Jona Granlund jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.
Jona Granlund jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.

Vilka är De?

Kolumn.

"Livet är bäverfärgat teddytyg med neongröna spikes"

17.6.2020 kl. 14:57

Vilka är de egentligen? Jag menar, DE måste ju vara den absolut största gruppen i samhället. Det är ju alltid DE som gör eller vill något. DE vill ha samma rättigheter för sådana som inte lider av en traditionell sexualitet samtidigt som DE vill att alla ska ha likadan sexualitet som de själva, och har en inte det ska en inte heller ha samma möjligheter. DE vill också hjälpa flyktingar samtidigt som DE tycker att alla som kommer hit bara tar våra jobb. DE är aldrig jag, det är alltid någon annan.

Vi har ett sjukligt behov av att pressa in folk i olika lådor. Inte utgående från människan utan utgående från lådorna. Vi skapar lådor som vi sedan med våld försöker pressa ner andra i och vi låter den andra veta att man måste passa in i lådan på något sätt. Skadas någon i processen är det nu bara ”henkilökohtainen voi voi”. Varför inte i stället se till personen, och om vi nu prompt ska bygga lådor i sådana fall bygga lådor som faktiskt passar personen. Alla som haft ett plagg av storleken ”one-size-fits-all” vet att det aldrig passar. Lådorna passar inte heller, det är alltid någon kant som sticker ut.

Gångerna är otaliga när jag i en diskussion förklarat varför jag tycker eller känner som jag gör och svaret har varit ”nej, det gör du inte”. STFU, jag vet väl själv hur jag tänker. Tydligen passade jag inte in i lådan. Konstigt att det alltid är människan det är fel på och aldrig själva lådorna. DE är ju sedan alla de som inte passar in i ens egna låda. DE kommer alltid att finnas men vi måste komma ihåg att DE är våra kollegor, vänner, vår farmor och vår granne.

Livet är inte svartvitt, livet är bäverfärgat teddytyg med neongröna spikes och lila explosionslaser. Låt det vara så och lägg lite glitter och rök på det hela.

Jona Granlund

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått