Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

Ett första möte för att lösa läget i Väståboland – kyrkoherden var saknad

samtal.

I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

18.11.2020 kl. 18:45

Församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Jan Eriksson deltog i diskussionen. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

– Jag upplevde samtalet som konstruktivt, och det var viktigt att vi träffades. Men tyvärr var kyrkoherden inte där, och det tycker jag är beklagligt, för det var meningen att han skulle vara med, säger Magnus Sundman.

Biskop Bo-Göran Åstrand är inne på samma linje.

– Jag tyckte det kändes som en bra början, vi hade en god och konstruktiv diskussion. Det som helt tydligt steg upp till ytan var att nu behöver vi gemensamt rikta blicken framåt, och vid mötet var vi övertygade om att det går att hitta en väg framåt. De förtroendevalda som var med ser fram emot att kyrkoherden – när han kan vara med – deltar i de här samtalen. Atmosfären var konstruktiv, säger Åstrand.

Vad borde helt konkret ske för att processen i församlingen ska gå framåt biskop Bo-Göran Åstrand?

– Det goda samtalet kring samma bord är enligt mig nyckeln till vägen framåt. Där ser jag att det är min och domkapitlets roll att befrämja det samtalet. Sen får vi ju bara konstatera att eftersom kyrkoherden den här gången inte var närvarande har vi inte satt upp en detaljerad förteckning över vad som ska göras, det kommer vi att göra i samråd sedan när det blir tillfälle för det. Vi har inte i det här skedet en detaljerad tidtabell, utan jag vill invänta att alla är med i mötet, säger Åstrand.

Också Magnus Sundman ser det som viktigt att kyrkoherden kan medverka i samtalen.

Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta.

– Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta. Också i församlingsrådet där han är ordförande är det viktigt att han är med, att vi inte håller möten utan honom.

Beslut om några konkreta åtgärder har inte tagits än enlig Sundman.

– Vi har inga nya mötesdatum, men vi kommer att träffas på nytt i samma konstellation och då är förhoppningsvis Harry med. Jag och Jan Eriksson kommer att driva på att det blir en fortsättning.

Magnus Sundman vill tona ner den debatt som blossat upp.

"Konflikt och förtroendekris" är kraftiga ord för mig, snarare är det fråga om brist på diskussion i rätt forum. Det viktiga nu är att diskutera och besluta om saker i rätt forum och på det viset gå vidare. Församlingsrådet borde ha flera regelbundet insatta möten. På mötena kan och bör medlemmarna uttrycka sin åsikt och vid behov meddela avvikande åsikt.

Biskop Bo-Göran Åstrand, handlar konflikten i Väståboland i första hand om en konflikt i personalen eller om en konflikt mellan lekmän och församling/kyrkoherde? Kan man säga något om det?

– Man kan se att den finns på flera plan, men desto mer skulle jag inte i det här skedet vilja säga, för vi har inte lyssnat in alla parter än.

När har du själv senast talat med Harry S. Backström personligen?

– Jag har talat med honom ett antal gånger men går inte in på tidpunkterna, för det hör till området “enskilda samtal” och det vill jag inte tala om offentligt.

Vad skulle du vilja säga till församlingsborna i Väståboland som undrar vad det riktigt är som händer nu och hur det går vidare?

– Jag skulle säga att nu tar vi den tid som behövs och inväntar att vi alla kan sitta kring samma bord. Jag ser framför mig diskussioner i samma anda som jag upplevde på måndagen. Jag har faktiskt ganska stor förtröstan, för min erfarenhet är att när man sitter vid samma bord och får tala i en trygg och förtrolig miljö brukar saker och ting reda upp sig.

Har du någon känsla för om kyrkoherden är villig att gå med i det samtalet?

– Han var, som sagt, förhindrad att delta den här gången och alla de berörda får kallelse till nästa samtal när tiden är lämplig för det.

DET ALLMÄNNA INTRESSET HAR VÄCKTS

Magnus Sundman ser det som viktigt att de anställda får säga sitt.

– Vi förtroendevalda kan inte bli ett språkrör för dem. Jag upplever att de anställda har varit lojala mot kyrkoherden.

Han tycker att intervjuer är knepiga.

– Vi borde ha möten innan vi vänder oss till medierna. Men det här väcker allmänt intresse och är väldigt mångfacetterat.

– Jag tycker att präster kan ha olika syn på saker och ting. Det finns väldigt olika kyrkoherdar, präster och teologiska synsätt i Svenskfinland och det ska vi kunna hantera i församlingar och stiftet, låta olika åsikter och variationer komma fram.

Att det skrivs mycket om det här i pressen ser han som problematiskt på flera sätt.

– Om församlingsmedlemmarna läser för mycket om det här finns risken att deras inställning till kyrkan över huvudtaget blir sämre.

– Det blir lite för personfixerat. På alla arbetsplatser har man problem att tampas med. När det är församling och kyrka blir det lätt tillspetsat, säger Sundman.

Han hoppas på en smidig lösning.

Jag hoppas att det löser sig och att vi kan gå vidare och respektera de beslut som fattats, om till exempel tjänsten i Houtskär.

– Vi vill få det här att fungera i praktiken och lyssna mer än anklaga, det har också biskopen fört fram.

Sofia Torvalds, Ulrika HanssonJohanna Evenson stortrivs hemma i hängmattan i Bovik. Ibland får hon besök av grannens kor.

Kulturer. Johanna Evenson växte upp på olika håll i Svenskfinland, bodde i USA i trettio år – och har nu återvänt till Åland. Varje gång hon stiger in i sitt arbetsrum – en 1400-talskyrka – tänker hon: Wow, tänk att jag får bo här! 22.7.2021 kl. 08:00
Att blir pappa var en större omställning än jag någonsin hade tänkt mig, säger Erik Abbor.

Papparoll. För Erik Abbor tog det flera år att landa i rollen som pappa. 21.7.2021 kl. 08:00
– Jag vill gärna fortsätta skriva musik och ge ut den, att folk lyssnar och blir berörda och får ut någonting av den.

musik. Musiken har funnits med Susanna Sandell hela livet. Hon har studerat musikpedagogik och har skrivit egen musik sedan tonåren. I maj släppte hon sin första egna singel och mer är på gång. 8.7.2021 kl. 08:00
Pamela Granskog bor i Haga där parkerna finns nära.

STADSBO. Pamela Granskog känner sig som helsingforsare i Österbotten och som österbottning i Helsingfors. Om hon skulle få bestämma skulle alla åka på utbyte till andra regioner. 22.7.2021 kl. 06:00
Mi Lassila önskar att alla vuxna som inte är på läger ber för lägren och konfirmanderna. –Det betyder otroligt mycket.

KONFIRMANDLÄGER. Mi Lassila har 80–90 konfirmandläger bakom sig. För henne är konfirmandlägret en plats där man kan inse att man är älskad. 7.7.2021 kl. 08:00
Johan Candelin och den andra styrelsemedlemmen från Martyrkyrkans vänner som stått åtalade för penninginsamlingsbrott frias också av Vasa hovrätt.

RÄTTEGÅNG. Vasa hovrätt gör samma bedömning som Mellersta Österbottens tingsrätt och friar Martyrkyrkans vänners ordförande Johan Candelin samt den styrelsemedlem som stått åtalade för penninginsamlingsbrott. Den springande punkten i åtalet har handlat om huruvida Martyrkyrkans vänner i sin insamling riktat sig till en på förhand bestämd och avgränsad grupp för vilket det inte krävs insamlingstillstånd eller om man riktat sig till en bredare allmänhet, vilket hade krävt ett insamlingstillstånd. 2.7.2021 kl. 15:21
Henrik Lindberg har inget eget arbetsrum, utan sitter där det finns en ledig stol.

ledarskap. Vad är en ledares viktigaste egenskap? Gott självförtroende, säger Henrik ”Henka” Lindberg, som leder produktionsbolaget Parad. Han vill skapa en arbetskultur där det är tryggt att misslyckas. 
– Först då kan kreativiteten flöda. 27.6.2021 kl. 13:42
Döden är en del av livet. Att inte blunda för den är livsviktigt i synnerhet för oss som är gamla, säger Patricia Tudor-
Sandahl.

ÅLDRANDE. Författaren och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl har skrivit en ny bok, ”Mer levande med åren”, om modet att åldras och bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss. 24.6.2021 kl. 00:00
Jimmy är väldigt tacksam för sin familj. – Det är till stor del på grund av dem som jag orkat under de senaste åren.

FÖRLÅTELSE. Jimmy Sundström har levt med konstant värk i kroppen i femton år. Bakom värken ligger ett trauma – han var med om övergrepp när han var tolv år. – De senaste femton åren har inte varit lätta, men med Guds hjälp har jag kunnat förlåta och få frid. 23.6.2021 kl. 09:00
– Jag vill visa att kyrkan har mitt ansikte också, inte bara biskopens, säger Laura Leipakka.

GENERATION Y. – När man frågar millennialer vad de vill att kyrkan ska göra svarar många: Vi vill inte ha något av kyrkan, det räcker att kyrkan finns där. Vi kan komma om det är någon kris eller om vi vill gifta oss, säger Laura Leipakka. 8.7.2021 kl. 06:00
Johanneskyrkans norra torn och dess gargoyler väntar fortfarande på restaurering.

johanneskyrkan. Johanneskyrkans fasad med sina gargoyler, rosettfönster och fialer får en grundlig genomgång i samband med fasadrenoveringen. 23.6.2021 kl. 06:00
Daniela Hildén jobbar som familjearbetare.

FRIHET. "Varje sommar när vi åker iväg med vår fullastade båt fladdrar det en massa fjärilar i min mage." 23.6.2021 kl. 06:00

forskning. När Mikael Lindfelt och hans forskarkollegor började forska om attityder till vaccination för fem år sedan hade de ingen aning om hur aktuell deras forskning skulle komma att bli. 22.6.2021 kl. 09:00
Edgar Vickström kommer att jobba i Mariehamn, Heidi Juslin-Sandin i Kyrkslätt och Benjamin Häggblom i Åbo.

PRÄSTVIGNING. Vem är du? Varför ville du bli präst? Har du en hemlig talang? 21.6.2021 kl. 09:53
Kristian Willis blir tf kyrkoherde i Vanda i väntan på att förvaltningsdomstolen tar ställning till valet.

vanda. Kristian Willis blir tf kyrkoherde i Vanda svenska församling från första juli, bestämde domkapitlet vid sitt möte igår. 16.6.2021 kl. 11:09

Johanna Evenson stortrivs hemma i hängmattan i Bovik. Ibland får hon besök av grannens kor.

Kulturer. Johanna Evenson växte upp på olika håll i Svenskfinland, bodde i USA i trettio år – och har nu återvänt till Åland. Varje gång hon stiger in i sitt arbetsrum – en 1400-talskyrka – tänker hon: Wow, tänk att jag får bo här! 22.7.2021 kl. 08:00
Att blir pappa var en större omställning än jag någonsin hade tänkt mig, säger Erik Abbor.

Papparoll. För Erik Abbor tog det flera år att landa i rollen som pappa. 21.7.2021 kl. 08:00
– Jag vill gärna fortsätta skriva musik och ge ut den, att folk lyssnar och blir berörda och får ut någonting av den.

musik. Musiken har funnits med Susanna Sandell hela livet. Hon har studerat musikpedagogik och har skrivit egen musik sedan tonåren. I maj släppte hon sin första egna singel och mer är på gång. 8.7.2021 kl. 08:00
Pamela Granskog bor i Haga där parkerna finns nära.

STADSBO. Pamela Granskog känner sig som helsingforsare i Österbotten och som österbottning i Helsingfors. Om hon skulle få bestämma skulle alla åka på utbyte till andra regioner. 22.7.2021 kl. 06:00
Mi Lassila önskar att alla vuxna som inte är på läger ber för lägren och konfirmanderna. –Det betyder otroligt mycket.

KONFIRMANDLÄGER. Mi Lassila har 80–90 konfirmandläger bakom sig. För henne är konfirmandlägret en plats där man kan inse att man är älskad. 7.7.2021 kl. 08:00