Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen.
Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen.

Rättegång mot Martyrkyrkans vänner i höst – Candelin: "Vi är optimistiska" 

Johan Candelin.

Polisutredningen gällande Martyrkyrkans vänners
insamlingstillstånd är nu klar och ärendet går till rättegång i november. Två personer i styrelsen står åtalade.

6.8.2020 kl. 12:00

Under vintern 2019 stod det klart att Martyrkyrkans vänner (MKV), som grundades 1982 och har 5200 understödjare, misstänktes för brott mot insamlingslagen eftersom insamlingstillstånd saknades. Föreningens egna jurister menade att föreningen inte behöver något tillstånd då insamlingen riktas enbart till egna medlemmar.

Polisen valde ändå att fortsätta utredningen och åklagare Kosti Kurvinen har nu valt att väcka åtal mot två styrelsemedlemmar. Ärendet kommer att behandlas i tingsrätten den 25 november.

– Av 19 personer är 17 personer helt friade från alla misstankar om olaga penninginsamling. Två stycken ska prövas i rätten, undertecknad och en annan, säger Johan Candelin, som är ordförande i styrelsen för MKV.

– Styrelsen har handlat enhälligt i alla frågor och i övertygelse om att vi gjort allting rätt, så vi är beredda att prövas i rätten.

– Vi är optimistiska och hoppas allt ska bli klart så vi snart kan vara i full fart igen.

Tillgångar frysta

Tills rättsprocessen är över är föreningens tillgångar, på dryga 2,5 miljoner, belagda med kvarstad, det vill säga frysta.

– Föreningens verksamhet är inte avstängd, men så länge kassan är stängd kan vi inte ge ekonomisk hjälp. Vi kan endast be för förföljda kristna och ge information om dem.

Fattiga som lider oroar honom.

– Varje dag kommer det begäran om hjälp, människor som ska in på sjukhus och som behöver mediciner, som vi inte kan besvara. Det är det allra tyngsta.

En del understödsprojekt har tagits över av föreningen Operation Livbåten (se artikeln på nästa sida) som på helt eget initiativ ville hjälpa när MKV:s tillgångar frystes.

– De är helt fristående från oss. De har inte tagit över vår verksamhet på något sätt, utan ville bara hjälpa när de kan.

Saknade medel handlar rättsfallet inte om.

– Bokföringen för 38 år har gåtts igenom och inte en euro fattas, säger Johan Candelin.

Text: Ulrika Hansson

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått