Jakobstad utreder alternativ till inställda konfirmandläger

Coronapandemin.

Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på.

20.5.2020 kl. 16:34

Den modell Krokfors nu utreder är någon form av dagsläger där ungdomarna vistas på Pörkenäs under dagtid och åker hem till kvällarna. Men innan det kan bli av är många frågor öppna.

– Det är för tidigt att säga om det går att genomföra, men jag hoppas på det. Jag har fört samtal med många aktörer i går och i dag. Idag har jag sänt ett brev till konfirmandernas föräldrar där jag ställt några frågor som jag vill ha svar på senast fredag klockan 12, säger Krokfors.

Sedan det blev känt att församlingen inte ordnar några konfirmandläger i sommar har många föräldrar kontaktat församlingen och uttryckt önskemål om att ungdomarna ska få vara på Pörkenäs. Församlingsrådet diskuterade frågan i går kväll under ett möte som varade nästan till midnatt.

– Tongångarna i församlingsrådet är att vi vill tillmötesgå dem så långt det bara är möjligt med tanke på Pörkenäs, personalen, konfirmanderna och gällande restriktioner. För att det här ska gå att genomföra är det många som ska höras på kort tid och många komponenter som ska lösas jättesnabbt. Men viljan finns – absolut, säger Cecilia Åminne, församlingsrådets viceordförande.

Några beslut fattade rådet inte. Det här är frågor som kyrkoherden besluter.

– Han tog upp frågan för han ville höra rådet. Vi stötte och blötte vad vi kan göra och vilka möjligheter vi har.
Vi vet ju alla att gemenskap som skapas i lägermiljö inte kan jämföras med en dagskriftskola på församlingshemmet, säger Åminne.

Skriftskolan börjar den 1 juni för den första gruppen. Den gruppen skulle ursprungligen ha börjat sitt läger på Pörkenäs. Men restriktionerna gör att man inte får ordna övernattningsläger före midsommar. Om det inte blir ett dagsläger kommer gruppen att undervisas i Församlingscentret. Och i rättvisans namn gäller samma procedur för den andra gruppen som skulle på läger senare i sommar.

– Så finns det ju också osäkerhetsfaktorer som vi inte kan något åt, ifall en andra våg bryter ut och landet stängs på nytt, säger Åminne.

Anders Eklund, förälder till en konfirmand, kallar dagslägret – ifall det blir av – en kompromiss.

– Min dotter säger att övernattningen ju är det som karaktäriserar ett läger. Men det är ändå betydligt bättre att få uppleva Pörkenäs och gemenskapen där än att sitta vid en skolbänk i Församlingscentret och sedan åka hem.

Han har full respekt för den svåra situation som råder just nu.

– I vår familj har vi varit jätteförsiktiga och restriktiva och inte tillåtit kompisar inomhus. Men jag tror jag inte smittorisken är större på Pörkenäs än om man skulle sitta i Församlingscentret med en massa folk och träffa många andra på hemvägen genom stan. På Pörkenäs är man ändå ganska isolerad.

Om den viktiga gemenskapsbiten på Pörkenäs faller bort finns risken att vi får en årskull som inte har något intresse för församlingen, tror Eklund.

– Därför är ett dagsläger bättre än ingenting. Där får ungdomarna i alla fall en liten smak av att vara på läger.

– Mentalt skulle de verkligen behöva det här just nu. För ungdomarna är så långt under isen just nu i frågan om umgänge.

Johan Sandberg

En annorlunda bild av kyrkomötet: ansikten bakom blå munskydd, talare med färggranna platshandskar och tekniska pauser för att desinficera mikrofoner.

Kyrkomötet. En ny mandatperiod inleddes med iver att hitta nya lösningar för kyrkans strukturer och förvaltning. Men i de frågor som bränner är det svårt att släppa taget om positionerna. 14.8.2020 kl. 16:49

kronoby församling. Kronoby församlings ekonomi har försämrats under de senaste tio åren, skriver ÖT. 14.8.2020 kl. 16:32

val. Kyrkomötet har valt Åsa A. Westerlund och Monica Heikel-Nyberg till medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 2020–2024. 14.8.2020 kl. 11:38
Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

matteus församling. Om allt går enligt planerna slår domkapitlet vid sitt nästa möte fast att Helene Liljeström sköter kyrkoherdevikariatet i Matteus församling. – Ett bönesvar, säger församlingsrådets viceordförande Annica Söderström. 11.8.2020 kl. 16:02
Niklas Wallis är för tillfället tf. kaplan i Kronoby.

domkapitlet. Niklas Wallis, tf. kaplan i Kronoby, är enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Kronoby. Byråsekreterartjänsten vid domkapitlet fick nio sökande. Bland annat detta meddelar domkapitlet idag. 10.8.2020 kl. 16:15

Coronapandemin. Coronarestriktionerna i Finland har lättats upp, samtidigt som samhället håller andan för en möjlig andra våg. Vi frågade några församlingar hur virusepidemin beaktas i deras dagliga verksamhet, nu när höstterminen småningom startar. 10.8.2020 kl. 12:23
Biskop Bo-Göran Åstrand säger att det var en process för biskoparna att finna förtroendet att tala ärligt och öppet i äktenskapsfrågan.

äktenskapssyn. Att biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte når en gemensam syn i äktenskapsfrågan var inte förvånande. Som näst bästa alternativ kunde de flesta tänka sig en medelväg, som tillåter samkönade par att vigas. 7.8.2020 kl. 10:12

katastrofhjälp. Kyrkans utlandshjälp har beviljat 50 000 euro från sin katastroffond till dem som drabbats av explosionen i Libanons huvudstad Beirut. Utlandshjälpen inleder också en insamling till förmån för hjälparbetet. 6.8.2020 kl. 16:52
Ulla Heikkilä kallar konfirmandlägren för en nationell institution.

film. Ulla Heikkilä inspirerades av sin egen tonårsupplevelse och gjorde en film om en lägervecka full av gemenskap, livsfrågor, konflikter och förälskelse. 6.8.2020 kl. 19:00
Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen.

Johan Candelin. Polisutredningen gällande Martyrkyrkans vänners insamlingstillstånd är nu klar och ärendet går till rättegång i november. Två personer i styrelsen står åtalade. 6.8.2020 kl. 12:00
Slutet nått