John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.
John Hedley Brooke är emeritusprofessor i naturvetenskap och religion vid Oxford universitet. Förra veckan föreläste han vid Helsingfors universitet.

"Galileo skickades inte i fängelse av kyrkan och Einstein trodde inte på en personlig Gud"

john hedley brooke. 25 myter om religion och vetenskap skjuts ner av forskare i boken Galileo Goes to Jail. 13.3.2015 kl. 10:24

John Hedley Brooke, emeritusprofessor från Oxford, är en av de 25 forskare, filosofer och historiker som bidragit till boken Galilo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, nyutkommen i finsk översättning.

– Det är en bok som förklarar de vanligaste missförstånden gällande religion och vetenskap.

John Hedley Brookes besökte Helsingfors universitet förra veckan och föreläste kring påståendet att modern naturvetenskap orsakat den västerländska kulturens sekularisering.

– Kärnan i myten är att naturvetenskapen i högre grad än någon annan faktor orsakat sekulariseringen. Att påstå det är väldigt vilseledande.

Läs intervjun med John Hedley Brooke i veckans Kyrkpressen.

Boken behandlar följande 25 myter:

1. Naturvetenskapens förfall under antiken berodde på kristendomens spridning

2. Kyrkan hindrade naturvetenskapens utveckling på medeltiden

3. De kristna på medeltiden lärde ut att jorden var platt

4. Den medeltida islamska kulturen var negativt inställd till naturvetenskap

5. Den medeltida kyrkan förbjöd dissekering

6. Människan hade varit världsalltets mittpunkt, men åsidosattes av Kopernikus läror

7. Giordano Bruno var den moderna naturvetenskapens första martyr

8. Galileo fängslades och torterades för att han stödde Kopernikus läror

9. Kristendomen gav upphov till den moderna naturvetenskapen

10. Den naturvetenskapliga revolutionen befriade naturvetenskapen från religionen

11. Katolikerna deltog inte i den naturvetenskapliga revolutionen

12. René Descartes skiljde själen från kroppen

13. Isaac Newtons mekanistiska världsbild gjorde Gud överflödig

14. Kyrkan fördömde anestesi under förlossningar med bibliska argument.

15. Evolutionsteorin grundar sig på cirkelargument.

16. Evolutionen fick Darwin att överge sin kristna övertygelse – tills han på nytt kom till tro på sin dödsbädd

17. Huxley krossade Wilberforce i debatten om evolution och religion

18. Darwin omintetgjorde den naturliga teologin

19. Darwin och Haeckel var delskyldiga till nazisternas biologi

20. Evolutionsmotståndarna förlorade i rättegången mot Scopes

21. Einstein trodde på en personlig Gud

22. Kvantfysiken bevisade att läran om den fria viljan är sann

23. ”Intelligent design” erbjuder ett vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin

24. Kreationismen är ett uteslutande amerikanskt fenomen

25. Modern naturvetenskap har orsakat den västerländska kulturens sekularisering

Christa Mickelsson
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00