Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.
Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.

Vi får inte manipulera

vanda.

Församlingen har kontaktat personer över 70 år för att kolla om de behöver hjälp i coronatider. – De flesta har tackat, en del har blivit verkligt arga.

17.6.2020 kl. 15:05

Församlingarna i Vanda ville ringa upp alla församlingsbor över 70 år i och med det undantagstillstånd coronaviruset orsakat.

Man måste vara mycket försiktig när man tar kontakt genom uppsökande verksamhet från församlingens sida, anser församlingspastor Jarmo Juntumaa. Han har ringt upp ett sextiotal äldre personer, och sammanlagt har cirka 130 personer kontaktats från Vanda svenska församling.

– Man måste vara tydlig med varifrån man ringer och varför man ringer.

Sina samtal har han inlett med att säga: Vi i församlingen tar kontakt på grund av coronatiderna och vi undrar bara hur ni mår, och om ni har några problem ni skulle behöva hjälp med?

De allra flesta har reagerat positivt.

– De har tackat för att vi tagit kontakt. Det verkar vara så att ju äldre man är, desto tacksammare är man, säger Juntumaa.

– Men en del blev verkligt arga och förstod inte varför vi tog kontakt. En slängde till exempel på luren innan jag hann förklara närmare vad det handlade om. En del är kanske rädda.

Några själavårdande samtal uppstod också ibland.

– De teman som oftast kommer upp är ensamhet, och att man inte kunnat träffa barn och barnbarn. Sjukdomar berättar de också om, och en del är bekymrade över bristen på pengar.

Men faktisk hjälp var det inte så många som behövde.

– De flesta har barn, vänner eller släktingar som hjälper dem. Jag skulle säga att 90 procent, kanske mer, mår ganska bra.

Jarmo Juntumaa vikarierar i Vanda svenska församling, men har passerat 70 och är egentligen pensionär.

– Det har varit en utmanande tid att jobba i och med att jag ju själv också tillhör riskgruppen. Vi har fått forma mitt jobb från dag till dag.

En öppen attityd är viktig

Jarmo Juntumaa tror att en del tänker att kyrkan vill komma och säga hur saker och ting ska vara.

– När vi umgås med människor är det prästernas och församlingsarbetarnas uppgift att vara öppna och inte manipulera någon. Vi måste försöka hitta det psykologiskt och etiskt bästa sättet att möta människor. Jag hoppas kyrkan blir bättre på det här hela tiden.

Kyrkan har använt makt felaktigt tidigare, säger han.

Många äldre har erfarenhet av att kyrkan dömer eller vill straffa sådana som inte tror på rätt sätt. Men de som tror på ett kristet sätt måste vara öppna för alla människor. Kyrkan får inte göra skillnad på människor, beroende på om de är troende på ett annat sätt, inte hör till kyrkan eller är ateister. Vi är alla bara människor. Gud är alltings skapare, därför ska vi inte göra sådana skillnader.

Om man har ett behov av att prata är det viktigt att ta kontakt med församlingen, anser han.

– Kyrkan är i princip alltid öppen, den är inte en tjänstemannaorganisation. Vår uppgift är att lyssna och att hjälpa människor att bilda sig en egen åsikt eller att själva komma fram till en lösning på ett problem.


Om du vill prata!

  • Om du har behov av att prata kan du ringa till följande nummer som är gemensamt för församlingarna i Vanda: 09 830 6699 mellan kl. 13 och 18.
  • Du kan prata finska eller svenska, ditt samtal vidarebefordras till rätt person.
Ulrika Hansson

Härskartekniker. En härskarteknik innebär alltid att köra över. Härskartekniker är uttryck för ett fult spel, där makt tas, inte delas, säger Malin Gustavsson. 15.7.2020 kl. 19:00
Camilla Lif är en svensk präst, radioprofil och skribent.

camilla Lif. Den svenska regeringen har tillsatt en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av coronapandemin, skriver Kyrkans Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 13.7.2020 kl. 08:00
Daniel Norrback kom till tro då han gick på tvåan i gymnasiet. Han konstaterar att hans tro har utvecklats från att ha varit ganska lagisk och pietistisk till att handla mer om Guds nåd.

profilen. Daniel Norrback berättar om de turbulenta veckorna som började med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i teologiska diskussioner. 15.7.2020 kl. 16:00

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17
Slutet nått