Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.
Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.

Vi får inte manipulera

vanda.

Församlingen har kontaktat personer över 70 år för att kolla om de behöver hjälp i coronatider. – De flesta har tackat, en del har blivit verkligt arga.

17.6.2020 kl. 15:05

Församlingarna i Vanda ville ringa upp alla församlingsbor över 70 år i och med det undantagstillstånd coronaviruset orsakat.

Man måste vara mycket försiktig när man tar kontakt genom uppsökande verksamhet från församlingens sida, anser församlingspastor Jarmo Juntumaa. Han har ringt upp ett sextiotal äldre personer, och sammanlagt har cirka 130 personer kontaktats från Vanda svenska församling.

– Man måste vara tydlig med varifrån man ringer och varför man ringer.

Sina samtal har han inlett med att säga: Vi i församlingen tar kontakt på grund av coronatiderna och vi undrar bara hur ni mår, och om ni har några problem ni skulle behöva hjälp med?

De allra flesta har reagerat positivt.

– De har tackat för att vi tagit kontakt. Det verkar vara så att ju äldre man är, desto tacksammare är man, säger Juntumaa.

– Men en del blev verkligt arga och förstod inte varför vi tog kontakt. En slängde till exempel på luren innan jag hann förklara närmare vad det handlade om. En del är kanske rädda.

Några själavårdande samtal uppstod också ibland.

– De teman som oftast kommer upp är ensamhet, och att man inte kunnat träffa barn och barnbarn. Sjukdomar berättar de också om, och en del är bekymrade över bristen på pengar.

Men faktisk hjälp var det inte så många som behövde.

– De flesta har barn, vänner eller släktingar som hjälper dem. Jag skulle säga att 90 procent, kanske mer, mår ganska bra.

Jarmo Juntumaa vikarierar i Vanda svenska församling, men har passerat 70 och är egentligen pensionär.

– Det har varit en utmanande tid att jobba i och med att jag ju själv också tillhör riskgruppen. Vi har fått forma mitt jobb från dag till dag.

En öppen attityd är viktig

Jarmo Juntumaa tror att en del tänker att kyrkan vill komma och säga hur saker och ting ska vara.

– När vi umgås med människor är det prästernas och församlingsarbetarnas uppgift att vara öppna och inte manipulera någon. Vi måste försöka hitta det psykologiskt och etiskt bästa sättet att möta människor. Jag hoppas kyrkan blir bättre på det här hela tiden.

Kyrkan har använt makt felaktigt tidigare, säger han.

Många äldre har erfarenhet av att kyrkan dömer eller vill straffa sådana som inte tror på rätt sätt. Men de som tror på ett kristet sätt måste vara öppna för alla människor. Kyrkan får inte göra skillnad på människor, beroende på om de är troende på ett annat sätt, inte hör till kyrkan eller är ateister. Vi är alla bara människor. Gud är alltings skapare, därför ska vi inte göra sådana skillnader.

Om man har ett behov av att prata är det viktigt att ta kontakt med församlingen, anser han.

– Kyrkan är i princip alltid öppen, den är inte en tjänstemannaorganisation. Vår uppgift är att lyssna och att hjälpa människor att bilda sig en egen åsikt eller att själva komma fram till en lösning på ett problem.


Om du vill prata!

  • Om du har behov av att prata kan du ringa till följande nummer som är gemensamt för församlingarna i Vanda: 09 830 6699 mellan kl. 13 och 18.
  • Du kan prata finska eller svenska, ditt samtal vidarebefordras till rätt person.
Ulrika Hansson

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått