Beredskapsgruppen som  består av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka samt kyrkoherdarna Jockum Krokfors (Jakobstads svenska), Lotta Endtbacka (Jakobstads finska) och Kaj Granlund (Pedersöre) möts i Esse.
Beredskapsgruppen som består av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka samt kyrkoherdarna Jockum Krokfors (Jakobstads svenska), Lotta Endtbacka (Jakobstads finska) och Kaj Granlund (Pedersöre) möts i Esse.

Pedersöre och Jakobstads svenska samarbetar kring strömmade gudstjänster 

strömning.

Nu är det strömmade gudstjänster över nätet som gäller den närmaste framtiden. Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar samarbetar kring gudstjänsterna.

25.3.2020 kl. 16:28

Som en följd av coronakrisen har samfälligheten i Pedersöre tagit i bruk beredskapsledningsgruppen, som består av samfällighetens tre kyrkoherdar samt förvaltningsdirektören.

Gruppen har dragit upp riktlinjer för församlingarnas verksamhet.

– När regeringen höll sin presskonferens om undantagsttillståndet hade vi redan pratat igenom allt, säger Kaj Granlund, kyrkoherde i Pedersöre.

All församlingsverksamhet, utom en gudstjänst som strömmas på webben och förrättningarna, ställs nu in. Vid vigslar och dop får högst tio personer närvara.

Jordfästningarna förrättas i regel vid graven. Myndigheternas begränsning på tio personer gäller fortsättningsvis, men de allra närmaste anhöriga som vanligtvis är make/maka samt barn med familjer kan ändå delta. Detta måste diskuteras med jordfästningsprästen. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom ska inte delta.

Gudstjänsterna som strömmas hålls i en tom Pedersöre kyrka, den finska gudstjänsten klockan tio och den gemensamma svenska klockan tolv. Närvarande i kyrkan är endast prästen, kantorn, vaktmästaren som sköter tekniken och eventuellt en stödsångare för psalmerna.

– Trots det här arrangemanget är det en gudstjänstgemenskap där alla som ser eller lyssnar på strömningen deltar, säger Jockum Krokfors, kyrkoherde i Jakobstads svenska.

Här är länken till strömning av både ljud och bild. Den gamla länken för ljudströmningen från kyrkan som finns på församlingens hemsida är fortsättningsvis i funktion.

Om anhöriga så önskar är det också möjligt att strömma förrättningarna.

Inga förrättningar hålls i hemmen. Vigslar och dop hålls i Pedersöre kyrka eller i Achreniussalen i Esse församlingshem.

– Vi strävar efter att hålla redan bokade förrättningar, säger Krokfors. Men tio personers närvaro gäller vid dop och vigsel. Då måste man komma ihåg att brudparet samt präst, kantor och vaktmästare vid en vigsel är fem personer och att barnet och faddrarna kommer till vid ett dop. Jordfästningar måste vi ha, men de övriga kan man diskutera tidpunkten på.

– Vi försöker hitta flexibla lösningar. Man kan ju lämna bort kantorn och be vaktmästaren avlägsna sig när han inte behövs, säger Granlund.

Den som bokat en förrättning för tiden under det nationella undantagstillståndet uppmanas ta kontakt med församlingen.

– Det är viktigt att inte förlora gemenskapen eller festen. När det här gått över är vi mer än gärna med på att ordna minnesstunder, dop- och bröllopsfester, säger Krokfors.

Att man koncentrerar all verksamhet till Pedersöre kyrka är en förebyggande åtgärd ifall man tvingas sätta en fastighet i karantän. Då kan verksamheten flytta till en annan kyrka.

– Anställda kommer att finnas på plats för bön och samtal i Pedersöre kyrka varje helgdag klockan 13–14. Men dörrarna till kyrkan öppnas först efter gudstjänstens slut, säger Granlund.

Församlingarna funderar nu på hur konfirmandarbetet ska gå vidare. Troligen kommer Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar att samarbeta kring det.

– Vi församlingsanställda finns fortsättningsvis till för alla. Vi finns till för samtal och diakonin fortsätter att ge bidrag. Men den första kontakten med oss ska nu ske per telefon eller per e-post. Församlingscentret är så välbesökt att vi inte kan fortsätta ta emot folk utan tidsbeställning, säger Krokfors.

Johan Sandberg

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått