Gunvor Haddas beskriver i sin kolumn hur coronaviruset orsakar omställningar i de församlingsanställdas arbetsrutiner.
Gunvor Haddas beskriver i sin kolumn hur coronaviruset orsakar omställningar i de församlingsanställdas arbetsrutiner.

Vi får förlita oss på att det ordnar sig, trots vår brist på kontroll

Borgå.

"Vad betyder alla restriktioner för dig som människa den närmaste tiden? Gator och torg står tomma."

25.3.2020 kl. 22:16

Sedan Torsdagen den 12 mars har oron infunnit sig på riktigt över coronavirusets framfart. Hur ska vi förhålla oss? Vi måste reagera och vad ska vi i församlingen lägga för information på vår Facebooksida och vår webbsida?

Frågorna var många och vi dryftade dem med vår kyrkoherde. Då satte han sig på sitt rum och ville vara ostörd för att få koncentrera sig på texten vi skulle lägga ut på våra medier innan vi gick hem för dagen. Det kändes verkligen bra. Att kunna lita på att vår ledare tar sitt ansvar i en svår situation, och inte anser att man är hysterisk och överdriver oron över smittan.

Vi fick ut info till alla, personal, förtroendevalda och medlemmar, via alla medier och gick hem från jobbet. Under kvällen hade läget förvärrats och på fredagen var det dags att uppdatera alla medier igen om att alla evenemang förutom högmässan är avbokade.

Det var dags att sätta upp lappar på dörrarna till församlingshemmet om att huset är stängt och göra nya annonser för att informera alla att allt är inhiberat.

Efter regeringens presskonferens på måndagen kom ytterligare restriktioner: undantagstillstånd råder i landet. Högmässan blev en strömmad gudstjänst bakom stängda dörrar.

Vad betyder alla restriktioner för dig som människa den närmaste tiden?

Gator och torg är tomma. Du får inte gå ut med dina vänner eller samlas om ni är flera än tio. Alla över 70 år ska undvika att träffa andra. Detta har inte hänt i Finland och världen förut. Länder stänger gränser och vi sitter i våra hem, somliga i karantän.

Det som också får en att fundera är hur man gör vid en begravning av en anhörig. Ett dop och en vigsel kan man skjuta upp men en begravning ska hållas så fort som möjligt. Nu får endast de allra närmaste anhöriga delta. Vem ska få komma? Vem ska man neka? Hur kan man neka en medmänniska att ta avsked från sin vän eller sin morfar?

Nej – jag vill inte råka ut för en sådan situation. Tänk om det vore min mamma och jag och mina systrars familjer blev tvungna att välja vem av oss som får närvara. Skulle bara vi systrar gå utan våra familjer? Hur skulle det se ut? Min mammas systrar skulle inte heller vilja vara bortmotade från detta och knappast hennes vänner heller. Gå inte och dö nu, mamma!

En lösning är att man kremerar den avlidna och väntar med att jordfästa sin nära tills pandemin är över. Människor vill och måste få ta ett sista avsked av varandra.

Trots att det nu råder osäkerhet i världen och vi inte har kontroll över den rådande situationen får vi förlita oss på att det ordnar sig. Med vägledning av ansvarsfulla ledare och med Gud som bär både oss och vår framtid.

Gunvor Haddas är informationssekreterare i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Gunvor Haddas

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått