Vanda svenska församling har sin utrymmen i nya Dickursby kyrka.
Vanda svenska församling har sin utrymmen i nya Dickursby kyrka.

Monica Cleve för Vandas kyrkoherdeval vidare till domstol

kyrkoherdeval.

I mitten av april valde församlingsrådet i Vanda Kristian Willis till kyrkoherde trots att Monica Cleve enligt beredningen var mer meriterad. Cleve kommer nu att föra frågan vidare till förvaltningsdomstol.

19.5.2021 kl. 14:20

Monica Cleve kom först med ett rättelseyrkande till församlingsrådet, som förkastade yrkandet med rösterna 9–2 vid sitt möte på tisdag kväll.

Efter att Cleve fått besked om församlingsrådets beslut meddelade hon att hon för ärendet vidare.

– Jag kommer att föra frågan vidare till förvaltningsdomstolen, säger hon, men vill inte i det här skedet kommentera frågan mer än så.

I mitten av april valde församlingsrådet i Vanda svenska församling Kristian Willis till ny kyrkoherde i församlingen. Inför valet konstaterade både domkapitlet i sitt utlåtande och kyrkoherde Kim Rantala från Tammerfors, som beredde ärendet, att Cleve ”i skicklighet och kunnande är mera meriterad”.

Vanda svenska församlings kyrkoherde Martin Fagerudd säger att det att församlingsrådet valde Kristian Willis framför Monica Cleve baserar sig på motiveringar som nu är offentliga och nedtecknade i protokollet från tisdagens möte. Han tycker att domkapitlets utlåtande, som alltså förespråkar Monica Cleve, är ”ganska magert”.

– Jag tycker inte att domkapitlet har gjort ett bra arbete där, jag har en känsla av att deras intervju främst går ut på att säkerställa att båda kandidaterna kan samarbeta med både kvinnor och män. Domkapitlet har inte ställt frågor som skulle djuploda vad det betyder att vara kyrkoherde och vad det ansvaret innebär. Att vara kyrkoherde är att berätta för medarbetarna vart man tycker att församlingen ska vara på väg, säger Fagerudd.

I protokollet motiverar församlingsrådet valet av Willis med att Willis gav längre och mer övertygande svar på intervjugruppens frågor.

”Innehållet i Willis svar omfattade de stora linjerna i kyrkoherdens uppgift och återspeglar en visionär helhetssyn. Denna inskränker sig inte till den enskilda församlingen utan omfattar folkkyrkan och en framtidssyn för den. Willis ser på kyrkoherdens uppgift utifrån helheten av hela kyrkans perspektiv som också skall bli verklighet i den enskilda församlingen. Ur detta perspektiv följer att Willis sätter församlingsmedlemmarna i centrum, eftersom han vill aktivera de frivilliga och ge dem meningsfulla uppgifter”, står det i protokollet.

– Församlingsrådet måste kunna motivera sitt beslut, framför allt om man väljer en mindre meriterad kandidat framför en mer meriterad. Det måste vara så avgörande synpunkter att de nästan är odiskutabla, säger Martin Fagerudd och menar att Kristian Willis vision för församlingen var en sådan, avgörande faktor.

I sitt rättelseyrkande tar Monica Cleve upp bland annat det faktum att man inte verkställt psykologtest av kandidaterna, och inte heller ordnat en virtuell paneldebatt, som vanliga församlingsmedlemmar skulle ha fått ta del av. ”Alla dessa omständigheter tyder på att man inte har planerat ett förrätta ett verkligt val, utan man har haft sin kandidat färdigspikade redan på förhand”, skriver Cleve i rättelseyrkandet.

I sitt rättelsetyrkande hänvisar Cleve också till själva intervjusituationen. Den räckte för hennes del enbart i 25 minuter och intervjufrågorna hölls på ett mycket allmän nivå, utan att alls gå in på den ifrågavarande tjänsten och hennes åsikter och planer för jobbet, skriver hon.

Monica Cleve har cirka nio års erfarenhet som präst, varav sammanlagt 1 år och 4 månader som tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska, Siuntion suomalainen och Tenala och Bromarvs församlingar. Cleve har före sin prästvigning gjort karriär inom diplomati och äldrevård och hon innehar förtroendeuppdrag inom Borgå stift, i Kyrkans central för det svenska arbetet och i flera kyrkligt relaterade föreningar.

Kristian Willis å sin sida har cirka 4,5 års erfarenhet som präst, varav tre år i Karis-Pojo församling och 1,5 år för det engelska arbetet i Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Nyheten har den 20.5 kl. 9.40 kompletterats med uppgiften att Monica Cleve för frågan vidare till förvaltningsdomtolen.

Sofia Torvalds


FOLKHÖGSKOLA. Kristliga folkhögskolans nya rektor tillträder sin tjänst den 1 september. 4.8.2021 kl. 14:10
– Jag är själv nykter alkoholist sedan två år tillbaka. Jag fattade aldrig varför jag skulle dricka så himla mycket som jag gjorde. Min bakgrund förklarar ju allting, för jag har säkert fått ”beroendegenen” som går i släkten.

profilen. Det var en vän till Tika Sevón Liljegrens familj som förde henne till barnhemmet. Hon blev adopterad och är tacksam för det. Hon har sett hur svårt hennes bror haft det efter sin uppväxt i den nepalesiska by där hon är född. 4.8.2021 kl. 08:00
I november 2020 samlades kyrkomötesombuden med munskydd – vårens session ordnas i augusti på grund av coronaepidemin.

KYRKOMÖTET. Kyrkomötet samlas den här veckan till session i Åbo. Frågor på agendan är bland annat bönens plats i kyrkan, en jämställdhetsplan för kyrkan – och frågan om samkönade äktenskap. 3.8.2021 kl. 15:43
Katri Kanninen är psykologie doktor, terapeut och författare. Hon vårdar sin Gudsrelation till exempel genom att bikta sig.

BÖN. Den anknytning vi har till våra föräldrar blir en upplevelse som vi upprepar i alla våra relationer – också i relationen till Gud. – Att be för sig själv är svårt men fascinerande, säger psykologen och terapeuten Katri Kanninen. 2.8.2021 kl. 17:42
Leif Kronqvists intresse för att bygga fioler väcktes under en arbiskurs.

SKOTTSKADA. När Leif Kronqvist var åtta år sköt hans vän honom i halsen med ett litet gevär. – Jag är inte bitter på honom – han var ju bara ett barn och han kunde ju inte ha vetat att geväret var laddat. 3.8.2021 kl. 08:00
Johanna Evenson stortrivs hemma i hängmattan i Bovik. Ibland får hon besök av grannens kor.

Kulturer. Johanna Evenson växte upp på olika håll i Svenskfinland, bodde i USA i trettio år – och har nu återvänt till Åland. Varje gång hon stiger in i sitt arbetsrum – en 1400-talskyrka – tänker hon: Wow, tänk att jag får bo här! 22.7.2021 kl. 08:00
Att blir pappa var en större omställning än jag någonsin hade tänkt mig, säger Erik Abbor.

Papparoll. För Erik Abbor tog det flera år att landa i rollen som pappa. 21.7.2021 kl. 08:00
– Jag vill gärna fortsätta skriva musik och ge ut den, att folk lyssnar och blir berörda och får ut någonting av den.

musik. Musiken har funnits med Susanna Sandell hela livet. Hon har studerat musikpedagogik och har skrivit egen musik sedan tonåren. I maj släppte hon sin första egna singel och mer är på gång. 8.7.2021 kl. 08:00
Pamela Granskog bor i Haga där parkerna finns nära.

STADSBO. Pamela Granskog känner sig som helsingforsare i Österbotten och som österbottning i Helsingfors. Om hon skulle få bestämma skulle alla åka på utbyte till andra regioner. 22.7.2021 kl. 06:00
Mi Lassila önskar att alla vuxna som inte är på läger ber för lägren och konfirmanderna. –Det betyder otroligt mycket.

KONFIRMANDLÄGER. Mi Lassila har 80–90 konfirmandläger bakom sig. För henne är konfirmandlägret en plats där man kan inse att man är älskad. 7.7.2021 kl. 08:00
Johan Candelin och den andra styrelsemedlemmen från Martyrkyrkans vänner som stått åtalade för penninginsamlingsbrott frias också av Vasa hovrätt.

RÄTTEGÅNG. Vasa hovrätt gör samma bedömning som Mellersta Österbottens tingsrätt och friar Martyrkyrkans vänners ordförande Johan Candelin samt den styrelsemedlem som stått åtalade för penninginsamlingsbrott. Den springande punkten i åtalet har handlat om huruvida Martyrkyrkans vänner i sin insamling riktat sig till en på förhand bestämd och avgränsad grupp för vilket det inte krävs insamlingstillstånd eller om man riktat sig till en bredare allmänhet, vilket hade krävt ett insamlingstillstånd. 2.7.2021 kl. 15:21
Henrik Lindberg har inget eget arbetsrum, utan sitter där det finns en ledig stol.

ledarskap. Vad är en ledares viktigaste egenskap? Gott självförtroende, säger Henrik ”Henka” Lindberg, som leder produktionsbolaget Parad. Han vill skapa en arbetskultur där det är tryggt att misslyckas. 
– Först då kan kreativiteten flöda. 27.6.2021 kl. 13:42
Döden är en del av livet. Att inte blunda för den är livsviktigt i synnerhet för oss som är gamla, säger Patricia Tudor-
Sandahl.

ÅLDRANDE. Författaren och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl har skrivit en ny bok, ”Mer levande med åren”, om modet att åldras och bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss. 24.6.2021 kl. 00:00
Jimmy är väldigt tacksam för sin familj. – Det är till stor del på grund av dem som jag orkat under de senaste åren.

FÖRLÅTELSE. Jimmy Sundström har levt med konstant värk i kroppen i femton år. Bakom värken ligger ett trauma – han var med om övergrepp när han var tolv år. – De senaste femton åren har inte varit lätta, men med Guds hjälp har jag kunnat förlåta och få frid. 23.6.2021 kl. 09:00
– Jag vill visa att kyrkan har mitt ansikte också, inte bara biskopens, säger Laura Leipakka.

GENERATION Y. – När man frågar millennialer vad de vill att kyrkan ska göra svarar många: Vi vill inte ha något av kyrkan, det räcker att kyrkan finns där. Vi kan komma om det är någon kris eller om vi vill gifta oss, säger Laura Leipakka. 8.7.2021 kl. 06:00

FOLKHÖGSKOLA. Kristliga folkhögskolans nya rektor tillträder sin tjänst den 1 september. 4.8.2021 kl. 14:10
– Jag är själv nykter alkoholist sedan två år tillbaka. Jag fattade aldrig varför jag skulle dricka så himla mycket som jag gjorde. Min bakgrund förklarar ju allting, för jag har säkert fått ”beroendegenen” som går i släkten.

profilen. Det var en vän till Tika Sevón Liljegrens familj som förde henne till barnhemmet. Hon blev adopterad och är tacksam för det. Hon har sett hur svårt hennes bror haft det efter sin uppväxt i den nepalesiska by där hon är född. 4.8.2021 kl. 08:00
I november 2020 samlades kyrkomötesombuden med munskydd – vårens session ordnas i augusti på grund av coronaepidemin.

KYRKOMÖTET. Kyrkomötet samlas den här veckan till session i Åbo. Frågor på agendan är bland annat bönens plats i kyrkan, en jämställdhetsplan för kyrkan – och frågan om samkönade äktenskap. 3.8.2021 kl. 15:43
Katri Kanninen är psykologie doktor, terapeut och författare. Hon vårdar sin Gudsrelation till exempel genom att bikta sig.

BÖN. Den anknytning vi har till våra föräldrar blir en upplevelse som vi upprepar i alla våra relationer – också i relationen till Gud. – Att be för sig själv är svårt men fascinerande, säger psykologen och terapeuten Katri Kanninen. 2.8.2021 kl. 17:42
Leif Kronqvists intresse för att bygga fioler väcktes under en arbiskurs.

SKOTTSKADA. När Leif Kronqvist var åtta år sköt hans vän honom i halsen med ett litet gevär. – Jag är inte bitter på honom – han var ju bara ett barn och han kunde ju inte ha vetat att geväret var laddat. 3.8.2021 kl. 08:00