John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.
John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.

"Galileo skickades inte i fängelse av kyrkan och Einstein trodde inte på en personlig Gud"

john hedley brooke. 25 myter om religion och vetenskap skjuts ner av forskare i boken Galileo Goes to Jail. 13.3.2015 kl. 10:24

John Hedley Brooke, emeritusprofessor från Oxford, är en av de 25 forskare, filosofer och historiker som bidragit till boken Galilo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, nyutkommen i finsk översättning.

– Det är en bok som förklarar de vanligaste missförstånden gällande religion och vetenskap.

John Hedley Brookes besökte Helsingfors universitet förra veckan och föreläste kring påståendet att modern naturvetenskap orsakat den västerländska kulturens sekularisering.

– Kärnan i myten är att naturvetenskapen i högre grad än någon annan faktor orsakat sekulariseringen. Att påstå det är väldigt vilseledande.

Läs intervjun med John Hedley Brooke i veckans Kyrkpressen.

Boken behandlar följande 25 myter:

1. Naturvetenskapens förfall under antiken berodde på kristendomens spridning

2. Kyrkan hindrade naturvetenskapens utveckling på medeltiden

3. De kristna på medeltiden lärde ut att jorden var platt

4. Den medeltida islamska kulturen var negativt inställd till naturvetenskap

5. Den medeltida kyrkan förbjöd dissekering

6. Människan hade varit världsalltets mittpunkt, men åsidosattes av Kopernikus läror

7. Giordano Bruno var den moderna naturvetenskapens första martyr

8. Galileo fängslades och torterades för att han stödde Kopernikus läror

9. Kristendomen gav upphov till den moderna naturvetenskapen

10. Den naturvetenskapliga revolutionen befriade naturvetenskapen från religionen

11. Katolikerna deltog inte i den naturvetenskapliga revolutionen

12. René Descartes skiljde själen från kroppen

13. Isaac Newtons mekanistiska världsbild gjorde Gud överflödig

14. Kyrkan fördömde anestesi under förlossningar med bibliska argument.

15. Evolutionsteorin grundar sig på cirkelargument.

16. Evolutionen fick Darwin att överge sin kristna övertygelse – tills han på nytt kom till tro på sin dödsbädd

17. Huxley krossade Wilberforce i debatten om evolution och religion

18. Darwin omintetgjorde den naturliga teologin

19. Darwin och Haeckel var delskyldiga till nazisternas biologi

20. Evolutionsmotståndarna förlorade i rättegången mot Scopes

21. Einstein trodde på en personlig Gud

22. Kvantfysiken bevisade att läran om den fria viljan är sann

23. ”Intelligent design” erbjuder ett vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin

24. Kreationismen är ett uteslutande amerikanskt fenomen

25. Modern naturvetenskap har orsakat den västerländska kulturens sekularisering

Christa Mickelsson
En debatt om homosexualitet har lett till kritikstorm mot prästerna i Kristinestad.

debatt. Den häftiga debatten om de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexualitet diskuteras vid församlingsrådets möte nästa vecka. 18.1.2019 kl. 13:08
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

nytt från domkapitlet. Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts. 17.1.2019 kl. 16:15
Indien finns på plats 10. Hindunationalismen innebär att våld mot kristna och andra minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

World Watch List. Förföljelsen av kristna ökar, blir mer utbredd och fler dödas, enligt World Watch List 2019. Antalet länder där kristna utsätts för extrema eller allvarliga förföljelser för sin tros skull räknas nu till 73, mot 58 för ett år sedan. 16.1.2019 kl. 16:18
Björn Vikström vill utreda Engströms insändare.

diskussionsklimat. Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestad, väckte i en diskussion på Facebook uppmärksamhet med anledning av kommentarer om homosexuella. I en debattartikel i tidningen Syd-Österbotten uttrycker Markus Engström, kaplan i samma församling, sitt stöd för Norrback. Engströms formuleringar ogillas av biskop Björn Vikström och i en kommentar säger han att domkapitlet i Borgå stift kommer att ”reagera och utreda saken”. 15.1.2019 kl. 18:32
Harry S Backström

biskopsval . På måndag eftermiddag lämade också Harry S Backströms valmansförening in sin undersstödslista för biskopsvalet. Backström blir den formellt fjärde kandidiaten. 14.1.2019 kl. 15:49
Lisa Enckell är kandidat i biskopsvalet.

biskopsval. På onsdagseftermiddagen lämnades också Lisa Enckells stiftelseurkund in till domkapitlet i Borgå. Hon blev därmed den tredje officiella kandidaten i vårens biskopsval. 14.1.2019 kl. 15:44
Bo-Göran Åstrand

biskopsval. Bo-Göran Åstrands är den andra officiella biskopskandidaten. Understödslistan till domkapitlet på måndag förmiddag. 14.1.2019 kl. 11:43
Bo-Göran Åstrand

biskopsval . Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand är den fjärde kandidaten i biskopsvalet i Borgå stift. 7.1.2019 kl. 10:47
Sixten Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

biskopsval. Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet bekräftades på fredagen när hans understödare lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet. 4.1.2019 kl. 15:19
Carla Ihatsu jobbar som vaktmästare i Finlands antagligen mest fotograferade byggnad, Helsingfors domkyrka. På domkyrkotorget breder den glittrande julmarknaden ut sig.

Stämning. Tidigt på julaftons morgon står hon i en tyst domkyrka och stryker altardukar. ”Det är bästa stunden på dagen”, säger vaktmästare Carla Ihatsu. 21.12.2018 kl. 11:32
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00