Jona Granlund hoppas att församlingsanställda kommer att ta till vara den erfarenhet coronakrisen ger och låta diskussionen fortsätta.
Jona Granlund hoppas att församlingsanställda kommer att ta till vara den erfarenhet coronakrisen ger och låta diskussionen fortsätta.

Det är viktigt att få se framåt i undantagstider

vanda.

Eftermiddagshäng är viktigt om man är tonåring. I Vanda görs det virtuellt. – Vissa behöver få prata om tankar och känslor, säger Jona Granlund.

6.5.2020 kl. 19:34

Ungdomarna i Vanda svenska församling ses virtuellt, via Zoom, två gånger i veckan. ”Har något spännande hänt er? Finns det något ni vill diskutera?” brukar ungdomsarbetsledare Jona Granlund inleda med.

– Folk droppar in när de vill och far när de far. Behoven är väldigt individuella. Vissa behöver få prata om tankar och känslor. Man märker att det är viktigt för dem att kunna se framåt, att kunna tänka att det blir bättre och att vi får återgå till ett normalt läge igen.

De gör olika rit- och gissningsutmaningar när de ses virtuellt, något som varit uppskattat.

På de ungdomshäng som inte sker virtuellt brukar allt från två till tjugofem ungdomar samlas.

– Virtuellt har vi varit sex till sju stycken som mest. Det tar tid att hitta folk den här vägen också.

De första veckorna av undantagsläget gick ganska bra.

– Nu börjar det bli väldigt mycket tyngre för ungdomarna. Den sociala biten tar på, och nu är det på riktigt jobbigt. Det mentala välmåendet kommer att få sig en prövning. Det kommer att finnas mycket jobb för psykologer och skolkuratorer.

Nytänk är viktigt

Jona Granlund konstaterar att coronaviruset har gjort att vi alla blivit tvungna att fundera på helt nya sätt kring arbete.

– Jag tror att det kan komma något väldigt positivt ur det här så länge vi tar tillvara lärdomarna vi fått, om vi inte blint tar upp allt som det varit förr när vi återgår till det normala.

I stället borde man se över arbetet.

– Vad behövs inte? Vad är absolut nödvändigt? Vad kan bli mer effektivt? Kyrkan förändras långsamt, men jag har större förhoppningar på församlingsnivå.

Helt konkret tycker han det är intressant att fundera på olika typer av verksamhet.

– Hur mycket resurser lägger vi på gudstjänsten? Kan man fira nattvard hemma utan präst, vilka lösningar borde diskuteras? Ett kreativt förslag jag hört om är drive-through-nattvard. Det borde vara möjligt att ordna. Vi måste låta diskussionerna fortsätta, inte säga ”så här har vi alltid gjort”.

Tekniken är en utmaning

Jona Granlund gillar den tekniska biten som jobbet krävt nu i undantagstider, och han hjälper gärna kolleger som behöver tips och stöd.

– När det kommer till streaming ligger kyrkan långt efter var streamingen är idag. Både med innehåll och kvalitet.

Annat orsakar också frustration.

– Vi anställda måste hela tiden fundera över vad vi kan göra i vilken miljö. Vi är låsta av de system som används inom kyrkan. Firefox för vissa saker, Chrome eller Internet explorer för annat. Utmaningar finns så det räcker och blir över.

När coronaläget lättar ser han fram emot många saker.

– Att träffas! Att fara på läger med ungdomarna, och hitta på olika saker tillsammans.

Om du vill delta i eftermiddagshäng på ti och to kl. 16–17.30 hittar du en länk i händelsekalendern på:

vandasvenskaforsamling.fi.

Ulrika Hansson

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått