Kronobys nye kyrkoherde Niklas Wallis ser spännande tider framför sig då församlingen söker nya former

kronoby.

Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad.

18.1.2021 kl. 15:16

När blir du installerad?

– Det vet jag inte. Det heter att installanden ska bekänna sin tro tillsammans med församlingen, och det är lite svårt att göra just nu. I diskussioner med biskopen har vi kommit till att vi tar upp frågan när läget tillåter det.

Vad har du för vision för Kronoby församling?

– Med den start jag fått har jag inte hunnit visionera. I princip hoppade jag rakt in i julförberedelserna under coronatider. Det har närmast handlat om att släcka bränder samtidigt som vi försökt hålla adventsljuset brinnande. Det strategiskt visionära är nog på en väldigt rudimentär nivå för tillfället.

Wallis har ändå en ledande tanke att bygga församlingen på en gemenskap av nåd.

– Vi har fortfarande ett relativt högt besökar­antal i gudstjänsterna. Men samtidigt tänker jag på alla dem som inte går i kyrkan. Varför? Kan de ha en dålig erfarenhet av kontakterna till församlingen? Att då ha nåden som ledord kan vara ett sätt att verka som församling och enas kring en gemensam längtan efter Gud och det goda. Då kan man lättare stå ut med att alla inte är överens hela tiden.

"Vi har fortfarande ett relativt högt besökar­antal i gudstjänsterna. Men samtidigt tänker jag på alla dem som inte går i kyrkan. Varför?"

Det gångna året har varit det första för den sammanslagna Kronoby församling. Dessutom har man påverkats av samarbetsförhandlingar och corona.

Vad är resultatet av samarbetsförhandlingarna?

– Tidigare hade vi fyra präster, tre kantorer, tre vaktmästare och tre diakoner. Nu ska vi klara oss med tre präster, två kantorer och två diakoner. För tillfället är vi bara två präster.

Arbetet med att få församlingen att fungera på tre orter med mindre personal är ännu på hälft.

– De gamla strukturerna med tre församlingar lever kraftigt kvar. Att få församlingen närvarande i det lokala och ge medlemmarna det de behöver är ett väldigt konkret projekt som vi knappast kommer att lösa under 2021. Men jag hoppas vi hittar ett sätt som fungerar.

Hur ska ni klara utmaningarna med ekonomin och utflyttningen?

– Vi skuldsätter oss med nybygget i Nedervetil som blir klart i vår. Men det skulle inte fungera utan församlingshem där. Vi försökte ju utnyttja kyrkan mera till verksamhet som normalt försiggår i församlingshemmet, men det gick museiverket inte med på.

När det gäller medlemsantalet som minskar är inte medlemsflykten det stora problemet i Kronoby.

– Vi har en tiofaldig utflyttning jämfört med utskrivningarna. På sikt blir det ett problem för både kommun och församling.

Borde församlingen börja marknadsföra kommunen?

– Det tycker jag inte, men det är en intressant tankelek. Om vi i församlingen lever i nåd och kärlek mot varandra borde det ju vara ett vägande skäl när folk väljer var de ska bo.

Text: Johan Sandberg


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14