Vill du hjälpa oss att ta kyrkan till Youtube?

korsholm.

Kyrkan borde finnas där människor är, på de sociala medier där yngre och äldre tillbringar sin tid. Ett annorlunda år har sänkt tröskeln för att ta itu med nya idéer och projekt.

2.9.2020 kl. 09:32

År 2020 har varit ett konstigt år på många sätt. Det har skakat om ramar, innehåll, planer både i vardagslivet och i jobbet. Under många år har vi ungdomsarbetsledare funderat att kyrkan borde finnas även på Youtube. Många orsaker har byggt upp en tröskel att komma igång, idéer, resurser, kunskap, osäkerhet mm.

Ungdomarna är på Youtube och sociala medier. För lite äldre är till exempel Facebook stället. På Youtube tävlar man om synlighet och intresse, professionella kanaler och bloggare delar ut material av hög kvalitet och det blir lätt att man är en video bland 50 miljoner andra som producerats förra månaden.

Vi bör hitta någon nisch som gör att vi kan synas. Det kan vara något lokalt, något som stöder ungdomsarbetet och skriftskolan, eller intresserar ungdomar överlag.

Församlingens traditionella ungdomsverksamhet fungerar ännu, men kulturen har ändrats så mycket på de senaste tio åren att vanliga samlingar blir allt färre och öppet hus-verksamheten har minskat.

Detta covid-år har gudstjänster, hjälpledarutbildning och skriftskolans lektioner hållits delvis på nätet. Vi har lärt oss en del om tekniken, programmen, samt problemen och möjligheterna som kommer emot i den digitala världen.

Det känns att tiden är inne för att skapa material till nätet för ungdomar och unga vuxna. Delvis med tanke på om en andra våg kommer, men också för att kyrkan borde finnas som ett alternativ där ungdomarna vistas.

Nu söker vi ungdomar som tillsammans med oss kunde skapa material. I våra nuvarande planer ingår att ha tävlingar, intervjuer, frågesporter, musik, sport och något djupare att bita i. Vi är också öppna för förslag av er ungdomar.


Tommy Rannanpää är ungdomsarbetsledare i Korsholms svenska församling.

Vill du hjälpa till, eller lära dig om att producera material, ta kontakt med: Tommy Rannanpää, ring eller sms:a 0400 706 576 eller skicka mail till tommy.rannanpaa@evl.fi

Text: Tommy Rannanpää

Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20
Slutet nått