Kirsti Taiviola har med bildbehandling gjort en ungerfärlig modell för hur konstverket kan komma att se ut.
Kirsti Taiviola har med bildbehandling gjort en ungerfärlig modell för hur konstverket kan komma att se ut.

Söderkulla kyrka ska få ett nytt altarkonstverk – du hinner ännu bidra!

sibbo.

Ett konstverk i glas ska pryda det tolv meter höga fönstret bakom altaret i Söderkulla kyrka. Allmänheten är välkommen att bidra med teckningar och foton som kan påverka slutresultatet.

25.3.2020 kl. 21:45

derkulla kyrka väntar på ett konstverk i det 12 meter höga fönstret bakom altaret. Hösten 2019 avgjordes en tävling för inbjudna konstnärer och man beslöt att förverkliga Kirsti Taiviolas verk Solsången som består av 365 glasburkar uppradade i 41 våningar på ett ramverk av metall.

Taiviola inspirerades av Franciskus dikt Solsången, som kan ses som en hyllning till naturen och Guds skapelse.

– Det är lite spännande hur det gick till. Under 2017 och 2018 jobbade jag med ett konstverk som hade ljuset och soluppgången som tema. Jag vaknade alltid vid soluppgången och gjorde anteckningar. Sedan hittade jag Franciskus verk på biblioteket och den första dikten jag slog upp var Solsången. Den förmedlar den där känslan av när naturen är tyst, andra sover och man själv står på en klippa och ser ut över vattnet. Det är så lätt att leva sig in i Franciskus bön, den har en sådan närvaro.

Kirsti Taiviola vill att allmänheten ska få vara delaktig i konstverket. Foto: IIro A. Ahokas

Allmänheten delaktig

Kirsti Taiviola ville att allmänheten skulle ha en chans att påverka slutresultatet.

– Om man tänker på hur saker färdigställs numera så har vi oftast ingen del i det. Nu ville jag att delaktigheten skulle nå ut till alla, att vi gör något närproducerat tillsammans.

Fram till den 29 mars samlar därför Sibboförsamlingarna in naturfotografier eller bilder av teckningar med naturmotiv, som sedan färgmässigt förverkligas som glasburkar.

– Om det exempelvis kommer in många bilder av vatten så kommer konstverket att innehålla mer blå färg, säger Taiviola.

Slutresultatet kommer kunna ses som ett abstrakt landskap. Grönt kommer att bli den huvudsakliga färgen, också som ett önskemål från församlingarna, eftersom det är en liturgisk färg som representerar tillväxt och vitalitet.

Glasblåsarelever bidrar

Ett antal glasblåsarelever vid yrkesinstitutet Tavastia i Nuutajärvi har redan provblåst cylindrar och testat färger enligt Taiviolas instruktioner.

Glasblåsarelever testblåser glascylindrar. Foto: Kirsti Taiviola

– Det finns också möjlighet för allmänheten att komma och se hur glasblåsningen går till senare i år.

Just nu ligger arbetet på is på grund av de restriktioner coronaviruset orsakar.

Det är pulverfärger som används i färgningsprocessen.

– Det kommer att bli lager av färgränder, med ett lite trådaktigt slutresultat.

Kirsti Taiviola eftersträvar ingen wow-effekt med sitt konstverk.

– Jag hoppas att konstverket kommer att väcka en lust att sätta sig ner, betrakta och stilla sig. Och så hoppas jag att konstverket kommer att vara i harmoni med rummet och arkitekturen.

FAKTA

  • Om man vill bidra till konstverket kan man skicka in högst tre bilder per person. Taiviola gör ett urval på konstnärliga grunder. Upphovsmannen till varje bild bör uppges och om man vill får man ge en kort beskrivning av motivet. Bilderna skickas till solsangen@gmail.com. Bildpar på den inskickade bilden och motsvarande glascylinder publiceras på Sibboförsamlingarnas hemsidor.
  • Om du senare i år vill se hur glasblåsningen går till på glasskolan i Nuutajärvi kan du kontakta skolan direkt eller Kirsti Taiviola på: kirsti.taiviola@gmail.com.
  • Enligt planerna skulle konstverket vara klart till jul i år, men på grund av coronaviruset senareläggs tidtabellen och allt torde vara klart under våren 2021.
Ulrika Hansson

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått