Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats

Nekrolog.

Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

15.10.2020 kl. 17:14

Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats som hade en utpräglat humanitär profil. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för honom under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

Efter studentexamen i Vasa 1964 och avtjänad värnplikt inledde Ulf Särs, allmänt kallad Uffe, sina studier i teologi vid Helsingfors universitet 1965. Men det blev varken teologin i dess akademiska form eller den kyrkliga med dess traditionella betoningar som kom att engagera Uffe. Som informationssekreterare vid Stiftrådet för Borgå stift lät han 1980 förstå att han ”inte tror på Gud såsom Bibeln och bekännelseskrifterna beskriver honom”. Den typ av teologi som Uffe ville satsa på tog sin förebild i den latinamerikanska befrielseteologin som gav en ideologisk bas för kampen mot fattigdom och förtryck av de fattigaste. Kring studentrevoltens år 1968 hade också många andra yngre teologer i Finland en liknande orientering.

Uffe var livet ut trogen sina ideologiska ideal, men detta hindrade honom inte från att verka inom en rad kyrkliga organisationer. Han fungerade som informationssekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland under åren 1970-77. Sin position vid Stiftsrådet innehade han under åren 1977-94. Därefter följde flera år som anställd vid Kyrkans utlandshjälp, först som utbildningssekreterare 1994-2005 och därefter som informatör fram till pensioneringen 2009.

Uffe betecknade sig i Vem och vad som journalist med särintressen att läsa och skriva. Redan under studietiden var han medlem av den kristna kulturtidskriften Ad Lucems redaktion och var dess chefredaktör under åren 1988-98. Han medverkade som utgivare av ett flertal publikationer i sociala och humanitära ämnen såsom barnens rättigheter och världsekonomi. Han var allmänt känd som en flitig skribent i Vasabladet, Ny Tid och Fredsposten. Uffe var också en aktiv körsångare – bl.a. i Finska missionssällskapets familjekör Furaha och i olika församlingskörer.

Två viktiga verksamhetsområden där Uffe gjorde en aktiv insats bör till slut särskilt omnämnas: fredsarbetet och arbetet för sexuella minoriteter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Finlands kristliga fredsrörelse 1976-93 och fungerade som fredsobservatör i Sydafrika 1993. Ända till sin död var han ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Fredsposten.

Redan i yngre år uttalade Uffe sig tydligt som förespråkare för sexuella minoriteter. Han engagerade sig senare i den kristna gemenskapsrörelsen.

Uffe dekorerades med Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 1992 och belönades med Församlingsförbundets kulturpris 2001.

Ulf Särs sörjs närmast av sin hustru Atti, sonen Camillo och dottern Corinna med familjer samt syskonen med familjer.


Ulf Särs

Född: 2.1.1946

Död: 9.9 2020


Karl-Gustav SandelinDet blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20
Lennart Ahlvik, Vesa Pöyhtäri och Per-Ole Hjulfors är några av Radio LFF:s medarbetare.

radio. För ett drygt år sedan hade Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF fattat ett beslut om att lägga ner sin radiokanal. Nu när coronan begränsar livet och sammankomsterna är de glada att de kom på andra tankar. 14.4.2021 kl. 09:48
– Finland är ett land som fungerar. Människorna är ärliga. Jag har alltid varit lite tystlåten och jag trivs i Finland, säger Stéphane Rosse.

Kulturer. Stéphane Rosse är den tystlåtna fransmannen som har levt i Finland i 30 år. – Jag blev förälskad i en finländsk turist i Paris 1993. Det var kärlek vid första ögonkastet. 14.4.2021 kl. 10:47
Kirkko & Kaupunki rapporterar utförligt om domen och diskussionen kring den på sin webbsida.

massmedier. Tidningen Kirkko ja kaupunki har fällts av opinionsnämnden för massmedier för att ha avlägsnat en omstridd kolumn om köttproduktion från tidningens webbsida. 13.4.2021 kl. 10:24
Kalle Sällström är verksamhetsledare på Församlingsförbundet.

Förnyelse. "Hur skulle vi gå till väga om vi också skulle renovera kyrkan inifrån?" 14.4.2021 kl. 09:00
Tiina Kaaresvirta är studentpräst på Metropolia, Alexandra Eriksson socialpolitiskt ansvarig i Hankens studentkår.

Studerande. Studerande behöver stöd under undantagstiden – och antagligen klarnar det verkliga stödbehovet först när livet börjar normaliseras. 14.4.2021 kl. 00:00
Att småprata och verkligen se patienten kan för en stund lindra det som smärtar. Det vet Andreas
Ahlfors som möter sjuka och oroliga människor under varje arbetspass.

Akutvård. Andreas Ahlfors är akutvårdare och kör ambulans till vardags. För att klara jobbet måste man vara lugn och observant. Men minst lika viktigt är det med empati – att verkligen se den man vårdar. 13.4.2021 kl. 08:31
Skärmdump från huutokaupat.com

Försäljning. Karleby kyrkliga samfällighet har lagt ut församlingshemmet i Björkhagen ut på auktion på huutokaupat.com, skriver ÖT. 8.4.2021 kl. 15:50

Kyrkomötet. Det är inte möjligt att inhibera kyrkomötets första session 2021 på grund av det stora antalet frågor som ska behandlas. 7.4.2021 kl. 16:02
Sara Svensson – den snälla barnflickan som tvingades till mord. Hon talar ut i en dokumentär som har premiär på HBO Nordic på söndag.

dokumentär. En kvinna mördas. Barnflickan fälls för dådet, kvinnans man för anstiftan. Allt sker i en by i Sverige där församlingen väntar på att Jesus ska komma tillbaka, eftersom deras pastor är Kristi brud. I två år undersökte journalisterna Anton Berg och Martin Johnson vad som egentligen hände i Knutby. 3.4.2021 kl. 14:25
Eva Roos tycker att det är viktigt att vara ärlig och sann med det mörker man gått igenom.
  – Men jag tror också människor behöver mera ljus och hopp vid sidan om mörkret.

livet. Evas Roos mammas plötsliga död, när Eva var bara tio år gammal, satte djupa spår i henne. 1.4.2021 kl. 04:53

tro. Ibland är patienten mycket svag, sedan piggnar den till. Tua Forsström och Sofia Torvalds möttes i ett samtal om hur deras tro klarat av sorg och uteblivna bönesvar. 2.4.2021 kl. 07:24

Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20
Lennart Ahlvik, Vesa Pöyhtäri och Per-Ole Hjulfors är några av Radio LFF:s medarbetare.

radio. För ett drygt år sedan hade Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF fattat ett beslut om att lägga ner sin radiokanal. Nu när coronan begränsar livet och sammankomsterna är de glada att de kom på andra tankar. 14.4.2021 kl. 09:48