Vilket valsätt av kyrkoherde är bättre i dessa coronatider? Det grubblar både domkapitel och församlingarna på.
Vilket valsätt av kyrkoherde är bättre i dessa coronatider? Det grubblar både domkapitel och församlingarna på.

Pandemin sänker tröskeln för indirekta kyrkoherdeval

kyrkoherdeval.

Under pågående pandemi har domkapitlet sänkt tröskeln för församlingarna att få avvika från regeln att ordna folkval av kyrkoherde. Men någon sådan automatik finns inte.

4.3.2021 kl. 08:50

Medan samhället diskuterar huruvida kommunalvalet kan ordnas enligt planerna i april har också domkapitlet diskuterat om det är klokt att ordna direkt val av kyrkoherde i de församlingar där det är aktuellt.

I fjol, då man inte såg något slut på coronapandemin, öppnade domkapitlet för en utvidgad möjlighet för församlingsråden att få välja kyrkoherde. En formulering som man tolkat som en rekommendation i församlingarna, vilket det enligt biskop Bo-Göran Åstrand också var i det rådande läget.

– Fortfarande finns möjligheten att församlingsrådet får välja kyrkoherde. Men i och med att vaccineringarna nu kommit igång, och med dagens hårda begränsningar, skymtar vi ett slut på den här situationen.

Församlingarna bör noga reflektera över vilket valsätt som är klokast med tanke på de lokala förhållandena, säger Åstrand.

Direkt val innebär att församlingsmedlemmarna röstar på någon av kandidaterna efter provpredikan. När församlingsråden väljer kallas det indirekt val.

Medlemmarna valde i Korsholm

Nyligen valde Korsholm Mats Björklund till kyrkoherde genom direkt val. När Vanda svenska församling ska välja kyrkoherde inom kort är det församlingsrådet som gör valet. Också Pedersöre söker nu kyrkoherde, men vem som väljer kyrkoherde i församlingen senare i sommar tar domkapitlet ställning till i mars.

– När Korsholm valde kyrkoherde övervägde de båda valsätten. Först tänkte domkapitlet sig ett indirekt val, men vi gick ändå med på församlingens begäran att ordna ett direkt val, säger biskopen.

Vanda svenska församling har anhållit om indirekt val, och det har domkapitlet bifallit.

– Vi motiverade vår ansökan med svårigheten att ordna ett tryggt direkt val under pandemin, med att valet kräver både personella och ekonomiska resurser samt med den långa processen för sökande under vilken de inte kan söka tjänst i någon annan församling, säger kyrkoherde Martin Fagerudd i Vanda.

Också Pedersöre församling har anhållit om att få ordna indirekt val med tanke på coronasituationen.

– Domkapitlet tvekar att bifalla församlingens önskemål med tanke på att man ännu inte hållit ett enda kyrkligt val i den nybildade församlingen. Till skillnad från Vanda och Korsholm är församlingsrådet i Pedersöre tillsatt efter sämjoval, alltså inte genom allmänt val, säger Åstrand.

Ligger det någon rädsla för att en oönskad kandidat söker tjänsten i bakgrunden till församlingsrådets ansökan?

– Den frågan har inte diskuterats i rådet. Vi har inte heller diskuterat könet på eventuella sökande. Det handlar uteslutande om hur säkert man kan ordna valet, säger Kaj Granlund, kyrkoherde i Pedersöre.

Enligt Granlunds bedömning är alla i rådet principiellt för ett direkt val.

Ligger det någon rädsla för att en oönskad kandidat söker tjänsten i bakgrunden till domkapitlets tvekan?

– Nej. En av poängerna med att man måste bestämma valsätt så tidigt är ju att kandidatuppställningen inte är känd vid den tidpunkten. Domkapitlet beslutar enligt kyrkolagen alltid om valsättet redan innan kyrkoherdetjänsten kan sökas av intresserade kandidater, säger Åstrand.

Stor valaktivitet talar för, och emot

Det som talar emot ett direkt val i Pedersöre i dessa coronatider är att valdeltagandet förväntas blir stort.

– De gamla församlingarna Esse och Pedersöre har alltid legat i landstopp när det gäller röstningsaktiviteten i kyrkliga val. Man kan räkna med ett aktivt deltagande också i kyrkoherdevalet. Det betyder samtidigt att vi trots det rådande pandemiläget inte lättvindigt kan besluta om att ta bort möjligheten för församlingsmedlemmarna att rösta, säger Åstrand.

Systemet är uppbyggt så att direkta val föredras. Men församlingsråden får anhålla hos domkapitlet om att få ordna indirekta val. Om ingen anhållan görs väljer församlingsmedlemmarna per automatik.

– När kyrkomötet öppnade möjligheten för indirekta val var grundtanken att församlingsmedlemmarna fortsättningsvis ska välja sin herde genom direkta val, säger Åstrand.

– Vill församlingsråden ha indirekta val bör man beakta hur församlingsmedlemmarna kommer att reagera ifall de inte får välja kyrkoherde. Dessutom finns en risk för besvär när församlingsrådet väljer kyrkoherde, säger biskopen.

Johan Sandberg


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14