Vi kan ge värme

Kolumn.

Ungdomsarbetsledarna i Mariehamns församling vill ge tillbaka det som församlingen i tiden gav dem.

22.5.2020 kl. 08:57

En av oss har förkärlek för yoga. Den andra tycker om att dansa och sjunga, och den tredje spelar helst ishockey. Vi lämnar det till er fantasi att lista ut vem som sysslar med vad.

Men vad kan då dessa människor ha gemensamt? Svaret är enkelt. Vi brinner för barn och ungas välbefinnande i en värld, som nu mer än någonsin utsätter individer för diverse utmaningar och prövningar.

Och vilka är vi? Vi är ungdomsarbetsledarna i Mariehamns församling. När vi började diskutera temat till denna text kom vi in på minnen från tonåren.

Vi samtalade kring konfirmationslägret på Lemböte lägergård, där maten var god, sångerna inbjudande och skratten hjärtliga. Vi färdades tillbaka till mysiga ungdomskvällar med fika, lekar och fartfyllda diskussioner. Men vi påmindes också om betydelsen av vuxna förebilder, som lyssnar och tar emot en med öppna armar.

Vi kom fram till hur mycket församlingens gemenskap och trygghet betydde för oss under en utmanande tonårstid. Nu har tonåringarna blivit vuxna och vi har axlat nya roller inom samma församling. Som ungdomsarbetsledare har vi nu själva förmånen att få utbilda, samtala, inspirera och bereda väg för en mängd härliga barn och ungdomar.

Vi vill kunna ge tillbaka det som församlingen har gett oss. Vi jobbar för att barn och unga ska få en chans till ökad självkänsla utanför vardagens tilldelade roller. För oss är det viktigt att erbjuda trygghet, värme och gemenskap.

Vi vill att barn och unga ska kunna titta tillbaka på sina år i församlingen och känna att de fått med sig värdefulla verktyg som kan gynna dem genom livet. Lyckas vi med detta så har vi lyckats förmedla en del av den kristna läran: att vara en god människa.

Lucas Gustavsson, Mikaela Johansson och Nathalie Hellström är ungdomsarbetsledare i
Mariehamns församling.

Sofia Torvalds

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått