Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats

Nekrolog.

Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

15.10.2020 kl. 17:14

Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats som hade en utpräglat humanitär profil. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för honom under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

Efter studentexamen i Vasa 1964 och avtjänad värnplikt inledde Ulf Särs, allmänt kallad Uffe, sina studier i teologi vid Helsingfors universitet 1965. Men det blev varken teologin i dess akademiska form eller den kyrkliga med dess traditionella betoningar som kom att engagera Uffe. Som informationssekreterare vid Stiftrådet för Borgå stift lät han 1980 förstå att han ”inte tror på Gud såsom Bibeln och bekännelseskrifterna beskriver honom”. Den typ av teologi som Uffe ville satsa på tog sin förebild i den latinamerikanska befrielseteologin som gav en ideologisk bas för kampen mot fattigdom och förtryck av de fattigaste. Kring studentrevoltens år 1968 hade också många andra yngre teologer i Finland en liknande orientering.

Uffe var livet ut trogen sina ideologiska ideal, men detta hindrade honom inte från att verka inom en rad kyrkliga organisationer. Han fungerade som informationssekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland under åren 1970-77. Sin position vid Stiftsrådet innehade han under åren 1977-94. Därefter följde flera år som anställd vid Kyrkans utlandshjälp, först som utbildningssekreterare 1994-2005 och därefter som informatör fram till pensioneringen 2009.

Uffe betecknade sig i Vem och vad som journalist med särintressen att läsa och skriva. Redan under studietiden var han medlem av den kristna kulturtidskriften Ad Lucems redaktion och var dess chefredaktör under åren 1988-98. Han medverkade som utgivare av ett flertal publikationer i sociala och humanitära ämnen såsom barnens rättigheter och världsekonomi. Han var allmänt känd som en flitig skribent i Vasabladet, Ny Tid och Fredsposten. Uffe var också en aktiv körsångare – bl.a. i Finska missionssällskapets familjekör Furaha och i olika församlingskörer.

Två viktiga verksamhetsområden där Uffe gjorde en aktiv insats bör till slut särskilt omnämnas: fredsarbetet och arbetet för sexuella minoriteter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Finlands kristliga fredsrörelse 1976-93 och fungerade som fredsobservatör i Sydafrika 1993. Ända till sin död var han ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Fredsposten.

Redan i yngre år uttalade Uffe sig tydligt som förespråkare för sexuella minoriteter. Han engagerade sig senare i den kristna gemenskapsrörelsen.

Uffe dekorerades med Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 1992 och belönades med Församlingsförbundets kulturpris 2001.

Ulf Särs sörjs närmast av sin hustru Atti, sonen Camillo och dottern Corinna med familjer samt syskonen med familjer.


Ulf Särs

Född: 2.1.1946

Död: 9.9 2020


Karl-Gustav SandelinHelena och Olle Domars fick ännu tid tillsammans. Det ser de som en gåva.

Överlevare. Olle Domars resa från död till liv handlar lika mycket om hustrun Helena. För Olle minns inget, och när han än en gång hör Helena berätta om de dramatiska dygnen får han höra nya detaljer som han inte kände till. 21.1.2021 kl. 16:45

Nattvard. Vissa församlingar välkomnar sina medlemmar till nattvardsbordet trots coronarestriktionerna – med specialarrangemang. Men många firar inte nattvard alls. 21.1.2021 kl. 11:11
– Lönen är sämre, men arbetsresan är kortare. Dagarna är varierande, eftersom kontorsarbete varvas med hembesök och nätverksmöten. Jag trivs jättebra, säger Tove Snellman.

Karriärsbyte. Nu är hon ställföreträdande hopp för dem som inte orkar hoppas, och hon är tacksammare än någonsin. 21.1.2021 kl. 10:56
Jona Granlund säger att den mobbades paradox är att hoppas på att bli ignorerad och samtidigt längta efter att bli sedd.

Skoltiden. Jona Granlund vet allt om att vara ensam. Han vet också allt om att inte bli vald till något lag på gympan, att inte ha en enda människa att prata med, att bli knuffad och gjord till åtlöje. Barlasten från de åren har han fortfarande med sig. 20.1.2021 kl. 17:00
I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.

invigning. De anställda i Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Nu flyttar de hem till den helt nya Dickursby kyrka. 19.1.2021 kl. 16:18

kronoby. Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad. 18.1.2021 kl. 15:16

val. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Esbo svenska församling har sökts av hela fem personer. 13.1.2021 kl. 16:45
Andreas Elfving hoppas att de amerikanska ledarna den här gången inte ska svika, utan verkligen ta avstånd från Trumps retorik.

USA. Trump-supportrar stormade kongressbyggnaden I Washington sent igår kväll i protest mot att kongressen formellt skulle fastställa resultatet i presidentvalet. Var detta droppen som får exempelvis de evangelikala kristna att överge Trump? – För tidigt att säga, säger Anders Elfving, som i många år följt med amerikansk politik. 7.1.2021 kl. 15:55
Birgitta Sarelin skriver om Topelius psalmer som del i ett projekt för Svenska Litteratursällskapet.

psalmer. Sedan hon var den sexåriga flickan som fick gå upp och titta på orgeln efter julkyrkan har Birgitta Sarelin inte blivit mätt på musiken. 7.1.2021 kl. 10:24
Trygve Cederberg väjer inte undan för debatter – i själva verket älskar han att debattera. En gång gick han in i kristdemokraternas valtält i Jakobstad och argumenterade i en timme.

bibeln. När Trygve Cederberg var ung var han konservativ. Med åren förändrades han. Idag går han ut i debatter om homosexualitet på insändarsidor och på Facebook, och han debatterar med bibelord. 4.1.2021 kl. 09:53
Markus Andersén saknar inte sitt gamla liv, men kan fortfarande lockas av tanken att ta på sig fler uppgifter.

nystart. Läkarens ord om att han stod på randen till en hjärtinfarkt fick Markus Andersén att lägga om kosten, börja motionera – men framför allt att vila mer. 4.1.2021 kl. 14:09
Alaric Mård vill använda sin bakgrund till att bygga broar.

församlingspedagog. Alaric Mård är ny församlingspedagog i Jakobstad. Han vill vandra med människorna en bit på deras väg tillsammans med Jesus. 3.1.2021 kl. 11:23
Monica Björkell-Ruhl kallar sig inte religiös, men församlingen betyder trygghet för henne. – När jag varit sjuk och kraftlös har jag sökt mig till religiösa platser och symboler. Tölö kyrka har blivit en viktig plats för mig.

föräldraskap. Ibland orkar inte mammor. Ibland går de sönder så att de nästan inte orkar leva. Monica Björkell-Ruhls son Mika (uttalas ”Miikka”) föddes med en kromosom­avvikelse. 2.1.2021 kl. 11:58

Borgå. Fredrik Geisor har sett vad det är att vara full av liv och glädje, men också riktigt sårbar. Han har drabbats av både hjärtstillestånd och hjärninfarkt. 30.12.2020 kl. 15:23

Helena och Olle Domars fick ännu tid tillsammans. Det ser de som en gåva.

Överlevare. Olle Domars resa från död till liv handlar lika mycket om hustrun Helena. För Olle minns inget, och när han än en gång hör Helena berätta om de dramatiska dygnen får han höra nya detaljer som han inte kände till. 21.1.2021 kl. 16:45

Nattvard. Vissa församlingar välkomnar sina medlemmar till nattvardsbordet trots coronarestriktionerna – med specialarrangemang. Men många firar inte nattvard alls. 21.1.2021 kl. 11:11
– Lönen är sämre, men arbetsresan är kortare. Dagarna är varierande, eftersom kontorsarbete varvas med hembesök och nätverksmöten. Jag trivs jättebra, säger Tove Snellman.

Karriärsbyte. Nu är hon ställföreträdande hopp för dem som inte orkar hoppas, och hon är tacksammare än någonsin. 21.1.2021 kl. 10:56
Jona Granlund säger att den mobbades paradox är att hoppas på att bli ignorerad och samtidigt längta efter att bli sedd.

Skoltiden. Jona Granlund vet allt om att vara ensam. Han vet också allt om att inte bli vald till något lag på gympan, att inte ha en enda människa att prata med, att bli knuffad och gjord till åtlöje. Barlasten från de åren har han fortfarande med sig. 20.1.2021 kl. 17:00
I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.

invigning. De anställda i Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Nu flyttar de hem till den helt nya Dickursby kyrka. 19.1.2021 kl. 16:18