Stiftsfullmäktige sammanträder först på hösten

domkapitlet.

På grund av coronaepidemin sammanträder inte stiftsfullmäktige alls i vår. Det slog domkapitlet fast vid sitt sammanträde idag.

14.5.2020 kl. 16:28

När domkapitlet samlades till möte idag slog man bland annat fast att stiftsfullmäktige inte samlas i vår på grund av risken för coronasmitta. Det preliminära datumet för nya stiftsfullmäktiges första sammanträde blir i stället i början av september.

Domkapitlet fastställde också valet av Monica Heikel-Nyberg till prästassessor efter att ha kontrollräknat rösterna. Heikel-Nyberg fick 58 röster, Anders Lindström 51 röster och Harry S Backström 36 röster. Hela 31 röster förkastades.

Här följer notisen i sin helhet:

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2020

Examina
Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden har avlagt pastoralexamen.

Val av prästassessor till domkapitlet
Val av prästassessor har genomförts i stiftets prosterier 7.5.2020. Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet enligt följande:
Harry S Backström: 36 röster
Monica Heikel-Nyberg: 58 röster
Stina Lindgård: 32 röster
Anders Lindström: 51 röster
Tom Sjöblom: 6 röster
Förkastade: 31 röster
Kaplanen i Johannes församling Monica Heikel-Nyberg väljs till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.9.2020-31.8.2023. I valet hade stiftets präster och lektorer rösträtt. Valdeltagandet var 60,28 %.

Förordnanden
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherden i Eckerö församling och i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.6-30.9.2020.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren till kaplanstjänsten i Åbo svenska församling från 1.6.2020. Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren avgår 31.5.2020 från församlingspastorstjänsten på egen begäran.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.6-31.8.2020.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Emma Audas förordnas till församlingspastor (I) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Wikstedt förordnas till församlingspastor (II) i Åbo svenska församling på heltid från 1.6.2020 tills vidare.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling Sofia Liljeström förordnas till församlingspastor i Åbo svenska församling 1.6.2020-31.5.2021.
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Patrica Strömbäck förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2020-31.12.2021.
Kaplanen i Agricola svenska församling Robert Lemberg avgår 16.8.2020 på egen begäran.
Församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg förordnas vid sidan av egen tjänst till tf. kyrkoherde i samma församling 1-31.5.2020.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta blom beviljas tjänstledighet 1.6-31.10.2020.

Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden: 1.6, 11.6, 25.8

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige har kallats till sammanträde i Borgå 26.5.2020. Detta sammanträde kommer inte att äga rum pga. coronasmittan.
Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020
Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt
Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.
Domkapitlet är stängt: 6.7-2.8.2020

Sofia Torvalds

Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Slutet nått