Stiftsfullmäktige sammanträder först på hösten

domkapitlet.

På grund av coronaepidemin sammanträder inte stiftsfullmäktige alls i vår. Det slog domkapitlet fast vid sitt sammanträde idag.

14.5.2020 kl. 16:28

När domkapitlet samlades till möte idag slog man bland annat fast att stiftsfullmäktige inte samlas i vår på grund av risken för coronasmitta. Det preliminära datumet för nya stiftsfullmäktiges första sammanträde blir i stället i början av september.

Domkapitlet fastställde också valet av Monica Heikel-Nyberg till prästassessor efter att ha kontrollräknat rösterna. Heikel-Nyberg fick 58 röster, Anders Lindström 51 röster och Harry S Backström 36 röster. Hela 31 röster förkastades.

Här följer notisen i sin helhet:

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2020

Examina
Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden har avlagt pastoralexamen.

Val av prästassessor till domkapitlet
Val av prästassessor har genomförts i stiftets prosterier 7.5.2020. Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet enligt följande:
Harry S Backström: 36 röster
Monica Heikel-Nyberg: 58 röster
Stina Lindgård: 32 röster
Anders Lindström: 51 röster
Tom Sjöblom: 6 röster
Förkastade: 31 röster
Kaplanen i Johannes församling Monica Heikel-Nyberg väljs till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.9.2020-31.8.2023. I valet hade stiftets präster och lektorer rösträtt. Valdeltagandet var 60,28 %.

Förordnanden
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherden i Eckerö församling och i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.6-30.9.2020.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren till kaplanstjänsten i Åbo svenska församling från 1.6.2020. Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren avgår 31.5.2020 från församlingspastorstjänsten på egen begäran.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.6-31.8.2020.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Emma Audas förordnas till församlingspastor (I) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Wikstedt förordnas till församlingspastor (II) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Sofia Liljeström förordnas till församlingspastor i Åbo svenska församling 1.6.2020-31.5.2021.
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Patrica Strömbäck förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2020-31.12.2021.
Kaplanen i Agricola svenska församling Robert Lemberg avgår 16.8.2020 på egen begäran.
Församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg förordnas vid sidan av egen tjänst till tf. kyrkoherde i samma församling 1-31.5.2020.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta blom beviljas tjänstledighet 1.6-31.10.2020.

Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden: 1.6, 11.6, 25.8

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige har kallats till sammanträde i Borgå 26.5.2020. Detta sammanträde kommer inte att äga rum pga. coronasmittan.
Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020
Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt
Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.
Domkapitlet är stängt: 6.7-2.8.2020

Sofia TorvaldsEnkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00