Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats

Nekrolog.

Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

15.10.2020 kl. 17:14

Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats som hade en utpräglat humanitär profil. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för honom under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

Efter studentexamen i Vasa 1964 och avtjänad värnplikt inledde Ulf Särs, allmänt kallad Uffe, sina studier i teologi vid Helsingfors universitet 1965. Men det blev varken teologin i dess akademiska form eller den kyrkliga med dess traditionella betoningar som kom att engagera Uffe. Som informationssekreterare vid Stiftrådet för Borgå stift lät han 1980 förstå att han ”inte tror på Gud såsom Bibeln och bekännelseskrifterna beskriver honom”. Den typ av teologi som Uffe ville satsa på tog sin förebild i den latinamerikanska befrielseteologin som gav en ideologisk bas för kampen mot fattigdom och förtryck av de fattigaste. Kring studentrevoltens år 1968 hade också många andra yngre teologer i Finland en liknande orientering.

Uffe var livet ut trogen sina ideologiska ideal, men detta hindrade honom inte från att verka inom en rad kyrkliga organisationer. Han fungerade som informationssekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland under åren 1970-77. Sin position vid Stiftsrådet innehade han under åren 1977-94. Därefter följde flera år som anställd vid Kyrkans utlandshjälp, först som utbildningssekreterare 1994-2005 och därefter som informatör fram till pensioneringen 2009.

Uffe betecknade sig i Vem och vad som journalist med särintressen att läsa och skriva. Redan under studietiden var han medlem av den kristna kulturtidskriften Ad Lucems redaktion och var dess chefredaktör under åren 1988-98. Han medverkade som utgivare av ett flertal publikationer i sociala och humanitära ämnen såsom barnens rättigheter och världsekonomi. Han var allmänt känd som en flitig skribent i Vasabladet, Ny Tid och Fredsposten. Uffe var också en aktiv körsångare – bl.a. i Finska missionssällskapets familjekör Furaha och i olika församlingskörer.

Två viktiga verksamhetsområden där Uffe gjorde en aktiv insats bör till slut särskilt omnämnas: fredsarbetet och arbetet för sexuella minoriteter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Finlands kristliga fredsrörelse 1976-93 och fungerade som fredsobservatör i Sydafrika 1993. Ända till sin död var han ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Fredsposten.

Redan i yngre år uttalade Uffe sig tydligt som förespråkare för sexuella minoriteter. Han engagerade sig senare i den kristna gemenskapsrörelsen.

Uffe dekorerades med Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 1992 och belönades med Församlingsförbundets kulturpris 2001.

Ulf Särs sörjs närmast av sin hustru Atti, sonen Camillo och dottern Corinna med familjer samt syskonen med familjer.


Ulf Särs

Född: 2.1.1946

Död: 9.9 2020


Karl-Gustav SandelinAlexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41

advent. – Det första tecknet på att julen närmar sig är att jag inser att det är så kallt ute att jag måste köpa en mössa som jag sedan kan tappa bort under vintersäsongen, säger Kristian, ”Krippe” Westerling, redaktör på Yle X3M. 26.11.2021 kl. 14:15
Emma Audas väntar med julmusiken tills det blir juldag.

advent. – Det är en helt annan upplevelse att höra julens evangelium när man använt adventstiden till att formulera varför vi längtar efter fredens kung, varför det spelar roll för mig och hela världen att Jesus faktiskt kommer till oss, säger Emma Audas. 25.11.2021 kl. 16:20
Karin Erlandsson har kunnat gå upp i Jomala kyrktorn och göra research för sin bok "Hem".

roman. Karin Erlandsson är aktuell med boken Hem, en historisk roman om Åland. Hon har bland annat gjort research i kyrktornet i Jomala kyrka. 24.11.2021 kl. 09:11
Valdeltagandet uppgick till 91,4 procent.

LAPPO STIFT. Matti Salomäki fick 54,8 procent av de avgivna rösterna i valets andra omgång och valdes till ny biskop i Lappo stift. 23.11.2021 kl. 19:52
Han har jobbat mycket övertid i höst. Men har en skolelev testat positivt en halvtimme före arbetstiden tar slut kan man inte bara spara samtalen till nästa dag.

Coronapandemin. Jonte Wingren jobbar med smittspårning på hälsovårdscentralen i Jakobstad. 23.11.2021 kl. 09:39
– Vid De vackraste julsångerna kollar vi coronapass vid ingången, säger kyrkoherde Mats Lindgård i Borgå.

coronaepidemin. De vackraste julsångerna drabbas av coronabegränsningar i Nyland och Åboland. 19.11.2021 kl. 12:00
Biskop Bo-Göran Åstrand talade på kyrkodagarna på lördagen.

Kyrkodagarna. Idag fick kyrkodagsdeltagarna i Mariehamn lyssna till Kent Wisti och Bo-Göran Åstrand. – När jag knäböjde vid nattvardsbordet för första gången efter en lång paus var mina kinder våta av tårar, sa biskop Bo-Göran Åstrand i sitt kyrkodagstal. 13.11.2021 kl. 14:54
Totalt kommer ungefär 250 personer att delta i kyrkodagarna.

Kyrkodagar. Temat för kyrkodagarna i Mariehamn är ”Fri”. Egentligen skulle kyrkodagarna äga rum ifjol – men på grund av pandemin blev samlingen liten och det blev repris i år. 12.11.2021 kl. 21:41
Magnus och Gunilla Riska har evakuerats från Etiopien till Finland.

etiopien. Lämna landet omedelbart! Meddelandet från utrikesministeriet lämande ingen tolkningsmån. Nu är Magnus och Gunilla Riska tillbaka i Finland medan Evangeliföreningens missionärer evakuerats til Kenya. 12.11.2021 kl. 10:57
Senast år 2023 ska inbesparingarna vara gjorda och budgeten i balans.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans centralförvaltning måste spara ytterligare nästan en miljon euro, slog kyrkomötet fast igår. Det innebär samarbetsförhandlingar. 12.11.2021 kl. 10:01

Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41