Evenemang

Evenemang > Borgå

Borgå

  • Må 18.02 kl 08:30

Stolfysio

kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
  • Må 18.02 kl 14:15

Andakt i Mikaelskapellet

Eriksson och Kerstin Busk-Åberg
  • Ti 19.02 kl 10:00 - 13:30

Café Ankaret öppet ti

on, to, Runebergsg. 24.
  • Ti 19.02 kl 12:00

Andakt med lunch i församlingshemmet

Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €
  • Ti 19.02 kl 13:00

Väntjänstvännerna samlas i musikrummet
  • On 20.02 kl 13:00

Mariakretsen samlas i musikrummmet
  • To 21.02 kl 13:00

Missionskretsen samlas i musikrummet
  • To 21.02 kl 18:00

Jakten på bibeln i Café Ankaret

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00