Tjugofyra sju

Magnus Lindholm 24.07.2022

Nånstans högt uppe i släktträdet, i slutet av 1300-talet, uppenbarar sig på en av de stadigare kvistarna en viss Märta Natt och Dag när hon gifter sig med lagmannen Peder Arvidsson Ribbing, barnbarnsbarn till Birgitta Birgersdotter, alias Heliga Birgitta. För mig som bara snuddat vid släktforskning fascinerades jag redan tidigt av de fantasieggande namnen på denna ganska fullklottrade stamtavla: Sparre, Gylta, Kafvle, Stake, Toll. Och Ribbing. Min pappa, med ett av de allra vanligaste tillnamnen (637 Lindholmar i Helsingfors telefonkatalog i början av 1960-talet) och som troligen var ännu mindre bevandrad än jag är i den genealogiska stamträdsparken, undrade – och det här var ett uttryck för hans humor i mitten av förra seklet – varför släkten Natt och Dag för enkelhetens skull inte kunde byta namn till Dygnet Runt?

Det här var förstås lika roligt som det var lättköpt och smått vanvördigt. Men som en åsnebrygga till dagens bloggtema passar det som bark på stam. Idag den 24.7. uppmärksammar International Self-Care Foundation (ISF) nämligen International Self Care Day – Ta-hand-om-dig-själv-dagen. Att det sker just idag hör naturligtvis ihop med att 24/7 (tjugofyra sju) har formats till ett vedertaget begrepp som syftar på något, ofta kommersiell verksamhet, som pågår dygnet runt, veckan igenom, hela tiden. Ja, i själva verket har denna dag föregåtts av Self-Care Month, som Världshälsorganisationen WHO initierat, och som alltså startade 24.6. Att Rysslands krig mot Ukraina inleddes 24.2. och tydligen fortgår natt och dag 24/7 är en händelse som ser ut som en tanke, förvisso en mycket tragisk tanke.

Ja, vi ska ta hand om oss själva, varje dag, dygnet runt helst; sova regelbundet, sköta om vår hälsa, äta vettigt, praktisera tacksamhet, lyssna på bra musik, motionera lagom, öva oss i att säga nej, och så vidare. Men också erbjuda andra vår hjälp, ringa nån som är ensam, hälsa på grannar, vara föredömen. Men, men … Allt det här är förstås bra och riktigt men den brutala/glada sanningen är att jag ingenting kan göra eller säga eller tänka om jag inte själv först fått det som gåva. Och jag mediterar över hur Heliga Birgitta som åttabarnsmor och äkta hälft till riddaren och lagmannen Ulf Gudmarsson dels levde ett så tumultartat och rörligt vardagsliv men samtidigt stod vidöppen för den dialog som Kristus gång på gång initierade.

Vad ISF inte noterar om 24/7 men som vi alla inser: Kropp och skal är förstås viktiga, men själ och ande är ännu viktigare – i natt, i dag, dygnet runt, hela veckan, ständigt. Att Birgitta Birgersdotters helighet föregick av ett liv fyllt med praktiska sysslor och världsliga ting är en tröst för mig som famlar och fumlar, trevar och snavar. Ja, jag försöker ta hand om min kropp så gott det går, men utan Guds medverkan 24/7 är jag bokstavligen såld.

Dr Barck är rotad ganska mitt i Hertonäs gårds park och under årens lopp har vi utvecklat en smått säregen inre dialog. Träd i allmänhet är ju ganska tystlåtna men Dr Brack har avslöjat många intressanta detaljer både om mig och mitt förhållande till stamträd.
Dr Barck är rotad ganska mitt i Hertonäs gårds park och under årens lopp har vi utvecklat en smått säregen inre dialog. Träd i allmänhet är ju ganska tystlåtna men Dr Brack har avslöjat många intressanta detaljer både om mig och mitt förhållande till stamträd.

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24