Från första juni får församlingen samlas i kyrkan igen.
Från första juni får församlingen samlas i kyrkan igen.

50-personersgränsen kan bli svår

Coronapandemin.

Enligt anvisningarna får inte fler än femtio samlas till gudstjänst från första juni. Hur löser församlingarna den ekvationen?

15.5.2020 kl. 10:58

Esbo svenska församling, stiftets största, behöver inte ta till några omfattande specialarrangemang i sina kyrkor i juni.

– Våra gudstjänster brukar på somrarna ändå koncentreras till domkyrkan, och den är stor. Jag tror och hoppas att de som hör till en riskgrupp stannar hemma. Men givetvis kommer vi att ha någon som står vid kyrkdörren och räknar, säger Kira Ertman, kyrkoherde i Esbo svenska församling.

För att minska på trycket på domkyrkan har församlingen också prickat in två extra högmässor i juni: båda i Olars kyrka.

– Vi tänker att de som bor i södra Esbo kanske hellre söker sig dit. Efter midsommar räknar vi med att deltagarantalet minskar, då folk börjar åka till sina stugor, säger Ertman.

Spännande att följa intresset

För Replots församling, en av stiftets minsta, blir det spännande att se vad som händer när man får samlas till gudstjänst igen. Gränsen på femtio personer tror de anställda inte blir något problem i och med att man skjutit fram konfirmationen, som brukar locka många till kyrkan, till slutet av sommaren.

– Det kommer att bli intressant att se hur många som kommer och vem som kommer, säger diakoniarbetare Leif Galls.

Kommer det intresse som församlingens videor och andakter på nätet väckt översättas i gudstjänstbesökare? Galls vet om människor på församlingens område som tittat på det mesta som de satt ut under den här tiden, även om de annars inte brukar besöka kyrkan annat än för bröllop och begravningar.

– Det var en som sa: Jag har aldrig varit i kyrkan så ofta som nu. Då är frågan om intresset har blivit så högt att man kommer när kyrkan öppnas, eller stannar man hemma?

Sommarpuls lockar ändå färre

I Petrus församling lockar Puls-mässan vanligtvis omkring hundra besökare en vanlig söndag. Hur församlingen kommer att göra med mässan var ännu oklart vid det här numrets pressläggningstid.

– Puls-teamet kommer att ses och diskutera olika alternativ. Det hänger också ihop med att vi vanligtvis kör en mera avskalad version, Sommarpuls, under sommarmånaderna. Den drar vanligtvis mellan 30 och 50 deltagare eftersom många tillbringar sommaren på annat håll, säger Benjamin Sandell.

De traditionella gudstjänsterna i Petrus församling kommer att öppna för kyrkobesökare men även strömmas, vilket enligt Sandell ger församlingsborna fler alternativ.

Gränsen blir svår

I Jakobstad kan 50-personersgränsen bli en utmaning. Innan coronakrisen slog till med full kraft kunde man ha över 200 nattvardsgäster under högmässorna.

– Under sommaren brukar det vara färre besökare på gudstjänsterna, så under andra halvan av juni och i juli tror jag inte att 50-personersgränsen ställer till med så stora problem. Däremot kan jag tänka mig att det kommer att vara mer människor i rörelse de första söndagarna i juni. Där ser jag det som möjligt att vi kunde komplettera vår gudstjänst klockan tolv med ytterligare en gudstjänst senare på eftermiddagen, säger kyrkoherde Jockum Krokfors.

Krokfors ser det inte som en idealisk lösning att ha någon form av platsbokningssystem.

– För att det ska vara rättvist gentemot företrädesvis äldre församlingsmedlemmar kan man inte enbart ha ett digitalt anmälningssystem. Och det blir snabbt en resursfråga om man ska börja ta emot bokningar per telefon. Vi måste ännu fundera lite på hur vi ska göra, säger han.

Samma problem som Krokfors har också Kaj Granlund i grannförsamlingen Pedersöre. Församlingen är nybildad då Esse, Purmo och Pedersöre gick samman till en ny församling så sent som vid årsskiftet. I den nya församlingen fortsätter man hålla gudstjänst i samtliga tre kyrkor.

– I Esse och Purmo tror jag nog att vi klarar 50-personersgränsen någorlunda, även om det tidvis, speciellt i början, kan bli problematiskt. I Pedersöre kyrka kan det bli svårare att klara gränsen, och där måste vi se hur vi gör. En möjlighet skulle vara att öppna upp församlingshemmet och strömma gudstjänsten dit för att få plats för ytterligare 50 personer. Men i nuläget har vi inte tillgång till strömningsutrustningen eftersom den finns i någon annan kyrka i samfälligheten, säger Granlund.

Text: Sofia Torvalds, Emelie Wikblad, Erika Rönngård & Nicklas Storbjörk

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
Slutet nått