Här är Johan Candelin i Yangon tillsammans med den lokala biskopen Andrew.
Här är Johan Candelin i Yangon tillsammans med den lokala biskopen Andrew.

Johan Candelin kan bli biskop i Myanmar

Burma.

Johan Candelin har fått inbjudan att bli biskop i Myanmar (Burma). Men han vill inte tacka ja förrän polisutredningen om Martyrkyrkans vänners insamlingstillstånd är klar.

2.3.2020 kl. 16:38

– Jag har inte fattat ett definitivt beslut om att tacka ja till biskopsvigning. Kyrkan i Burma är medveten om polisundersökningen om Martyrkyrkans vänners insamlingstillstånd, och de säger att hur det än går står inbjudan kvar. Men jag vill invänta beskedet om utredningen, och jag har ingen aning om när det kommer, säger Johan Candelin, ordförande för föreningen Martyrkyrkans vänner.

Att Johan Candelin fått inbjudan att vigas till biskop i Myanmar har arr göra med Martyrkyrkans vänners samarbete med en av de lutherska kyrkorna i Myanmar, Myanmar Lutheran Church.

– Martyrkyrkans vänner har samlat in betydande summor för evangelister och hungrande människor i Burma sedan vi inledde samarbetet år 2012.

De flesta av den lutherska kyrkans församlingar finns i västra Myanmar, när gränsen till Bangladesh. Där pågår ett inbördeskrig mellan en lokal armé, som vill har självständighet, och Myanmars armé.

– Det är utegångsförbund på kvällarna och nätterna, och på dagarna är det så mycket strider att församlingsborna inte vågar gå ut och skörda vad de sått. Och bägge parterna påstår att församlingsborna stöder den andra sidan. De är mellan barken och trädet.

Myanmar Lutheran Church behöver någon som representerar dem utomlands, någon som kan hjälpa med pengar och mat och vara ett stöd i fredsförhandlingar.

– I det här skedet har de vänt sig till mig.

Kyrkan i Myanmar har en biskop, men han talar enbart burmesiska och den lokala dialekten. Johan Candelin skulle bli en andra biskop, den som sköter kontakterna till utlandet och skaffar pengar. Kyrkan har omkring 5 000 församlingsmedlemmar, 16 präster, 26 evangelister och fem personer som jobbar med administration. Gudstjänsterna besöks inte enbart av församlingsmedlemmar utan av stora mängder hungrande människor.

– En burmesisk prästs månadslön är 70 euro och en evangelists 50 euro. De pengarna samlar man effektivare från Karleby än från Burma, säger Candelin.

Candelin har erfarenhet av fredsförhandlingar bland annat från Colombia. Om han blev biskop i Myanmar skulle han besöka landet ett par gånger per år. Han berättar att han har ovanliga förutsättningar att påbörja fredsprocessen, eftersom en av hans diplomatiska rådgivare är Norges tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik. Bondevik är en av Myanmars statskansler Aung San Suu Kyis närmaste vänner sedan tjugo år tillbaka.

– Men jag skulle inte jobba i Burma utan i Karleby, utan lön.

Men är du intresserad av jobbet?

– Det är klart att jag är både intresserad och hedrad. Jag ser en möjlighet att hjälpa den här systerkyrkan. Den lutherska kyrkan i Burma är en av de fattigaste i världen medan vår är en av de rikaste.

Sofia Torvalds

Mika Salminen talar svenska för att hans mamma är finlandssvensk och hans pappa gått i svensk skola.

Coronapandemin. THL:s Mika Salminen tror inte på coronaskuld: vem som helst kan smittas, och ingen ska ha dåligt samvete över det. Vad munskydden gäller tror han på grupptryck i stället för tvång. 29.10.2020 kl. 17:16
Vad kan du som andra kan ha nytta av? Det är en viktig fråga man kan ställa sig när man skapar webbinnehåll, anser Simon Lampenius.

Webben. Simon Lampenius vet en hel del om hur man får trafik till sin webbplats. Vilka missar gör vi? Och vad kännetecknar en lyckad statusuppdatering? 29.10.2020 kl. 15:14
Skivan Möda, vila och behag spelades in under tre intensiva dagar i producenten Janne 
Hyötys studio.

skiva. Att göra egna versioner av sånger som älskats i över hundra år fordrar respekt och varsamhet. Med skivan vill de göra sitt för att sångerna och Lina Sandells historia ska leva vidare. 29.10.2020 kl. 16:31
Det blir inte lätt, men det känns rätt, säger Markus Österlund om sitt nya jobb som församlingsledare.

församlingsföreståndare. Efter tio år i en synlig roll som Folktingssekreterare blev Markus Österlund församlingsföreståndare i Andreaskyrkan. Beslutet var ett resultat av många års längtan. 29.10.2020 kl. 09:13

Lärkkulla. – Jag har varit Lärkkulla trogen i princip under hela mitt arbetsliv och kan med fog säga att jag känner Lärkkulla och dess verksamhet väl, säger Juhani Jäntti. 29.10.2020 kl. 08:44
Vi tror att religion handlar om tankar och trossatser, men det är en för snäv bild, säger Laura Hellsten.

dans. Dans är inget kristna i historien hållit på med – eller? Laura Hellsten grävde och hittade både spår av dans i den medeltida kyrkan och forskare som förnekade dess existens. 28.10.2020 kl. 16:01
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
Vide föddes i förtid, och efter Olivers sjukdom var Sandra Holmgård och hennes man inställda på att det skulle gå dåligt – de hade ju varit med om en hel del. Men Vide växer och mår bra idag.

familjeliv. Väldigt få människor har liv där allt går som man tänkt, säger Sandra Holmgård. 28.10.2020 kl. 10:00
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40
Slutet nått