Stiftsfullmäktige sammanträder först på hösten

domkapitlet.

På grund av coronaepidemin sammanträder inte stiftsfullmäktige alls i vår. Det slog domkapitlet fast vid sitt sammanträde idag.

14.5.2020 kl. 16:28

När domkapitlet samlades till möte idag slog man bland annat fast att stiftsfullmäktige inte samlas i vår på grund av risken för coronasmitta. Det preliminära datumet för nya stiftsfullmäktiges första sammanträde blir i stället i början av september.

Domkapitlet fastställde också valet av Monica Heikel-Nyberg till prästassessor efter att ha kontrollräknat rösterna. Heikel-Nyberg fick 58 röster, Anders Lindström 51 röster och Harry S Backström 36 röster. Hela 31 röster förkastades.

Här följer notisen i sin helhet:

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2020

Examina
Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden har avlagt pastoralexamen.

Val av prästassessor till domkapitlet
Val av prästassessor har genomförts i stiftets prosterier 7.5.2020. Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet enligt följande:
Harry S Backström: 36 röster
Monica Heikel-Nyberg: 58 röster
Stina Lindgård: 32 röster
Anders Lindström: 51 röster
Tom Sjöblom: 6 röster
Förkastade: 31 röster
Kaplanen i Johannes församling Monica Heikel-Nyberg väljs till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.9.2020-31.8.2023. I valet hade stiftets präster och lektorer rösträtt. Valdeltagandet var 60,28 %.

Förordnanden
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherden i Eckerö församling och i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.6-30.9.2020.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren till kaplanstjänsten i Åbo svenska församling från 1.6.2020. Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren avgår 31.5.2020 från församlingspastorstjänsten på egen begäran.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.6-31.8.2020.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Emma Audas förordnas till församlingspastor (I) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Wikstedt förordnas till församlingspastor (II) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Sofia Liljeström förordnas till församlingspastor i Åbo svenska församling 1.6.2020-31.5.2021.
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Patrica Strömbäck förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2020-31.12.2021.
Kaplanen i Agricola svenska församling Robert Lemberg avgår 16.8.2020 på egen begäran.
Församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg förordnas vid sidan av egen tjänst till tf. kyrkoherde i samma församling 1-31.5.2020.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta blom beviljas tjänstledighet 1.6-31.10.2020.

Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden: 1.6, 11.6, 25.8

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige har kallats till sammanträde i Borgå 26.5.2020. Detta sammanträde kommer inte att äga rum pga. coronasmittan.
Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020
Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt
Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.
Domkapitlet är stängt: 6.7-2.8.2020

Sofia Torvalds

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
Slutet nått