Malena Björkgren är kaplan i Åbo svenska församling.
Malena Björkgren är kaplan i Åbo svenska församling.

Vi sätter oss i ringen

Kolumn.

Vi är utspridda i en vidare ring än vanligt, men vi är tillsammans.

2.9.2020 kl. 00:00

Det var en annan kyla i luften imorse – dagen då skolorna i Åbo startade och (ovanliga) bilköer bildades på Mariegatan medan jag tog mig fram på cykel mellan bilar och trottoarkant. Det kändes nästan som skolstart även för mig. Det var inte klasskompisarna, men istället arbetskamraterna som jag skulle få träffa efter ett långt ”vår- och sommarlov”. Nåja, så mycket lov har det inte blivit, men faktum är att vi inte samlats till ett fysiskt möte med hela arbetslaget på fem månader. Vi har träffats i virtuella mötesrum och mindre grupper, men nu var det äntligen dags att mötas alla samtidigt under samma tak.

I början av dessa arbetskonferenser brukar vi göra en kyrie- och gloriarunda. Det är ett sätt att få dela – om man vill – hur man mår och känner sig just nu: Med vilka stämningar har vi startat vår dag? Rundan ger en möjlighet att dela också annat än jobbsaker. I kyriet berättar vi om det som känns svårt, som vi kanske oroar oss för. I gloriat nämner vi något vi är glada och tacksamma över.

Kyriet den här dagen är lika för många i gruppen: osäkerheten inför hösten. Kan vi starta vår verksamhet som planerat eller behöver vi tänka om?

Samma gloria delas också av flera: glädjen över att vara tillsammans igen.

Vi är utspridda i en vidare ring än vanligt, men vi är tillsammans med glada/utvilade/trötta/ivriga/värkande eller bortlängtande kroppar. Allt det som är du och jag just nu. Delandets ord i kombination med kropparnas närvaro föder en större värme och förståelse för varandra. Det här – är – vi. Det här brottas vi med i våra liv, det här hoppas vi på. Nu lägger vi allt i Guds hand. Eller påminner varandra om att det redan finns där. Hur hösten kommer att se ut vet vi inte, men ”Blott en dag” har vi.

Malena Björkgren

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått