Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

Ett första möte för att lösa läget i Väståboland – kyrkoherden var saknad

samtal.

I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

18.11.2020 kl. 18:45

Församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Jan Eriksson deltog i diskussionen. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

– Jag upplevde samtalet som konstruktivt, och det var viktigt att vi träffades. Men tyvärr var kyrkoherden inte där, och det tycker jag är beklagligt, för det var meningen att han skulle vara med, säger Magnus Sundman.

Biskop Bo-Göran Åstrand är inne på samma linje.

– Jag tyckte det kändes som en bra början, vi hade en god och konstruktiv diskussion. Det som helt tydligt steg upp till ytan var att nu behöver vi gemensamt rikta blicken framåt, och vid mötet var vi övertygade om att det går att hitta en väg framåt. De förtroendevalda som var med ser fram emot att kyrkoherden – när han kan vara med – deltar i de här samtalen. Atmosfären var konstruktiv, säger Åstrand.

Vad borde helt konkret ske för att processen i församlingen ska gå framåt biskop Bo-Göran Åstrand?

– Det goda samtalet kring samma bord är enligt mig nyckeln till vägen framåt. Där ser jag att det är min och domkapitlets roll att befrämja det samtalet. Sen får vi ju bara konstatera att eftersom kyrkoherden den här gången inte var närvarande har vi inte satt upp en detaljerad förteckning över vad som ska göras, det kommer vi att göra i samråd sedan när det blir tillfälle för det. Vi har inte i det här skedet en detaljerad tidtabell, utan jag vill invänta att alla är med i mötet, säger Åstrand.

Också Magnus Sundman ser det som viktigt att kyrkoherden kan medverka i samtalen.

Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta.

– Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta. Också i församlingsrådet där han är ordförande är det viktigt att han är med, att vi inte håller möten utan honom.

Beslut om några konkreta åtgärder har inte tagits än enlig Sundman.

– Vi har inga nya mötesdatum, men vi kommer att träffas på nytt i samma konstellation och då är förhoppningsvis Harry med. Jag och Jan Eriksson kommer att driva på att det blir en fortsättning.

Magnus Sundman vill tona ner den debatt som blossat upp.

"Konflikt och förtroendekris" är kraftiga ord för mig, snarare är det fråga om brist på diskussion i rätt forum. Det viktiga nu är att diskutera och besluta om saker i rätt forum och på det viset gå vidare. Församlingsrådet borde ha flera regelbundet insatta möten. På mötena kan och bör medlemmarna uttrycka sin åsikt och vid behov meddela avvikande åsikt.

Biskop Bo-Göran Åstrand, handlar konflikten i Väståboland i första hand om en konflikt i personalen eller om en konflikt mellan lekmän och församling/kyrkoherde? Kan man säga något om det?

– Man kan se att den finns på flera plan, men desto mer skulle jag inte i det här skedet vilja säga, för vi har inte lyssnat in alla parter än.

När har du själv senast talat med Harry S. Backström personligen?

– Jag har talat med honom ett antal gånger men går inte in på tidpunkterna, för det hör till området “enskilda samtal” och det vill jag inte tala om offentligt.

Vad skulle du vilja säga till församlingsborna i Väståboland som undrar vad det riktigt är som händer nu och hur det går vidare?

– Jag skulle säga att nu tar vi den tid som behövs och inväntar att vi alla kan sitta kring samma bord. Jag ser framför mig diskussioner i samma anda som jag upplevde på måndagen. Jag har faktiskt ganska stor förtröstan, för min erfarenhet är att när man sitter vid samma bord och får tala i en trygg och förtrolig miljö brukar saker och ting reda upp sig.

Har du någon känsla för om kyrkoherden är villig att gå med i det samtalet?

– Han var, som sagt, förhindrad att delta den här gången och alla de berörda får kallelse till nästa samtal när tiden är lämplig för det.

DET ALLMÄNNA INTRESSET HAR VÄCKTS

Magnus Sundman ser det som viktigt att de anställda får säga sitt.

– Vi förtroendevalda kan inte bli ett språkrör för dem. Jag upplever att de anställda har varit lojala mot kyrkoherden.

Han tycker att intervjuer är knepiga.

– Vi borde ha möten innan vi vänder oss till medierna. Men det här väcker allmänt intresse och är väldigt mångfacetterat.

– Jag tycker att präster kan ha olika syn på saker och ting. Det finns väldigt olika kyrkoherdar, präster och teologiska synsätt i Svenskfinland och det ska vi kunna hantera i församlingar och stiftet, låta olika åsikter och variationer komma fram.

Att det skrivs mycket om det här i pressen ser han som problematiskt på flera sätt.

– Om församlingsmedlemmarna läser för mycket om det här finns risken att deras inställning till kyrkan över huvudtaget blir sämre.

– Det blir lite för personfixerat. På alla arbetsplatser har man problem att tampas med. När det är församling och kyrka blir det lätt tillspetsat, säger Sundman.

Han hoppas på en smidig lösning.

Jag hoppas att det löser sig och att vi kan gå vidare och respektera de beslut som fattats, om till exempel tjänsten i Houtskär.

– Vi vill få det här att fungera i praktiken och lyssna mer än anklaga, det har också biskopen fört fram.

Sofia Torvalds, Ulrika Hansson

Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47
Slutet nått