Martin Fagerudd är kyrkoherde i Vanda svenska församling.
Martin Fagerudd är kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Att tala och lyssna

Kolumn.

Varken livet eller världen är simpla. De kan varken kontrolleras eller förutspås.

2.9.2020 kl. 00:00

Kyrkan har inte funnit den vises sten, som berättar hur alla människor ska kunna ta emot dess budskap. Det beror på att varken livet eller världen är simpla. De kan varken kontrolleras eller förutspås. De är komplicerade, liksom också människan. Det gör predikandet svårt, men det kan också vara överraskande, till exempel när någon ger av sin dyrbara tid och ger respons.

Vanda svenska församling har som mål för sina gudstjänster att använda ett lättfattligt språk samt föra dem i samtalston. Dessutom vill var och en av oss hålla så intressanta predikningar som möjligt. Den som talar får välja vad den talar och den andra parten får välja vad den lyssnar på. Det handlar om samma villkor för växelverkan för alla parter, som är principen för all kommunikation i Guds värld. Till denna princip håller sig den yngsta strategin i Nya testamentet (Apg. 1:8). Apostlagärningarna berättar att människan väljer, tror hon på apostlarna eller inte. Apostlarna själva ansvarar för sin förkunnelse.

Den äldsta strategin i NT finns i Matteus evangelium. Jag tycker att Jesus ställer nästan ett omöjligt mål i Missionsbefallningen: gör alla folk till lärjungar. I Apostlagärningarna räcker det med att apostlarna vittnar om honom. Varför har inte Jesus samma krav i Apostlagärningarna? Jag tror att det beror på att Gud skapat både människan och livet så komplicerade, att dessa varken kan kontrolleras eller manipuleras. Därför får växelverkan inte vara respektlöst prackande eller tvingande.

Men när jag döper ett barn, då är det på sin plats att läsa Missionsbefallningen, inte bara för att handboken säger det, utan för att målet, som Jesus ställer upp, nås då. Gud får ett nytt barn i sin världsvida familj och Jesus får en ny lärjunge, liksom församlingen får en ny syster eller bror.

Båda strategierna är Guds strategier. De skiljer sig på ett avgörande sätt från alla andra strategier. Jesus är alltid närvarande när dessa förverkligas.

Martin Fagerudd

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24
Konserten i Sibbo kyrka börjar kl. 19.

konsert. Ett fel smög sig med i annonseringen i senaste nummer av Kyrkpressen. Konserten Silent Music med Borgå blåsorkester börjar kl. 19 i Sibbo kyrka på fredag. 17.11.2020 kl. 10:16

LARSMO . – Jag var med och startade upp strömningen när corona-lockdownen kom i våras. Lite på eget bevåg fixade jag en Youtube-kanal för Larsmo församling, berättar Thomas Fagerholm. 16.11.2020 kl. 16:24

LARSMO . – Själavård och förbön går hand i hand, säger han inför församlingens Själavårdshelg. 16.11.2020 kl. 14:48
Sara George är glad att den fria bönen gjort deltagarna mindre rädda att uttrycka sig inför varandra.

sibbo. Hjälp, vad ska det här bli till? Sara George startade en bönegrupp som kombinerar bön med promenader. 11.11.2020 kl. 11:37

bön. Om vi sätter in coronasituationen i Herrens bön, hur blir det då? Kanske så här ... 16.11.2020 kl. 16:13
Liz Karlsson (till vänster) och Eva-Helena Hansen uppskattar de regelbundna digitala träffarna med seniorer.

jomala. Genom den digitala satsningen "Äldis" får seniorer ett fönster ut mot världen och varandra. – På det här viset kan de påverka sitt liv, säger Liz Karlsson som är koordinator. 11.11.2020 kl. 11:58
Sonja Winé är ungdomsarbetsledare i Jomala församling.

Kolumn. "Även jag kan vara ett ljus för någon." 11.11.2020 kl. 11:52
Kaffe och en pratstund gör gott. Från vänster Hjördis Bredenberg, Arla Andersson, Elinor Rehnström, Gunhild Lindström, Rose Nyström och Denise Paananen.

Väståboland. – När man får finnas till för någon annan känns jobbet som mest meningsfullt, säger diakon Kaisa Söderholm. I Korpo kapellförsamling ordnas ett kafé för dem som drabbats av cancer. 11.11.2020 kl. 11:46
Camilla Ekholm är kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

Kolumn. "Jag har märkt att då jag själv eller någon annan säger till mig att jag ska känna lycka, ja då är det svårare än någonsin att göra det." 11.11.2020 kl. 11:29
Slutet nått