Beredskapsgruppen som  består av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka samt kyrkoherdarna Jockum Krokfors (Jakobstads svenska), Lotta Endtbacka (Jakobstads finska) och Kaj Granlund (Pedersöre) möts i Esse.
Beredskapsgruppen som består av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka samt kyrkoherdarna Jockum Krokfors (Jakobstads svenska), Lotta Endtbacka (Jakobstads finska) och Kaj Granlund (Pedersöre) möts i Esse.

Pedersöre och Jakobstads svenska samarbetar kring strömmade gudstjänster 

strömning.

Nu är det strömmade gudstjänster över nätet som gäller den närmaste framtiden. Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar samarbetar kring gudstjänsterna.

25.3.2020 kl. 16:28

Som en följd av coronakrisen har samfälligheten i Pedersöre tagit i bruk beredskapsledningsgruppen, som består av samfällighetens tre kyrkoherdar samt förvaltningsdirektören.

Gruppen har dragit upp riktlinjer för församlingarnas verksamhet.

– När regeringen höll sin presskonferens om undantagsttillståndet hade vi redan pratat igenom allt, säger Kaj Granlund, kyrkoherde i Pedersöre.

All församlingsverksamhet, utom en gudstjänst som strömmas på webben och förrättningarna, ställs nu in. Vid vigslar och dop får högst tio personer närvara.

Jordfästningarna förrättas i regel vid graven. Myndigheternas begränsning på tio personer gäller fortsättningsvis, men de allra närmaste anhöriga som vanligtvis är make/maka samt barn med familjer kan ändå delta. Detta måste diskuteras med jordfästningsprästen. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom ska inte delta.

Gudstjänsterna som strömmas hålls i en tom Pedersöre kyrka, den finska gudstjänsten klockan tio och den gemensamma svenska klockan tolv. Närvarande i kyrkan är endast prästen, kantorn, vaktmästaren som sköter tekniken och eventuellt en stödsångare för psalmerna.

– Trots det här arrangemanget är det en gudstjänstgemenskap där alla som ser eller lyssnar på strömningen deltar, säger Jockum Krokfors, kyrkoherde i Jakobstads svenska.

Här är länken till strömning av både ljud och bild. Den gamla länken för ljudströmningen från kyrkan som finns på församlingens hemsida är fortsättningsvis i funktion.

Om anhöriga så önskar är det också möjligt att strömma förrättningarna.

Inga förrättningar hålls i hemmen. Vigslar och dop hålls i Pedersöre kyrka eller i Achreniussalen i Esse församlingshem.

– Vi strävar efter att hålla redan bokade förrättningar, säger Krokfors. Men tio personers närvaro gäller vid dop och vigsel. Då måste man komma ihåg att brudparet samt präst, kantor och vaktmästare vid en vigsel är fem personer och att barnet och faddrarna kommer till vid ett dop. Jordfästningar måste vi ha, men de övriga kan man diskutera tidpunkten på.

– Vi försöker hitta flexibla lösningar. Man kan ju lämna bort kantorn och be vaktmästaren avlägsna sig när han inte behövs, säger Granlund.

Den som bokat en förrättning för tiden under det nationella undantagstillståndet uppmanas ta kontakt med församlingen.

– Det är viktigt att inte förlora gemenskapen eller festen. När det här gått över är vi mer än gärna med på att ordna minnesstunder, dop- och bröllopsfester, säger Krokfors.

Att man koncentrerar all verksamhet till Pedersöre kyrka är en förebyggande åtgärd ifall man tvingas sätta en fastighet i karantän. Då kan verksamheten flytta till en annan kyrka.

– Anställda kommer att finnas på plats för bön och samtal i Pedersöre kyrka varje helgdag klockan 13–14. Men dörrarna till kyrkan öppnas först efter gudstjänstens slut, säger Granlund.

Församlingarna funderar nu på hur konfirmandarbetet ska gå vidare. Troligen kommer Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar att samarbeta kring det.

– Vi församlingsanställda finns fortsättningsvis till för alla. Vi finns till för samtal och diakonin fortsätter att ge bidrag. Men den första kontakten med oss ska nu ske per telefon eller per e-post. Församlingscentret är så välbesökt att vi inte kan fortsätta ta emot folk utan tidsbeställning, säger Krokfors.

Johan Sandberg

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
Slutet nått