Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats

Nekrolog.

Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

15.10.2020 kl. 17:14

Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats som hade en utpräglat humanitär profil. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för honom under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

Efter studentexamen i Vasa 1964 och avtjänad värnplikt inledde Ulf Särs, allmänt kallad Uffe, sina studier i teologi vid Helsingfors universitet 1965. Men det blev varken teologin i dess akademiska form eller den kyrkliga med dess traditionella betoningar som kom att engagera Uffe. Som informationssekreterare vid Stiftrådet för Borgå stift lät han 1980 förstå att han ”inte tror på Gud såsom Bibeln och bekännelseskrifterna beskriver honom”. Den typ av teologi som Uffe ville satsa på tog sin förebild i den latinamerikanska befrielseteologin som gav en ideologisk bas för kampen mot fattigdom och förtryck av de fattigaste. Kring studentrevoltens år 1968 hade också många andra yngre teologer i Finland en liknande orientering.

Uffe var livet ut trogen sina ideologiska ideal, men detta hindrade honom inte från att verka inom en rad kyrkliga organisationer. Han fungerade som informationssekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland under åren 1970-77. Sin position vid Stiftsrådet innehade han under åren 1977-94. Därefter följde flera år som anställd vid Kyrkans utlandshjälp, först som utbildningssekreterare 1994-2005 och därefter som informatör fram till pensioneringen 2009.

Uffe betecknade sig i Vem och vad som journalist med särintressen att läsa och skriva. Redan under studietiden var han medlem av den kristna kulturtidskriften Ad Lucems redaktion och var dess chefredaktör under åren 1988-98. Han medverkade som utgivare av ett flertal publikationer i sociala och humanitära ämnen såsom barnens rättigheter och världsekonomi. Han var allmänt känd som en flitig skribent i Vasabladet, Ny Tid och Fredsposten. Uffe var också en aktiv körsångare – bl.a. i Finska missionssällskapets familjekör Furaha och i olika församlingskörer.

Två viktiga verksamhetsområden där Uffe gjorde en aktiv insats bör till slut särskilt omnämnas: fredsarbetet och arbetet för sexuella minoriteter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Finlands kristliga fredsrörelse 1976-93 och fungerade som fredsobservatör i Sydafrika 1993. Ända till sin död var han ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Fredsposten.

Redan i yngre år uttalade Uffe sig tydligt som förespråkare för sexuella minoriteter. Han engagerade sig senare i den kristna gemenskapsrörelsen.

Uffe dekorerades med Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 1992 och belönades med Församlingsförbundets kulturpris 2001.

Ulf Särs sörjs närmast av sin hustru Atti, sonen Camillo och dottern Corinna med familjer samt syskonen med familjer.


Ulf Särs

Född: 2.1.1946

Död: 9.9 2020


Karl-Gustav Sandelin

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20
Slutet nått