Kronobys nye kyrkoherde Niklas Wallis ser spännande tider framför sig då församlingen söker nya former

kronoby.

Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad.

18.1.2021 kl. 15:16

När blir du installerad?

– Det vet jag inte. Det heter att installanden ska bekänna sin tro tillsammans med församlingen, och det är lite svårt att göra just nu. I diskussioner med biskopen har vi kommit till att vi tar upp frågan när läget tillåter det.

Vad har du för vision för Kronoby församling?

– Med den start jag fått har jag inte hunnit visionera. I princip hoppade jag rakt in i julförberedelserna under coronatider. Det har närmast handlat om att släcka bränder samtidigt som vi försökt hålla adventsljuset brinnande. Det strategiskt visionära är nog på en väldigt rudimentär nivå för tillfället.

Wallis har ändå en ledande tanke att bygga församlingen på en gemenskap av nåd.

– Vi har fortfarande ett relativt högt besökar­antal i gudstjänsterna. Men samtidigt tänker jag på alla dem som inte går i kyrkan. Varför? Kan de ha en dålig erfarenhet av kontakterna till församlingen? Att då ha nåden som ledord kan vara ett sätt att verka som församling och enas kring en gemensam längtan efter Gud och det goda. Då kan man lättare stå ut med att alla inte är överens hela tiden.

"Vi har fortfarande ett relativt högt besökar­antal i gudstjänsterna. Men samtidigt tänker jag på alla dem som inte går i kyrkan. Varför?"

Det gångna året har varit det första för den sammanslagna Kronoby församling. Dessutom har man påverkats av samarbetsförhandlingar och corona.

Vad är resultatet av samarbetsförhandlingarna?

– Tidigare hade vi fyra präster, tre kantorer, tre vaktmästare och tre diakoner. Nu ska vi klara oss med tre präster, två kantorer och två diakoner. För tillfället är vi bara två präster.

Arbetet med att få församlingen att fungera på tre orter med mindre personal är ännu på hälft.

– De gamla strukturerna med tre församlingar lever kraftigt kvar. Att få församlingen närvarande i det lokala och ge medlemmarna det de behöver är ett väldigt konkret projekt som vi knappast kommer att lösa under 2021. Men jag hoppas vi hittar ett sätt som fungerar.

Hur ska ni klara utmaningarna med ekonomin och utflyttningen?

– Vi skuldsätter oss med nybygget i Nedervetil som blir klart i vår. Men det skulle inte fungera utan församlingshem där. Vi försökte ju utnyttja kyrkan mera till verksamhet som normalt försiggår i församlingshemmet, men det gick museiverket inte med på.

När det gäller medlemsantalet som minskar är inte medlemsflykten det stora problemet i Kronoby.

– Vi har en tiofaldig utflyttning jämfört med utskrivningarna. På sikt blir det ett problem för både kommun och församling.

Borde församlingen börja marknadsföra kommunen?

– Det tycker jag inte, men det är en intressant tankelek. Om vi i församlingen lever i nåd och kärlek mot varandra borde det ju vara ett vägande skäl när folk väljer var de ska bo.

Text: Johan Sandberg


Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51