De tre diakoniarbetarna i Pedersöre församling är Åsa Eklund, Cecilia Kung och Maria Emet.
De tre diakoniarbetarna i Pedersöre församling är Åsa Eklund, Cecilia Kung och Maria Emet.

Nya utmaningar 
för diakonin i Pedersöre

pedersöre.

Den nya församlingen i kombination med coronapandemin har försatt diakonin i Pedersöre i en ny situation.
Diakoniarbetarna har slutat planera samlingar, för i detta skede blir de ändå inte av.

3.3.2021 kl. 06:00

De tre tidigare församlingarnas fyra diakoniarbetarna har nu blivit tre, vilket gjort att arbetet omstrukturerats.
Nu har Åsa Eklund i huvudsak hand om Esse där hon också har sitt kansli. Cecilia Kung har i huvudsak hand om Purmo, Sandsund och Forsby. Hon fördelar sina kanslidagar mellan Purmo och Kyrkostrand. Maria Emet, som också har sitt kansli i Kyrkostrand, har hand om byarna Bennäs, Sundby, Karby, Östensö, Kållby, Edsevö och Lepplax.

Arbetsfördelningen är gjord med tanke på geografin och befolkningsmängden i byarna.

– Vi samarbetar över gränserna, i synnerhet när det går att hålla samlingar och grupper igen, säger Eklund.

Exakt hur det kommer att synas bland församlingsmedlemmarna att diakoniarbetarna blivit färre vet man ännu inte. Det har att göra med coronarestriktionerna. Men det är ju en människa färre som kan ta kontakt och finnas till.

Diakoniarbetarna finns fortsättningsvis till hands för alla som söker hjälp. Då gäller det att ringa och komma överens om en tid för ett möte, för diakonikanslierena har inga öppethållningstider.

– Det är så långa avstånd inom församlingen. Till Kyrkostrand kommer folk vanligtvis när det har annat ärende till stan, säger Emet.

I och med sammanslagningen har de långa avstånden blivit längre.

– Det är lättare att bevaka området då vi finns utspridda. Först tänkte vi ha en huvudpunkt i Esse, men nu ser det ut att bli Kyrkostrand ändå, säger Eklund.

Ifjol hade diakoniarbetarna 1 500 kontakter. Hälften av dem var med människor som är under 65 år. Under året hjälpte de 85 hushåll, mer eller mindre.

Hur antalet kontakter utvecklats går inte att jämföra med tidigare år. Ifjol var det första året med den gemensamma församlingen och därtill kommer coronan och ställer allt på huvudet.

– I förra Purmo församling gjorde vi tidigare hembesök inför julen hos alla som är över 85 år. Ifjol gjorde vi nästan inga besök alls, säger Kung.

Ifjol ersattes hembesöken med telefonsamtal. Men det är inte samma sak.

– Det är jobbigt då vi inte kan göra det vi vill: samla och möta människor.

De har också upptäckt en vilja hos folk att hjälpa. Ifjol hjälpte diakonin 38 000 euro utanför budgeten. Hjälpen bestod av gåvor – pengar, matpaket och olika saker att dela ut – som föreningar, företag och enskilda personer gett.

Under coronan har hjälpbehovet ändrat form och är i första hand inte längre ekonomiskt.

– Det handlar mer om ensamhet och oro, säger Kung.

Det finns de som inte varit någonstans på hela året.

– Vi vet inte när människor känner sig ensamma eller har behov av hjälp. Man får hemskt gärna ta kontakt med oss. säger Eklund.


Johan Sandberg


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14