vi har nu utfärdat ett tjänsteförordnande till Pia Kummel-Myrskog från den första juli. Orsaken är att vi vid dagens sammanträde konstaterade samma sak som vi gjort redan den 18 januari, då domkapitlet gav ett utlåtande till församlingsrådet: Pia Kummel-Myrskog är mer meriterad tack vare sin långa ledarskapserfarenhet, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Kummel-Myrskog börjar som tf kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors den första juni. Tjänsteförordnandet gäller från juli.

– Vi är medvetna om församlingsrådets prövning och vet hur frågan utföll där. Men att de inte kunde nå samsyn är inte något som kan påverka vårt beslut, säger biskopen.


Har ni på domkapitlet grubblat över att frågan verkar vara splittrande för församlingen?

– Kyrkoherden sköter församlingen tillsammans med församlingsrådet. Det är deras uppgift. Min egen bedömning är att Pia Kummel-Myrskog tillsammans med ett välfungerande församlingsråd har alla förutsättningar de behöver för att manövrera framåt. Hade det varit församlingsrådet som avgjort valet skulle ju utmaningen ha varit densamma: att man måste lägga valet bakom sig och gå framåt som församling, säger biskopen.

– Jag brukar säga att valdagen är viktig, men det finns en annan dag som är viktigare, och det är första dagen efter valet.

Pia Kummel-Myrskog börjar, som sagt, om en månad. För tillfället jobbar hon som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors.

– Ett förordnande är utfärdat och då gäller det att med glädje ta emot den nya kyrkoherden och börja jobba tillsammans med henne. Jag är övertygad om att församlingen har goda förutsättningar att gå framåt.

GLAD OCH LÄTTAD

– Jag är jätteglad över att börja i Petrus som kyrkoherde, och lättad över att processen är i mål, säger Pia Kummel-Myrskog efter att ha hunnit smälta nyheten en liten stund.

KP har tidigare skrivit om att församlingen varit delad i frågan, vilket också syntes när församlingsrådet röstade. Vad tänker du om det?

– I det här valet blev det synligt att det finns många olika röster och medlemmar i Petrus, och de vill alla bli hörda. Att det gick så här är ett resultat av en process där människor röstat i församlingsvalet, vilket lett till att församlingsrådet fått nya medlemmar. Rådet har blivit mer balanserat, med jämnstarka röster. Det kan ge möjlighet till goda diskussioner.

Hon påminner om att medlemmarna i församlingsrådet själva sagt att diskussionsklimatet är gott.

– Det finns goda förutsättningar för att alla ska komma till tals.

Petrus församling har i och med Puls-mässan och aktiva lekmän haft en särskild profil. Det finns kanske en rädsla för att du vill lägga ner något av den mer karismatiskt inriktade verksamheten – vad tänker du om det?

– Jag tycker att mångfald är en bra sak. Vi ska kontinuerligt gå i genom verksamheten och utvärdera den. Man kan inte göra något om man inte vet vad det är. Jag ska börja med att tala med alla medarbetare och med frivilliga, säger Pia Kummel-Myrskog.

Hon vill tack Ronny Thylin för fin medkandidatur.

– Han har varit en väldigt sympatisk medkandidat. Jag tycker om att vi lite hållit koll på hur den andra mår.

Så här berättade Pia Kummel-Myrskog själv före valet om sin väg till Petrus församling:

"Min familj flyttade till Sockenbacka, Helsingfors, år 2000. Före det hade vi bott i Venezuela, på Iniö och i Åbo, där jag studerade. Jag är född och uppvuxen i Nykarleby. Min första examen var i språk och litteratur och jag jobbade några år som lärare i svenska vid Åbo Akademi. Efter åren som missionär i Venezuela ville jag fortsätta arbeta i kyrkan. Jag jobbade först som ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar vid Kyrkostyrelsen i tolv år och studerade teologi vid sidan om. Efter det blev det tio år på Finska Missionssällskapet som programchef och biträdande chef för utrikesavdelningen.

Åren 2007–2010 satt jag i församlingsrådet och under den mandatperioden slogs Lukas och Markus församlingar ihop till Petrus."

Artikeln uppdaterades kl. 15.30 med intervjun med Pia Kummel-Myrskog.

Sofia Torvalds


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00