Brändö-Kumlinge församling är en liten församling, där kyrkoherden får sköta tekniken själv.
Brändö-Kumlinge församling är en liten församling, där kyrkoherden får sköta tekniken själv.

"Nu har kyrkan en annan väg att gå"

strömning.

Att strömma andakter och gudstjänster är nytt i många församlingar, men Kent Danielsson satte igång genast, även om han är nybörjare.

18.3.2020 kl. 16:08

I dag strömmade Kent Danielsson, kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling, sin första informationssnutt till församlingen.

Var det något du gjort tidigare?

– Nejnejnej! Imorse måste jag leta reda på hur man gör! På en kort stund fick jag 300 visningar. För en stund sedan var de redan 500, det är ju fler än vi är i församlingen, säger Danielsson på onsdag eftermiddag.

Han har många kreativa planer för den närmaste månaden. Han tänker göra en genomgång av Frälsarkransen och dela andakterna på sin egen och församlingens Facebook-sida.

– Vi matas av så mycket information som bara späder på vår oro, och nu har kyrkan en annan väg att gå. Nu tar vi ledigt från alla tankar och föreställningar och all oro. Vi går ner i tystnaden – och i tystnaden finns ingen oro.

Han vet att många har orsak att vara oroliga just nu: för sin egen och andras hälsa och inkomst.

– Men man kan inte vara orolig hela tiden. Just nu är tystnad och meditation guld värda.

Hur lång blir din Frälsarkrans-serie?

– Ja, det finns ju 18 pärlor, så den blir lång, skrattar han.

– Det blir kanske tio inlägg, tippar han sedan.

På söndag strömmas gudstjänsten från Brändö kyrka, följande söndag från Kumlinge kyrka.

– Jag, kantorn och kyrkvaktmästaren kommer också att fira nattvard. I Kumlinge kyrka gör vi det tillsammans med änglarna i taket och med alla helgon.

Han oroar sig för alla dessa äldre som hört till det mest trogna kyrkfolket. De har utgjort församlingens inre kärna, och de flesta är inte uppkopplade. Plötsligt står de utanför.

– Hur jag ska nå dem har jag ännu inte listat ut. Många av dem blir utanför hur mycket man än strömmar.

Sofia Torvalds

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått