Närpes församling förbereder samarbetsförhandlingar

samarbetsförhandlingar.

Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa.

24.3.2020 kl. 08:55

– Vi har fattat beslut om samarbetsförhandlingar. Men vi har inget beslut på om och när de ska inledas. Det är bara en grund för att öppna för samarbetsförhandlingar ifall läget så skulle kräva, säger ekonomichef Kjell Storgeust.

Det gäller församlingens samtliga 24 fastanställda.

– Ifall förhandlingar blir av måste vi se vilka som har arbetsuppgifter som absolut måste skötas. Till exempel måste församlingsmästarna vara med på begravningarna. Det går inte att köra generellt över hela linjen.

Storguest understryker att ekonomisektionen, som gjorde beslutet, är enig om att permitteringar ska tillgripas först i yttersta nödfall. Ingen i sektionen var tilltalad av att permittera, säger han.

– Men man måste också ser på samhället i övrigt och vilket ansvar kyrkan har i förhållande till skattebetalarna.

För att allt ska gå rätt till ska församlingarna ge ett meddelande om samarbetsförhandlingar minst fem dagar innan förhandlingarna inleds. Förhandlingarna ska sedan pågå i minst fjorton dagar innan permitteringar kan verkställas. Något datum för de inledande förhandlingarna har man inte gett.

– Beskedet har i alla fall gått ut till alla medarbetare så de är medvetna om att förhandlingarna finns med som ett element. De närmaste veckorna ska vi se vilka ersättande uppgifter som finns för de anställda vars grupper nu ligger nere.

Förra veckan meddelade också Pedersöre kyrkliga samfällighet om samarbetsförhandlngar. Förhandlingarna där inleds på torsdag.

Johan Sandberg

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15
Slutet nått