Snön gör omgivningarna vackrare just nu och många rör sig i närområdets parker och skogar.
Snön gör omgivningarna vackrare just nu och många rör sig i närområdets parker och skogar.

"Den här tiden föder ångest"

Livsrum.

Dag för dag kommer vi närmare ett slut på pandemin – men än är vi inte där, trots att vi hunnit tröttna på undantagsläget.

– Den här tiden har lärt oss att leva en dag i taget, säger prästen Ulla Lumijärvi.

18.2.2021 kl. 13:44

Att möta människor är det viktigaste i mitt arbete, men också det svåraste just nu.

Det säger Ulla Lumijärvi som är präst och jobbar vid de olika Livsrummen i Helsingfors, rum som den kyrkliga samfälligheten öppnat för att samla olika former av hjälp, stöd och gemenskap under samma tak.

Lumijärvi är i Matteuskyrkans livsrum på tisdagarna, i Malms livsrum på onsdagarna och i Hermannis livsrum på torsdagarna. Hon finns på plats så att den som kommer för att till exempel få mathjälp eller hämta take away-lunch kan samtala med henne.

– På hösten frågade vi människor vad de ville ha, och det visade sig att de ville prata. Vi startade upp smågrupper och folk kom och samtalade fram till slutet av november, ganska mycket om döden och om livets mening.

Lumijärvi leder också stillhetens yoga, en meditationsform som har rötter både i yogan och i kristen meditation. Rörelserna och andningen i Stillhetens yoga hjälpte människor att släppa taget om ångesten ifall det kändes för svårt att prata under hösten.

– Den här tiden föder ångest hos människor, och jag tror också att det finns mycket dold ångest.

Ett av livsrummens motton är att ingen är ensam. Det ska alltid finnas en människa att prata med.

Vad kan du ge för råd?

– Om det är någon som är ångestfylld försöker jag komma med hopp. Jag påminner om att nu vaccineras redan de som är över 85 och snart vaccineras också vi som är yngre. Situationen kommer att förändras även om vi ännu inte vet exakt när det sker. Vi kan be tillsammans, och så gör vi andningsövningar ibland. När man andas ända ner i magen har det en lugnande effekt.

Ensamheten är ett annat stort problem, många saknar någon att samtala med i vardagen. Vid sidan av ångest och ensamhet lägger Lumijärvi också märke till att många lider av coronatrötthet och undrar om det här någonsin kommer att ta slut.

– Jag försöker säga att det nog kommer att ta slut i något skede, men jag tror att vi får leva med den här situationen ännu under den här våren.

Ulla Lumijärvi är präst och jobbar på Livsrummen i Östra centrum, Malm och Hermanstad. Foto: Markku Pihlaja

Vilken sorts värld tror du kommer efter pandemin?

– Jag tror att vi i världen efter coronan kommer att uppskatta vänner, familj och möjligheten att göra saker tillsammans mycket mer än förr. Sådana saker som att kunna röra sig fritt vart man vill och när man vill och att kunna äta tillsammans.

Både kyrkan och arbetsplatserna har tagit ett digitalt språng under det senaste året. Lumijärvi tror att det kommer att finnas kvar när vi ska övergå till det nya normala och att vi kanske får se fler hybridmodeller där en del deltar i möten fysiskt medan andra deltar via videosamtal.

– Men jag tror ändå att vi kommer att uppskatta arbetsgemenskap och möjligheten att ses ansikte mot ansikte. Det blir så annorlunda när man ser en person fysiskt, kroppspråk och humor fungerar på ett helt annat sätt. Kommunikationen blir ganska rakt på sak på Teams, där saknas det roliga småpratet.

Samtidigt känner hon en oro för de marginaliserade. Under det gångna året är det många som mest levt sina liv hemma.

– Vad händer i höst om livet är friare då – kommer folk ut från sina hem? Under hela den här tiden har det varit normalt för mig att se människor omkring mig – men hur kommer världen att kännas för den som blivit ovan med det?

Hon undrar också vad som hänt i hemmen under året som gått och hur unga kommer att anpassa sig till det nya normala när friheten en dag kommer.

Den här tiden lär oss att leva en dag i taget. När Lumijärvi möter människor frågar hon dem ofta: Vilka trevliga saker har du sett eller upplevt i dag?

– Många har till exempel fäst uppmärksamhet vid fåglar, gått i närområdets parker och sett sådana saker som man kanske inte skulle ha noterat tidigare. Snön hjälper just nu, den är vacker och gör att det inte känns så mörkt – inte ens på natten.

SVENSKA LIVSRUM

  • Om du besöker ett av församlingarnas Livsrum och vill tala svenska - gör det! Även om personalen i Livsrummen till stor utsträckning är finskspråkig kan de hjälpa dig att få det stöd du behöver, också på svenska. Exempelvis familjerådgivning erbjuds på svenska, men inte på alla församlingarnas verksamhetspunkter. Livsrummet i Matteuskyrkan fungerar i samarbete med den svenska församlingen i huset. Här finns också möjlighet att prata både ryska och engelska. Också svinnmatsrestaurangerna Waste&Feast, som fungerar i anslutning till Livsrummen, betjänar vid behov på flera språk.
  • Livsrummen finns på följande platser: Matteuskyrkan (Åbohusv. 3), Hermanstads diakonihus (Tavastv. 73) och i Malm (Pehrsstråket 16).
Erika Rönngård


Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51