Sibbo gamla kyrka håller öppet som vanligt i sommar.
Sibbo gamla kyrka håller öppet som vanligt i sommar.

Står kyrkorna öppna för turister i sommar? Oklart.

vägkyrkor.

Sommarens vägkyrkokampanj är annullerad – men många kyrkor håller öppet trots pandemin.

28.4.2020 kl. 12:53

Sedan systemet med vägkyrkor infördes på 1990-talet har kyrkorna hållit öppet varje sommar. Varje år håller flera hundra vägkyrkor öppet för 250 000–350 000 besökare. Men inte i år.

– Varje församling fattar själv beslut om om de håller kyrkan öppen. Men vi som koordinerar och marknadsför vägkyrkorna har gett ett sådant råd att vägkyrkorna håller stängt i sommar. Vi har också från församlingarna fått olika bud: en del vill inte hålla öppet, andra kan tänka sig att öppna dörrarna för sådana som rör sig i bygden, säger Jari Kupiainen som är utvecklingschef på Kyrktjänst.

Men varför? Nu måste ju alla semestra i hemlandet och sällan är det ju många sommarbesökare i en kyrka samtidigt. Skulle det inte varit bra läge att göra reklam för våra kyrkor?

– Problemet är att ingen riktigt vet vad som kommer att hända. Som sagt: vi hindrar inte församlingarna att hålla kyrkdörrarna öppna om det själva fattar ett sådant beslut, men vi känner att vi inte från ovan kan förplikta dem att göra något sådant. När de klarnar vilka kyrkor som håller öppet informerar vi om det. Det svåra i den här situationen är att det är lite som att köra på i dimma.

– Vår uppgift är att marknadsföra kyrkorna, församlingarna har själva hand om det praktiska. Vi har fattat våra beslut på basis av önskemål från församlingarna. Och då måste varje församling som håller öppet se till att det inte samlas för mycket folk i kyrkan.

Finns det alltid en person på plats i en vägkyrka?

– Nej, man kan inte garantera att alla kyrkor som håller öppet alltid har en guide på plats.

Skulle det i teorin vara möjligt att den guiden som möjligen är på plats såg till att inte fler än tio personer vistas i kyrkan vid samma tidpunkt?

– Då aktualiseras ju också frågor om arbetsskydd. Den guiden är ju inte lärare eller skötare eller polis, en person som på grund av sitt ämbete måste vara på plats. Vems är ansvaret om någon blir smittad?

Kan det hända att ni fattar ett nytt beslut om vägkyrkorna ifall regeringen skulle bestämma att man får samlas också i lite större grupper i sommar?

– Allt är möjligt, men det beslutet ska komma snabbt i så fall. Vi vet ju att inga större samlingar ska äga rum före slutet av juli. Och vi vet inte var samlingsgränsen kommer att gå under sommaren. Säsongen börjar i juni och slutar i augusti – och inte fler än tio personer får samlas förrän i augusti blir det nog en kort säsong.

Är din uppfattning att församlingarna själva helst inte vill hålla öppet?

– Ja. Många församlingar har kontaktat oss och meddelat att de inte håller kyrkdörrarna öppna i sommar på grund av pandemin. Men vår syn är ju att de får fatta besluten självständigt.

Kyrkpressen har kollat med några församlingar i Borgå stift hur deras kyrkor kommer att hålla öppet i sommar. En del har inte ännu fattat beslut om saken, andra är på det klara med att kyrkan är öppen, liksom förr. I Sibbo håller Sibbo gamla kyrka sina dörrar öppna från första juni till sista augusti.

– Vi har också en guide på plats och är noga med att max 10 personer får vistas i kyrkan åt gången i fall de restriktionerna står kvar också i sommar, säger kyrkoherde Camilla Ekholm.

Kyrkoherde Anders Lindström från Ekenäsnejdens svenska församling berättar att Ekenäs kyrka sannolikt står öppen i sommar, eventuellt med begränsade öppethållningstider.

Sofia Torvalds

Härskartekniker. En härskarteknik innebär alltid att köra över. Härskartekniker är uttryck för ett fult spel, där makt tas, inte delas, säger Malin Gustavsson. 15.7.2020 kl. 19:00
Camilla Lif är en svensk präst, radioprofil och skribent.

camilla Lif. Den svenska regeringen har tillsatt en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av coronapandemin, skriver Kyrkans Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 13.7.2020 kl. 08:00
Daniel Norrback kom till tro då han gick på tvåan i gymnasiet. Han konstaterar att hans tro har utvecklats från att ha varit ganska lagisk och pietistisk till att handla mer om Guds nåd.

profilen. Daniel Norrback berättar om de turbulenta veckorna som började med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i teologiska diskussioner. 15.7.2020 kl. 16:00

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17
Slutet nått