Sonja Jakobsson känner redan att hon är på rätt plats som studentpräst.
Sonja Jakobsson känner redan att hon är på rätt plats som studentpräst.

Studentprästen erbjuder andningshål i högskolans vardag

studentpräst.

Sonja Jakobsson är ny studentpräst i Helsingfors. Hon vill erbjuda en prestationsfri zon där man kan prata om vad som helst och finns till för både studerande och personal på högskolor och universitet.

2.9.2020 kl. 00:01

Sonja Jakobsson har flyttat tillbaka till Finland efter att ha jobbat tio år i Sverige. Hon har nyss börjat jobba som svenskspråkig studentpräst i Helsingfors.

– Jag har nyss börjat, men det känns redan som om jag är på rätt plats. Jag ser fram emot att coronatiden ska gå över så att jag kan komma till min fulla potential på arbetsplatsen.

En likhet mellan studentprästens uppdrag och det uppdrag hon hade som präst bland finländare i Dalarna är att båda till stor del genomförs på andra platser än i kyrkor.

– Jag har länge varit prästen utanför kyrkans murar och prästen bland folket eftersom jag jobbade på fem församlingars område och sökte mig till de platser där finländare fanns.

I Helsingfors rör hon sig bland annat på Hanken, Soc&kom och Arcada, och därutöver finns hon till för de svenskspråkiga på universitetets centrumcampus.

– Studentprästen erbjuder en prestationsfri zon dit man kan komma och prata om vad som helst. Alla präster har absolut tystnadsplikt, så det är tryggt att komma och prata med oss.

Även om hon är präst behöver man inte prata om tro med henne. Studentprästen finns till för de behov som varje enskild människa har.

– Man ska inte söka sig till studentprästen för att prata om det man tror att prästen vill prata om. Prästen är lyhörd för det som personen vill prata om.

Studentprästen finns till för universitetets och högskolornas studerande och personal, oavsett om man definierar sig som kristen eller inte. Alla trossätt och religioner är välkomna.

– Jag har bott i Israel och Palestina en tid och samarbetat mycket med andra religioner, så det är inte främmande för mig.

Förstår studiestressen

Sonja Jakobsson gick först en utbildning i översättning och tolkning till spanska innan hon sadlade om, studerade teologi och blev präst. Med andra ord har hon tillbringat mycket tid i högskolemiljö.

– Jag har varit där och vet hur det känns – både hur kul det är att vara studerande samt hur tungt det kan vara och hur värdefullt det är med människor som då stöttar en.

Vem var du som studerande?

– Jag var passionerad inför det jag studerade och en flitig student. Men jag har lärt mig med åren att man inte alltid behöver vara så samvetsgrann och inte alltid måste prestera så mycket. Det går bra för en i livet i alla fall.

– Jag förstår studiestressen, och det är ofta så lite man kan göra åt den, man kan bara följa med strömmen så gott det går. Men jag finns där för att vara ett andningshål.

I Helsingfors finns sju studentpräster som har ett aktivt samarbete.

– Vid behov kan jag också komma till andra högskolor. Då kan man ta kontakt med den finskspråkiga studentprästen som förmedlar kontakten till mig. Vi kan också förmedla kontakt till andra samfund ifall man vill komma i kontakt med mera likasinnade.

Sonja Jakobsson är på Hanken på tisdagar, på Soc&kom på onsdagar och på Arcada på torsdagar. Man kan också e-posta (sonja.jakobsson@evl.fi), ringa (050-3800662) eller kontakta henne på instagram där hon använder kontot studentprasten.

Erika Rönngård

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått