Patrik Frisk (fr. v.), Kjell Lönnqvist och Sebastian Jokinen hälsar välkommen till onsdagskvällens ungdomssamling.
Patrik Frisk (fr. v.), Kjell Lönnqvist och Sebastian Jokinen hälsar välkommen till onsdagskvällens ungdomssamling.

"Roligt att ni är här, vi tycker om er!"

sibbo.

Ungdomsteamet pratar och skojar vanligtvis med sina ungdomar ansikte mot ansikte, men nu är det virtuella träffar som gäller.

22.4.2020 kl. 12:14

I Sibbo svenska församling brukar ungdomarna alltid samlas på onsdagskvällarna. Nu ser livet helt annorlunda ut på grund av coronaviruset och inga träffar kan ordnas.

– De tar det ganska lugnt, men är frustrerade över att inte kunna träffas på samma sätt som annars, säger ungdomsarbetare Patrik Frisk.

Han säger att de inte är några teknikexperter, men att de märkt att livevideo på Instagram fungerar fint för deras behov. De filmar ungdomssamlingen och ungdomarna kan följa med hemma hos sig. Ungdomarna kan i sin tur reagera genom att skriva kommentarer och posta olika symboler och emojis.

– På onsdag eftermiddag gör vi reklam i vår gemensamma Whatsappgrupp och på Instagram och påminner dem om kvällens samling: Vi vill ha kontakt med er, och ni är jättevälkomna!

Kring sjuttio ungdomar nås via den gemensamma Whatsappgruppen.

Luther hälsar välkommen

Mellan trettio och fyrtio ungdomar, i åldern femton till nitton, brukar följa samlingarna på Instagram. Ungdomarna får virtuellt vara med med när Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist och Sebastian Jokinen riggar kamerorna och ställer i ordning i ungdomarnas lokal.

– I församlingen har vi en Lutherdräkt, vi tycker om att spexa lite, säger Patrik Frisk och skrattar.

– Kjell Lönnqvist brukar klä ut sig och stå vid dörren och säga willkommen. Vi får massor av respons; hjärtan och glada emojis bubblar upp i rutan.

– Klockan 18.30 sätter vi igång. Roligt att ni är här, vi tycker om er, säger vi till dem. Och på det följer många hjärtan. När vi med kameran visar ungdomsutrymmet kommer många reaktioner av saknad.

Ungdomssamlingen tar kring femtio minuter och någon viss tematik ingår varje gång.

– Vi har alltid en seriös poäng också, fast vi annars är lite knasiga. Så sjunger vi allsånger och ungdomarna skriver lite respons och frågor.

Allt avslutas med en andakt och så ber alla Herrens välsignelse.

– Då tänder vi ljus och riktar kameran mot ett kors.

Fördelarna är få

Patrik Frisk ser inga uppenbara fördelar för gemenskapen med den virtuella verklighet många nu måste nöja sig med. Och han känner för egen del en frustration över hur han ska lyckas hålla ihop gemenskapen.

– Var och en har verkligen fått utmana sig själv för att komma till rätta. För mig har det nog varit en aha-upplevelse att märka hur mycket man saknar den här gemenskapen.

I den gemensamma Whatsappgruppen har man nu blivit flitigare med att dela olika videor.

– Själv delade jag nyligen en video där jag gör en balansövning, som många sedan ville testa. På det viset har vi blivit bättre på att dela med oss av vad vi sysslar med hemma.

Han tycker sig inte märka någon värre oro över coronaviruset bland ungdomarna.

– De flesta uppfattar nog allvaret i situationen. Vi betonar alltid att vi finns här för dem om de vill prata.

Ulrika Hansson

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått