För Helén Hägglund är församlingen en plats för stillhet, stabilitet och eftertanke.
För Helén Hägglund är församlingen en plats för stillhet, stabilitet och eftertanke.

”Församlingens betydelse har bara ökat för mig”

BORGÅ.

För Helén Hägglund är församlingslivet en motvikt till ekorrhjulet. – Man behöver inte prestera i församlingen, säger hon.

3.4.2024 kl. 11:24

Helén Hägglund är 41 år, Borgåbo och jobbar som internationell försäkringsmäklare. Hon är gift och har två barn som är åtta och elva år. Hon tycker om att vara ute i naturen, att vandra, cyklar och simma. Och så älskar hon godis.

Dessutom är hon aktiv i församlingen, inte som förtroendevald, men nog som deltagare och församlingsmedlem. Då vi pratar har hon så sent som helgen innan varit på en middag för föräldrar i församlingens regi tillsammans med sin man.

Har du alltid varit församlingsaktiv?

– Nej. Det var en lång paus från att jag gick i skriftskolan fram tills att vi fick barn. När vi flyttade från Esbo till Borgå hade jag inte så många bekanta i Borgå och jag tänkte att till församlingen får man komma som man är.

Helén Hägglund konstaterar att det är ganska vanligt att ha ett avbrott i församlingsengagemanget som ung och ung vuxen. Under studietiden är det mycket annat som händer, och så går åren.

– Man ändras ju som människa också. Ibland är man mer intresserad och ibland mindre. Men man blir aldrig för gammal och man är aldrig för ung för att vara med!

Vad betyder församlingen för dig i dag?

– Det är en trygg punkt. I församlingen kan jag hitta stillhet, ro, samvaro och acceptans. Jag skulle säga att församlingens betydelse bara har ökat för mig i och med världsläget.

Helén Hägglund har ett aktivt liv, precis som många andra i hennes ålder. Det är karriär, barn, hobbyer, och allt annat däremellan.

Hon konstaterar att många också har äldre föräldrar i behov av stöd samtidigt som barnen ännu är så pass små att de behöver mycket av en som förälder. Likväl tror hon inte att församlingsliv behöver vara ytterligare en stressfaktor.

– Om man söker lite tid för stillhet, stabilitet och eftertanke, om man känner att ekorrhjulet snurrar för snabbt – då kan församlingen vara en motvikt till det. Man behöver inte prestera i församlingen. Man får komma som man är.

Finns det någon viss typ av verksamhet som du skulle vilja se mer av i Borgå svenska domkyrkoförsamling eller som du saknar?

– Nej. Jag kan inte säga att jag saknar något. De är väldigt duktiga.

– Jag har varit med i många olika församlingar i och med att jag flyttat mycket, men jag får ge 10 plus till församlingen i Borgå. Vår församling lyssnar och skräddarsyr verksamheten utgående från resurser och möjlighet.

För henne är verksamheten för barn och unga särskilt viktigt. Det gäller både läger och annan löpande verksamhet. Själv deltar hon gärna i kvinnodagar som ordnats, familjeläger, utflykter och allt möjligt annat. Dessutom är insamlingen Gemensamt ansvar viktig för henne.

– Det är ett konkret sätt att försöka underlätta för mindre bemedlade. Det finns överlag många olika insamlingar, men Gemensamt ansvar synliggör problem i samhället på ett fint och positivt sätt genom olika evenemang.

– Man prackar inte på någon något, men man ger möjligheten att hjälpa.

Text: Rebecca Pettersson
Foto: Privat