Under coronaepidemin har Toni Högbäck hunnit med reparationer på lägergården.
Under coronaepidemin har Toni Högbäck hunnit med reparationer på lägergården.

"Alla har gjort ett jättejobb"

mariehamn.

Toni Högbäck har sett kollegerna göra sitt yttersta för att nå ut till dem som inte kan samlas i kyrkan.

22.5.2020 kl. 08:51

Toni Högbäck, arbetsledare i Mariehamns församling, har haft en annorlunda vår. Till en del har arbetet sett ut som vanligt, med fastighetsskötsel och vaktmästaruppdrag.

– Men det har också kommit helt nya uppgifter i och med att vi började strömma andakter och gudstjänster. Förr hade vi en torsdagslunchmässa varje vecka, nu har vi strömning varje dag, plus en fullång gudstjänst som strömmas om söndagarna.

Han har fått bekanta sig med ny teknik. Fyra vaktmästare turas om med att sköta strömningen.

– Vi har alla fått lära oss nytt på vägen. Själv har jag haft nytta av att jag skött ljud tidigare.

Mariehamns församling gick in för att hyra in den utrustning de behövt.

– Men nu har vi märkt att det är många som följer med det vi strömmar på Facebook. Så vi funderar på att kanske fortsätta med strömning även sedan när livet blivit mer normalt.

Har det varit knepigt att få allt att fungera?
– Visst har vi haft våra utmaningar. Det är särskilt svårt att lista ut var mikrofonen ska vara så att ljudet blir bra. Vi har fått klagomål på att ljudnivån är för låg, och det försöker vi justera.

Till Toni Högbäcks jobb hör också att fungera som vaktmästare vid förrättningar. Men bröllop och dop har de inte sett mycket av i Mariehamn de senaste månaderna.

– Särskilt dop har många föräldrar valt att flytta framåt. Vissa har valt att låta barnet bli döpt trots begränsningarna, men de har varit mycket färre än normalt.

Jordfästningar har ordnats som vanligt.
– Det har varit jobbigt att alla som skulle vilja komma på jordfästningen inte kunnat vara med. Vi har erbjudit de anhöriga möjligheten att grunda en privat Facebook-grupp där jordfästningen strömmas, och sedan sköter vi strömningen från församlingens sida. Då sparas förrättningen på det Fb-kontot och alla som vill har chansen att delta.

Lemböte lägergård skulle normalt vara i full användning vid den här tiden på året: nu står den tom och väntar på sensommarens möjliga läger.

– Det har inneburit att vi haft chansen att göra reparationer som inte skulle kunna göras om det fanns mycket folk på plats. Det har varit en bra sak.

Det har också varit roligt att märka hur många församlingsbor som ändå varit engagerade och tittat på andakterna och deltagit i gudstjänsterna virtuellt.

– Jag tycker vår församling skött allt mycket professionellt. Kantorerna och prästerna har gjort det väldigt bra. Särskilt vissa av prästerna har tyckt att det varit en stor utmaning att predika inför en kamera i stället för att tala till människor som de ser. De har gjort ett jättejobb.

Snart får vi ju samlas till gudstjänst igen. Saknar församlingsmedlemmarna gudstjänsten?
– Jo. Man märker nog av en frustration över att sitta hemma i isolation. Folk vill komma samman och träffas.

Sofia Torvalds

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått