Vilket valsätt av kyrkoherde är bättre i dessa coronatider? Det grubblar både domkapitel och församlingarna på.
Vilket valsätt av kyrkoherde är bättre i dessa coronatider? Det grubblar både domkapitel och församlingarna på.

Pandemin sänker tröskeln för indirekta kyrkoherdeval

kyrkoherdeval.

Under pågående pandemi har domkapitlet sänkt tröskeln för församlingarna att få avvika från regeln att ordna folkval av kyrkoherde. Men någon sådan automatik finns inte.

4.3.2021 kl. 08:50

Medan samhället diskuterar huruvida kommunalvalet kan ordnas enligt planerna i april har också domkapitlet diskuterat om det är klokt att ordna direkt val av kyrkoherde i de församlingar där det är aktuellt.

I fjol, då man inte såg något slut på coronapandemin, öppnade domkapitlet för en utvidgad möjlighet för församlingsråden att få välja kyrkoherde. En formulering som man tolkat som en rekommendation i församlingarna, vilket det enligt biskop Bo-Göran Åstrand också var i det rådande läget.

– Fortfarande finns möjligheten att församlingsrådet får välja kyrkoherde. Men i och med att vaccineringarna nu kommit igång, och med dagens hårda begränsningar, skymtar vi ett slut på den här situationen.

Församlingarna bör noga reflektera över vilket valsätt som är klokast med tanke på de lokala förhållandena, säger Åstrand.

Direkt val innebär att församlingsmedlemmarna röstar på någon av kandidaterna efter provpredikan. När församlingsråden väljer kallas det indirekt val.

Medlemmarna valde i Korsholm

Nyligen valde Korsholm Mats Björklund till kyrkoherde genom direkt val. När Vanda svenska församling ska välja kyrkoherde inom kort är det församlingsrådet som gör valet. Också Pedersöre söker nu kyrkoherde, men vem som väljer kyrkoherde i församlingen senare i sommar tar domkapitlet ställning till i mars.

– När Korsholm valde kyrkoherde övervägde de båda valsätten. Först tänkte domkapitlet sig ett indirekt val, men vi gick ändå med på församlingens begäran att ordna ett direkt val, säger biskopen.

Vanda svenska församling har anhållit om indirekt val, och det har domkapitlet bifallit.

– Vi motiverade vår ansökan med svårigheten att ordna ett tryggt direkt val under pandemin, med att valet kräver både personella och ekonomiska resurser samt med den långa processen för sökande under vilken de inte kan söka tjänst i någon annan församling, säger kyrkoherde Martin Fagerudd i Vanda.

Också Pedersöre församling har anhållit om att få ordna indirekt val med tanke på coronasituationen.

– Domkapitlet tvekar att bifalla församlingens önskemål med tanke på att man ännu inte hållit ett enda kyrkligt val i den nybildade församlingen. Till skillnad från Vanda och Korsholm är församlingsrådet i Pedersöre tillsatt efter sämjoval, alltså inte genom allmänt val, säger Åstrand.

Ligger det någon rädsla för att en oönskad kandidat söker tjänsten i bakgrunden till församlingsrådets ansökan?

– Den frågan har inte diskuterats i rådet. Vi har inte heller diskuterat könet på eventuella sökande. Det handlar uteslutande om hur säkert man kan ordna valet, säger Kaj Granlund, kyrkoherde i Pedersöre.

Enligt Granlunds bedömning är alla i rådet principiellt för ett direkt val.

Ligger det någon rädsla för att en oönskad kandidat söker tjänsten i bakgrunden till domkapitlets tvekan?

– Nej. En av poängerna med att man måste bestämma valsätt så tidigt är ju att kandidatuppställningen inte är känd vid den tidpunkten. Domkapitlet beslutar enligt kyrkolagen alltid om valsättet redan innan kyrkoherdetjänsten kan sökas av intresserade kandidater, säger Åstrand.

Stor valaktivitet talar för, och emot

Det som talar emot ett direkt val i Pedersöre i dessa coronatider är att valdeltagandet förväntas blir stort.

– De gamla församlingarna Esse och Pedersöre har alltid legat i landstopp när det gäller röstningsaktiviteten i kyrkliga val. Man kan räkna med ett aktivt deltagande också i kyrkoherdevalet. Det betyder samtidigt att vi trots det rådande pandemiläget inte lättvindigt kan besluta om att ta bort möjligheten för församlingsmedlemmarna att rösta, säger Åstrand.

Systemet är uppbyggt så att direkta val föredras. Men församlingsråden får anhålla hos domkapitlet om att få ordna indirekta val. Om ingen anhållan görs väljer församlingsmedlemmarna per automatik.

– När kyrkomötet öppnade möjligheten för indirekta val var grundtanken att församlingsmedlemmarna fortsättningsvis ska välja sin herde genom direkta val, säger Åstrand.

– Vill församlingsråden ha indirekta val bör man beakta hur församlingsmedlemmarna kommer att reagera ifall de inte får välja kyrkoherde. Dessutom finns en risk för besvär när församlingsrådet väljer kyrkoherde, säger biskopen.

Johan Sandberg


Johanna Evenson stortrivs hemma i hängmattan i Bovik. Ibland får hon besök av grannens kor.

Kulturer. Johanna Evenson växte upp på olika håll i Svenskfinland, bodde i USA i trettio år – och har nu återvänt till Åland. Varje gång hon stiger in i sitt arbetsrum – en 1400-talskyrka – tänker hon: Wow, tänk att jag får bo här! 22.7.2021 kl. 08:00
Att blir pappa var en större omställning än jag någonsin hade tänkt mig, säger Erik Abbor.

Papparoll. För Erik Abbor tog det flera år att landa i rollen som pappa. 21.7.2021 kl. 08:00
– Jag vill gärna fortsätta skriva musik och ge ut den, att folk lyssnar och blir berörda och får ut någonting av den.

musik. Musiken har funnits med Susanna Sandell hela livet. Hon har studerat musikpedagogik och har skrivit egen musik sedan tonåren. I maj släppte hon sin första egna singel och mer är på gång. 8.7.2021 kl. 08:00
Pamela Granskog bor i Haga där parkerna finns nära.

STADSBO. Pamela Granskog känner sig som helsingforsare i Österbotten och som österbottning i Helsingfors. Om hon skulle få bestämma skulle alla åka på utbyte till andra regioner. 22.7.2021 kl. 06:00
Mi Lassila önskar att alla vuxna som inte är på läger ber för lägren och konfirmanderna. –Det betyder otroligt mycket.

KONFIRMANDLÄGER. Mi Lassila har 80–90 konfirmandläger bakom sig. För henne är konfirmandlägret en plats där man kan inse att man är älskad. 7.7.2021 kl. 08:00
Johan Candelin och den andra styrelsemedlemmen från Martyrkyrkans vänner som stått åtalade för penninginsamlingsbrott frias också av Vasa hovrätt.

RÄTTEGÅNG. Vasa hovrätt gör samma bedömning som Mellersta Österbottens tingsrätt och friar Martyrkyrkans vänners ordförande Johan Candelin samt den styrelsemedlem som stått åtalade för penninginsamlingsbrott. Den springande punkten i åtalet har handlat om huruvida Martyrkyrkans vänner i sin insamling riktat sig till en på förhand bestämd och avgränsad grupp för vilket det inte krävs insamlingstillstånd eller om man riktat sig till en bredare allmänhet, vilket hade krävt ett insamlingstillstånd. 2.7.2021 kl. 15:21
Henrik Lindberg har inget eget arbetsrum, utan sitter där det finns en ledig stol.

ledarskap. Vad är en ledares viktigaste egenskap? Gott självförtroende, säger Henrik ”Henka” Lindberg, som leder produktionsbolaget Parad. Han vill skapa en arbetskultur där det är tryggt att misslyckas. 
– Först då kan kreativiteten flöda. 27.6.2021 kl. 13:42
Döden är en del av livet. Att inte blunda för den är livsviktigt i synnerhet för oss som är gamla, säger Patricia Tudor-
Sandahl.

ÅLDRANDE. Författaren och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl har skrivit en ny bok, ”Mer levande med åren”, om modet att åldras och bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss. 24.6.2021 kl. 00:00
Jimmy är väldigt tacksam för sin familj. – Det är till stor del på grund av dem som jag orkat under de senaste åren.

FÖRLÅTELSE. Jimmy Sundström har levt med konstant värk i kroppen i femton år. Bakom värken ligger ett trauma – han var med om övergrepp när han var tolv år. – De senaste femton åren har inte varit lätta, men med Guds hjälp har jag kunnat förlåta och få frid. 23.6.2021 kl. 09:00
– Jag vill visa att kyrkan har mitt ansikte också, inte bara biskopens, säger Laura Leipakka.

GENERATION Y. – När man frågar millennialer vad de vill att kyrkan ska göra svarar många: Vi vill inte ha något av kyrkan, det räcker att kyrkan finns där. Vi kan komma om det är någon kris eller om vi vill gifta oss, säger Laura Leipakka. 8.7.2021 kl. 06:00
Johanneskyrkans norra torn och dess gargoyler väntar fortfarande på restaurering.

johanneskyrkan. Johanneskyrkans fasad med sina gargoyler, rosettfönster och fialer får en grundlig genomgång i samband med fasadrenoveringen. 23.6.2021 kl. 06:00
Daniela Hildén jobbar som familjearbetare.

FRIHET. "Varje sommar när vi åker iväg med vår fullastade båt fladdrar det en massa fjärilar i min mage." 23.6.2021 kl. 06:00

forskning. När Mikael Lindfelt och hans forskarkollegor började forska om attityder till vaccination för fem år sedan hade de ingen aning om hur aktuell deras forskning skulle komma att bli. 22.6.2021 kl. 09:00
Edgar Vickström kommer att jobba i Mariehamn, Heidi Juslin-Sandin i Kyrkslätt och Benjamin Häggblom i Åbo.

PRÄSTVIGNING. Vem är du? Varför ville du bli präst? Har du en hemlig talang? 21.6.2021 kl. 09:53
Kristian Willis blir tf kyrkoherde i Vanda i väntan på att förvaltningsdomstolen tar ställning till valet.

vanda. Kristian Willis blir tf kyrkoherde i Vanda svenska församling från första juli, bestämde domkapitlet vid sitt möte igår. 16.6.2021 kl. 11:09

Johanna Evenson stortrivs hemma i hängmattan i Bovik. Ibland får hon besök av grannens kor.

Kulturer. Johanna Evenson växte upp på olika håll i Svenskfinland, bodde i USA i trettio år – och har nu återvänt till Åland. Varje gång hon stiger in i sitt arbetsrum – en 1400-talskyrka – tänker hon: Wow, tänk att jag får bo här! 22.7.2021 kl. 08:00
Att blir pappa var en större omställning än jag någonsin hade tänkt mig, säger Erik Abbor.

Papparoll. För Erik Abbor tog det flera år att landa i rollen som pappa. 21.7.2021 kl. 08:00
– Jag vill gärna fortsätta skriva musik och ge ut den, att folk lyssnar och blir berörda och får ut någonting av den.

musik. Musiken har funnits med Susanna Sandell hela livet. Hon har studerat musikpedagogik och har skrivit egen musik sedan tonåren. I maj släppte hon sin första egna singel och mer är på gång. 8.7.2021 kl. 08:00
Pamela Granskog bor i Haga där parkerna finns nära.

STADSBO. Pamela Granskog känner sig som helsingforsare i Österbotten och som österbottning i Helsingfors. Om hon skulle få bestämma skulle alla åka på utbyte till andra regioner. 22.7.2021 kl. 06:00
Mi Lassila önskar att alla vuxna som inte är på läger ber för lägren och konfirmanderna. –Det betyder otroligt mycket.

KONFIRMANDLÄGER. Mi Lassila har 80–90 konfirmandläger bakom sig. För henne är konfirmandlägret en plats där man kan inse att man är älskad. 7.7.2021 kl. 08:00