Lekholmen öppnar för gäster igen

lekholmen.

Helsingforsförsamlingarnas lägerö Lekholmen har inlett säsongen. Efter fjolårets paus är den öppna verksamheten igång igen – det betyder att man får besöka holmen även om man inte är lägerdeltagare.

9.6.2021 kl. 06:00

– Förstås kan det bli restriktioner men vi räknar med att kunna ordna läger på Lekholmen mer eller mindre normalt i sommar, säger Ida-Marie Eklund som är ungdomsarbetsledare i Petrus församling.

Eklund har också ett glädjande besked till alla som saknade Lekholmen i fjol. I sommar har holmen också öppen verksamhet, vilket betyder att man kan besöka Lekholmen även om man inte är lägerdeltagare.
– Holmen kommer att öppna, det går båtar och vi har sommaranställda holmungdomsledare. Det känns skönt att öppna upp, ungdomarna har frågat efter det här.

De svenska församlingarnas lägerö Lekholmen tillhör Helsingfors kyrkliga samfällighet och används av Petrus, Matteus och Johannes församlingar. Till sommarverksamheten hör både läger och så kallad öppen verksamhet. Inom ramarna för den öppna verksamheten kan unga komma ut till ön utan att vara del av ett läger. I fjol höll den öppna verksamheten paus och det var endast de som deltog i konfirmandlägren som vistades på ön, men i år räknar man alltså med att kunna bedriva mer eller mindre normal verksamhet.

För att minimera risken för smittspridning har man ändå vissa säkerhetsföreskrifter.
– Grundprincipen är att lägren hålls åtskilt från varandra och inte har några gemensamma programpunkter, andakter eller måltider. Lägren pågår vid sidan av varandra i egna stugor.
– Den största skillnaden blir för holmborna som tidigare har deltagit i en del av lägerverksamheten men som nu blir sin egen grupp.
I sommar är det också viktigt att man anmäler sig senast dagen innan man tänkt anlända till holmen som holmbo, och att man bara kommer om man är helt frisk.

Ungdomarna längtar efter läger

Förra sommaren var den första med restriktioner på Lekholmen.
– Den efterlämnade ändå en positiv känsla efter lägren. Med tanke på hur osäkert det var veckorna före lägren blev det jättebra. Ungdomarna väntade bara på att få åka på läger, på något som skulle ge dem känslan av normalt liv, och jag har samma känsla i år: ungdomarna längtar verkligen efter att få åka på läger.

Den viktigaste insikten som Eklund tog med sig från förra sommaren var att man inte ska ge upp trots att omständigheterna är svåra.
– Även om vi har speciella omständigheter och behöver ta säkerheten i beaktande för att kunna ordna ett tryggt läger så går det ändå att ordna läger på något sätt.

Gemenskapen var jättefin på de läger jag var med om, speciellt efter den sociala isoleringen under våren.

Petrus församling har valt att skjuta på starten för konfirmandundervisningen och inledde undervisningen först i mitten av maj. Än så länge är det ingen som hört av sig till Eklund med frågor om hur man gör för att ordna trygga läger under denna andra pandemisommar.
– Förra året kom det en del frågor från föräldrarna när situationen var ny för alla, men många föräldrar var ockå väldigt glada över att vi ordnade läger eftersom ungdomarna ser så mycket fram emot dem.

Många hjälpledare

Under vintern är det många unga som valt att gå hjälpledarutbildningen och som också kommer att delta i sommarens läger.
– Vi har lyckan och glädjen att ha väldigt många hjälpledare i alla församlingar i år, och det begränsar övernattningsmöjligheterna för holmborna.

Eklund är inte säker på varför antalet hjälpledare är så stort i år, men spekulerar i att det kan hänga ihop med att fjolårets konfirmandläger var kortare än vanligt.
– Kanske ungdomarna fick en känsla av att vissa saker som hör till skriban blev lite halvfärdiga. Men jag minns också att gemenskapen var jättefin på de läger jag var med om, speciellt efter den sociala isoleringen under våren.

Lekholmen

  • Lekholmen är en ö i Helsingfors östra skärgård.

  • På Lekholmen ordnas lägerverksamhet, öppen verksamhet och program för dagsgäster.

  • På tisdagar är det Barnens tisdag med program för barnfamiljer.

  • På onsdagar ordnas Lekisonsdag med program och grillfest för ungdomar.

  • Aktuell information och båttidtabeller hittar du på lekholmen.wordpress.com.
Erika Rönngård


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29