Sara Löfs-Snellman och Gerd Erickson tros med att jobba i team.
Sara Löfs-Snellman och Gerd Erickson tros med att jobba i team.

De hoppas och tror åt dem som inte orkar

jakobstad.

Sara Löfs-Snellman och Gerd Erickson är nya diakoner i Jakobstads svenska församling. De vill vandra en bit på vägen med dem som behöver stöd.

15.10.2020 kl. 16:13

Sedan ett år tillbaka har Sara Löfs-Snellman jobbat som diakon i Jakobstad, Gerd Erickson började i september, efter att tidigare ha jobbat som diakon i Kronoby.
Båda brinner för att hjälpa människor.

– Jag har jobbat som närvårdare i många år. Jag har aldrig kunnat tänka mig ett annat yrke än ett sådant där jag får finnas till för andra. Jag tycker om att samhället och vi människor tar tag i saker på ett sådant sätt att människor mår bättre, säger Sara Löfs-Snellman, som blev diakonvigd för en dryg vecka sedan.

Gerd Erickson säger att det egentligen inte ingick i hennes planer att bli diakon – hon skulle bli behörig ungdomsarbetsledare. Men när hon dessutom ville få socionombehörighet blev hon diakon på köpet.

– Senare har jag fattat att det var Herren som ledde mig. Med all den livserfarenhet jag har känner jag att jag blivit utrustad för det här arbetet.

Båda gillar de människomöten jobbet bjuder på. Gerd Erickson har ett särskilt ansvar för missionen och ungdomsverksamheten, dessutom är hon skeppskurator.

– Jag är glad över att jag också kommer att få jobba i skriftskolan, med ungdomar. Genom alla år har jag jobbat med ungdomar i konfirmandåldern. Många ungdomar mår dåligt idag och de behöver fler vuxna i sitt liv. Jag gillar att få följa med dem en bit på vägen – ofta under en svår period, säger Gerd Erickson.

Sara Löfs-Snellman har i sin tur ett större ansvar för invandrararbetet i församlingen, och för verksamheten med personer med funktionsvariation.

– Tidigare jobbade jag som frivillig med invandrare. Då insåg jag att vi är lika, allihopa. Det är så fint att se hur människor får mer mod och växer. Jag vill tro att det aldrig är för sent för någon. Vår uppgift är att hoppas och tro också för dem som inte kan göra det själva, säger Sara Löfs-Snellman.

Utmaningen i diakonin är att man skulle vilja hjälpa så mycket mer än man kan.
– Jag skulle vilja ha mer tid att söka upp människor, att besöka dem och lyssna på deras berättelser, säger Löfs-Snellman.

Gerd Erickson påpekar att männis-kors problem idag är väldigt mångfacetterade.
– Det handlar kanske inte bara om arbetslöshet utan också om sjukdom, och det finns inga lätta lösningar. Det är inte heller lätt att söka hjälp – alla har ju sin stolthet. Att be om hjälp väcker känslor av skuld och skam, säger Erickson.

Båda gillar att jobba i ett team där de har stöd av varandra.
– När man inte vet hur man ska göra har man en kollega att gå till. Vi uppmuntrar varandra – men vi skrattar och skojar också!

Sofia Torvalds

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått