Robert Lemberg är kaplan i Agricola svenska församling.
Robert Lemberg är kaplan i Agricola svenska församling.

Robert Lemberg blir vikarie för stiftsdekanen

vikariat.

Robert Lemberg kommer att vikariera stiftsdekan Magnus Riska från augusti 2020 till augusti 2022.

21.4.2020 kl. 15:37

Vikariatet som stiftsdekan vid domkapitlet söktes av fyra personer: Tomas Ray, stiftssekreterare vid domkapitlet i Borgå stift, Emma Audas, församlingspastor i Åbo svenska församling, Robert Lemberg, kaplan i Agricola svenska församling och Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling.

Domkapitlets val föll på TD Robert Lemberg, som vikarierar Magnus Riska under perioden 17.8.2020-16.8.2022. Magnus Riska kommer att vara tjänstledig för att undervisa i teologi och missiologi vid ett teologiskt college i staden Awasa i Etiopien.

Annat från domkapitlets sammanträde idag:


Val av prästassessor
Domkapitlet har befriat Berndt Berg från uppdraget som prästassessor från och med 1.9.2020.
Val av prästassessor till domkapitlet förrättas i stiftets prosterier 7.5.2020 kl. 13. Resultatet fastställs vid domkapitlets sammanträde 14.5.2020.

Förordnanden
Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt Stefan Äng till kyrkoherdetjänsten i Jomala församling från 1.5.2020.
Församlingspastorn i Jomala församling Laura Serell förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i församling från 1.7.2020 tills vidare.
Tf. kaplanen i Korsholms svenska församling Rune Lindblom förordnas till tf. kyrkoherde vid sidan av egen tjänst i samma församling för tiden 20.4-31.8.2020.
Församlingspastorn i Kvevlax, Solf och Replot Ruth Vesterlund förordnas till församlingspastor i Korsholms svenska församling på viss tid 7.6-31.8.2020.
Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.6.2020-31.5.2021.
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherde i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1-31.5.2020.
Pastor Ingemar Johansson förordnas till församlingspastor i Hammarlands församling på deltid 1-31.5.2020.
Prosten Kent Danielsson förordnas att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1.6-31.12.2020.
Kyrkoherden i Kyrkslätts svenska församling Aino-Karin Lovén avgår 30.6.2021 på egen begäran.
Pastor Camilla Norkko förordnas till församlingspastor i Esbo svenska församling 7-27.6.2020.
Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist beviljas fortsatt tjänstledighet 1.5-5.7.2020.
Prosten Anders Laxell förordnas till tf. kyrkoherde i Kimitoöns församling 1.5-24.6.2020 och till tf. kontraktsprost i Åbolands prosteri för samma tid.
Kaplanen i Kimitoöns församling Karin Donner förordnas till tf. kyrkoherde i samma församling vid sidan av egen tjänst 27.6-5.7.2020.
Församlingspastorn (sjukhuspräst) vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Helena Smeds förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst på deltid 1-15.6.2020 och 20.7-9.8.2020 samt heltid 16.6-19.7.2020.
Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Marina Smeds beviljas tjänstledighet 23.9.2020-21.3.2021.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta Blom beviljas tjänstledighet 1.4-31.5.2020.
Kyrkoherden i Karleby svenska församling Per Stenberg beviljas tjänstledighet 2.4-31.5.2020.
Församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg förordnas vid sidan av egen tjänst till tf. kyrkoherde i samma församling 14-30.4.2020.

Kaplanstjänst Kyrkslätts svenska församling
Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har inom utsatt tid sökts av: pastor Peter Blumenthal, kaplanen i Agricola svenska församling Karl af Hällström och tf. kyrkoherden i Matteus församling Fred Wilén. Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterar att Samtliga sökande är formellt behöriga för kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling.

Lediga kyrkoherdetjänster i stiftet
Domkapitlet uppmanar de församlingar där ett val av kyrkoherde är förestående att överväga indirekt valsätt med tanke på den rådande situationen.

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2020-30.4.2022
Domkapitlet har valt följande personer till medlemmar i Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2020-30.4.2022:
Emma Audas, studentkaplan samt kontaktgruppens ordförande,Åbo Akademi
Ida Granfelt , ungdomsarbetsledarstuderande, Yrkeshögskolan Novia
Patrik Hagman, lärarrepresentant, Åbo Akademi
Mikael Hulten, teologiestuderande, Helsingfors universitet
Benjamin Häggblom, teologiestuderande, Åbo Akademi
Andreas Lundgren , fakultetskaplan, Helsingfors
Tomas Ray, kontaktgruppens sekreterare
Stiftsdekanen, domkapitlets representant
Hannes Uunila, kyrkomusikstuderande, Sibelius-Akademin
Vakant, diakonistuderande, Yrkeshögskolan Novia

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige har kallats till sammanträde i Borgå 26.5.2020. Detta sammanträde kommer inte att äga rum pga. coronasmittan.
Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020
Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Följande sammanträde
Domkapitlets följande sammanträden: 14.5, 11.6, 25.8

Sofia Torvalds

Mika Salminen talar svenska för att hans mamma är finlandssvensk och hans pappa gått i svensk skola.

Coronapandemin. THL:s Mika Salminen tror inte på coronaskuld: vem som helst kan smittas, och ingen ska ha dåligt samvete över det. Vad munskydden gäller tror han på grupptryck i stället för tvång. 29.10.2020 kl. 17:16
Vad kan du som andra kan ha nytta av? Det är en viktig fråga man kan ställa sig när man skapar webbinnehåll, anser Simon Lampenius.

Webben. Simon Lampenius vet en hel del om hur man får trafik till sin webbplats. Vilka missar gör vi? Och vad kännetecknar en lyckad statusuppdatering? 29.10.2020 kl. 15:14
Skivan Möda, vila och behag spelades in under tre intensiva dagar i producenten Janne 
Hyötys studio.

skiva. Att göra egna versioner av sånger som älskats i över hundra år fordrar respekt och varsamhet. Med skivan vill de göra sitt för att sångerna och Lina Sandells historia ska leva vidare. 29.10.2020 kl. 16:31
Det blir inte lätt, men det känns rätt, säger Markus Österlund om sitt nya jobb som församlingsledare.

församlingsföreståndare. Efter tio år i en synlig roll som Folktingssekreterare blev Markus Österlund församlingsföreståndare i Andreaskyrkan. Beslutet var ett resultat av många års längtan. 29.10.2020 kl. 09:13

Lärkkulla. – Jag har varit Lärkkulla trogen i princip under hela mitt arbetsliv och kan med fog säga att jag känner Lärkkulla och dess verksamhet väl, säger Juhani Jäntti. 29.10.2020 kl. 08:44
Vi tror att religion handlar om tankar och trossatser, men det är en för snäv bild, säger Laura Hellsten.

dans. Dans är inget kristna i historien hållit på med – eller? Laura Hellsten grävde och hittade både spår av dans i den medeltida kyrkan och forskare som förnekade dess existens. 28.10.2020 kl. 16:01
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
Vide föddes i förtid, och efter Olivers sjukdom var Sandra Holmgård och hennes man inställda på att det skulle gå dåligt – de hade ju varit med om en hel del. Men Vide växer och mår bra idag.

familjeliv. Väldigt få människor har liv där allt går som man tänkt, säger Sandra Holmgård. 28.10.2020 kl. 10:00
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40
Slutet nått