"Det är positivt att vi förändras och förnyas och visar att vi vill vara med bland våra medlemmar"

Närpes.

Det var inte bättre förr, bara annorlunda. Kyrkofullmäktigeordförande tummar inte på budskapet, men vill hitta verktyg och metoder som för framåt.

19.8.2020 kl. 09:04

Håkan Westermark var nybliven pensionär – efter 26 år som vd och arbete med företagsrådgivning – när han fick frågan om han någon gång tänkt på att kandidera i ett kyrkoval. Det var inte en främmande tanke.

– Jag har alltid varit samhällsintresserad, säger han.

På den politiska meritlistan finns två perioder i stadsfullmäktige i Närpes, kandidatur i ett riksdagsval, och medlemskap i olika lokala politiska föreningar.

– Det här med religion och kristendom har funnits ganska nära under hela min uppväxt. Min mamma hade en stark tro och på den lilla orten där jag själv är uppvuxen fanns ett starkt frikyrkligt inslag.

Så han ställde upp som kandidat på listan En kyrka för alla.

– Det passade mig perfekt, för jag ser inget märkvärdigt med kyrkan. Den ska inte vara någon rymdraket, utan en helt naturlig sak som finns i vårt samhälle. Det finns en stor öppenhet, ett välkomnande, oberoende av vart man kommer inom församlingen

– Sedan tyckte nu den här gruppen att Håkan Westermark skulle passa som ordförande. Och det var en ny uppgift.

Han fick lov att sätta sig in i en ny organisation och de mindre bekanta delarna av församlingen verksamhet.

– Det jag kanske mest slogs av, det jag egentligen visste minst om, var hur bred församlingens verksamhet är – allt från barn och ungdom till sjukhusbesök och diakoni. Det är ingen liten organisation.

Behöver något hållbart att samlas kring

Församlingsmedlemmen ser begravningarna, dopen, bröllopen och gudstjänsterna, men inte nödvändigtvis allt församlingen gör för människor som behöver stöd, där samhället inte räcker till. Håkan Westermark noterar också att när det sker stora tragedier i ett samhälle samlas människor gärna kring en fast punkt.

– Ofta samlas man i kyrkor. Det här tolkar jag, utan att ens ha studerat teologi, som att människor har ett behov av att söka tröst någonstans, att hitta den fasta punkten där man får något för att orka i vardagen.

Som mest var Westermark vd för ett tiotal anställda. Innan dess hade han jobbat som näringsombudsman vid kommunen, på försäkringsbolag och vid Österbottens ungdomsförbund. Erfarenheterna i arbetslivet har lärt honom att förhandla, kompromissa, argumentera och leda människor.

– Församlingen avviker nog från den värld där jag hade jobbat tidigare. Det är inget fel med det, det handlar bara om att man lär sig systemen. Och tar små steg mot en förändring om så behövs.

Budskapet ändrar man inte på. Men församlingen får, liksom övriga samhället, vara beredd att anpassa sina verktyg och metoder. Till dem som säger ”det var bättre förr” svarar Håkan Westermark: ”Nä, det var bara annorlunda.”

Av nuvarande kyrkofullmäktige är det en stor del som liksom Westermark sitter sin första period.

– Det ser jag personligen som ett friskt tecken. Vi vet att det finns ett intresse för församlingen och kyrkans verksamhet.

Utmaningarna för Närpes församling är, liksom för många andra, bland annat sjunkande medlemsantal. Staden Närpes har en positiv befolkningsutveckling där arbetsinvandring och nyfinländare bidrar. Till församlingens målsättningar hör att knyta kontakter till de nya närpesborna.

– Positivt är att vi förändras och förnyas och visar att vi vill vara med bland våra medlemmar, säger Westermark.

Han framhåller att kyrkan och församlingen har en viktig roll i att hålla fram värderingar och vara fostrare.

– Jag tror att många unga människor nog uppskattar kyrkans verksamhet, det känns tryggt att ha i ryggen.


Fakta: Håkan Westermark

  • Född i Korsnäs år 1954, bor i Övermark, Närpes.
  • Ordförande i Närpes kyrkofullmäktige.
  • Pensionär, tidigare vd för Företagshuset Dynamo.
Emelie Wikblad

Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20
Slutet nått