Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.
Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

Helene Liljeström rycker in som kyrkoherde i Matteus

matteus församling.

Om allt går enligt planerna slår domkapitlet vid sitt nästa möte fast att Helene Liljeström sköter kyrkoherdevikariatet i Matteus församling. – Ett bönesvar, säger församlingsrådets viceordförande Annica Söderström.

11.8.2020 kl. 16:02

Sedan Matteus församlings kyrkoherde Stefan Forsén blev tjänstledig för några år sedan har han vikarierats av Fred Wilén, men när Wilén i september blir kaplan i Kyrkslätt måste domkapitlet hitta en ny kyrkoherdevikarie.

Nu är planen att Helene Liljeström, som ifjol gick i pension från kyrkoherdetjänsten i Sibbo, ska vikariera Forsén under återstoden av den tid då Forsén är tjänstledig, det vill säga i ett år och fyra månader.

Församlingsrådet har gett grönt ljus åt lösningen och om allt går som planerat utser domkapitlet Liljeström till uppgiften vid sitt sammanträde den 25 augusti.

– För mig har det varit viktigt att föra en öppen dialog med församlingsrådet via dess viceordförande och att i ett gemensamt samförstånd hitta en konstruktiv lösning, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Helene är mycket erfaren och kunnig samt åtnjuter stort förtroende. Jag ser i henne en god vikarie för en församling som har en mångkunnig personal och ansvarstagande förtroendevalda. Församlingen har en viktig uppgift i en krävande miljö och har lyckats väl med sina projekt, bl.a. konfirmandarbetet, som fått verkligt god respons också utanför församlingen, säger biskop Bo-Göran Åstrand. Han är särskilt glad över att de förtroendevalda burit ett så stort ansvar i processen.

– Jag är glad för att vi kommer att kunna att förordna en erfaren kvinna till den här posten.

Församlingsrådets viceordförande Annica Söderström är glad och tacksam över att valet föll på en person med lång erfarenhet av liknande uppgifter. Hon är också tacksam över att samarbetet med domkapitlet och biskopen löpt så bra.

– Jag tycker det känns jättebra. Min personliga känsla är att det är ett bönesvar.

Eftersom vikariatet var så kort fanns det en risk för att vikarien skulle ha blivit någon som kom utifrån och inte hade lång erfarenhet av liknande uppgifter.

– Men Helene har den erfarenhet som behövs och som person tror jag hon passar bra, hon har jobbat i grannförsamlingen och har kunskap om Matteus. Alla pusselbitar föll på plats, säger Söderström.

De utmaningar Helene Liljeström får ta itu med i höst är förändringarna i Matteuskyrkan, hur utrymmena ska användas och olika aktörer koordineras.

– Det är mycket som ska klargöras och dokumenteras. Dessutom har vi förstås ekonomin, säger Söderström.

Sofia Torvalds

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått