John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.
John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.

"Galileo skickades inte i fängelse av kyrkan och Einstein trodde inte på en personlig Gud"

john hedley brooke. 25 myter om religion och vetenskap skjuts ner av forskare i boken Galileo Goes to Jail. 13.3.2015 kl. 10:24

John Hedley Brooke, emeritusprofessor från Oxford, är en av de 25 forskare, filosofer och historiker som bidragit till boken Galilo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, nyutkommen i finsk översättning.

– Det är en bok som förklarar de vanligaste missförstånden gällande religion och vetenskap.

John Hedley Brookes besökte Helsingfors universitet förra veckan och föreläste kring påståendet att modern naturvetenskap orsakat den västerländska kulturens sekularisering.

– Kärnan i myten är att naturvetenskapen i högre grad än någon annan faktor orsakat sekulariseringen. Att påstå det är väldigt vilseledande.

Läs intervjun med John Hedley Brooke i veckans Kyrkpressen.

Boken behandlar följande 25 myter:

1. Naturvetenskapens förfall under antiken berodde på kristendomens spridning

2. Kyrkan hindrade naturvetenskapens utveckling på medeltiden

3. De kristna på medeltiden lärde ut att jorden var platt

4. Den medeltida islamska kulturen var negativt inställd till naturvetenskap

5. Den medeltida kyrkan förbjöd dissekering

6. Människan hade varit världsalltets mittpunkt, men åsidosattes av Kopernikus läror

7. Giordano Bruno var den moderna naturvetenskapens första martyr

8. Galileo fängslades och torterades för att han stödde Kopernikus läror

9. Kristendomen gav upphov till den moderna naturvetenskapen

10. Den naturvetenskapliga revolutionen befriade naturvetenskapen från religionen

11. Katolikerna deltog inte i den naturvetenskapliga revolutionen

12. René Descartes skiljde själen från kroppen

13. Isaac Newtons mekanistiska världsbild gjorde Gud överflödig

14. Kyrkan fördömde anestesi under förlossningar med bibliska argument.

15. Evolutionsteorin grundar sig på cirkelargument.

16. Evolutionen fick Darwin att överge sin kristna övertygelse – tills han på nytt kom till tro på sin dödsbädd

17. Huxley krossade Wilberforce i debatten om evolution och religion

18. Darwin omintetgjorde den naturliga teologin

19. Darwin och Haeckel var delskyldiga till nazisternas biologi

20. Evolutionsmotståndarna förlorade i rättegången mot Scopes

21. Einstein trodde på en personlig Gud

22. Kvantfysiken bevisade att läran om den fria viljan är sann

23. ”Intelligent design” erbjuder ett vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin

24. Kreationismen är ett uteslutande amerikanskt fenomen

25. Modern naturvetenskap har orsakat den västerländska kulturens sekularisering

Christa Mickelsson

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått