Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

Församlingen vill bygga tillsammans med kommunen

samarbete.

Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär.

14.2.2020 kl. 15:46

Skolan i Houtskär ligger i Träsk, men den är i så dåligt skick att skolan för tillfället är inrymd i församlingshemmet, som ligger i Näsby centrum. Harry S. Backström, kyrkoherde i Väståbolands svenska församling och ordförande i gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet, hoppas på ett gemensamt nybygge med Pargas stad: skola, dagis och församlingshem under samma tak.
Församlingshemmet börjar nämligen också vara i behov av renovering.

– Vi skulle föredra ett alternativ där man skulle bygga i Näsby, i anslutning till daghemmet.

Den nya byggnaden kunde inrymma skola, dagis, församlingshem och också erbjuda utrymmen till folkhögskolan, som ordnar en hel del skriftskolläger om somrarna. Ett problem med den planen är att många i Houtskär vill att skolan ska stanna kvar i Träsk.
Backström kan också tänka sig ett sådant alternativ att staden bygger en liten skola i Träsk men ändå samarbetar med församlingen gällande dagiset i Näsby centrum.
– Jag tycker det är viktigt att pröva olika scenarier och hitta den bästa tänkbara lösningen.

På vilket sätt skulle gemensamma utrymmen med skola och dagis gynna församlingen?

– Då är fler med och betalar för byggnaderna. Under vardagen skulle utrymmet tjäna som skola och dagis och under veckosluten som församlingshem. Fastigheter är dyra idag och man behöver hitta lösningar där man jobbar tillsammans, för de gyllene åren börjar vara förbi. Att bygga en sådan här anläggning i Näsby centrum är bra också på det viset att folk ju vill bo där det finns god infrastruktur.

Han berättar att Pargas stad gärna skulle fatta snabba beslut om skolans framtid i Houtskär, medan den kyrkliga samfälligheten inte har bråttom.

– Om beslutet ska fattas redan i vår blir de orealistiskt för oss att vara med. Vår beslutsgång tar nämligen också tid, och jag tror inte att det är klokt att forcera sådana här beslut.

Finns det en misstänksamhet inför ett samarbete mellan kyrka och kommun?

– Nej, tvärtom. Det handlar givetvis om politiska beslut, men hos staden finns det en vilja att göra tillsammans. Däremot finns det skepsis i Houtskär, vissa undrar om det är bra att kommun och församling jobbar tillsammans. Men övervägande är det positivt. Motståndet handlar också om att man känner så starkt för att skolan fortfarande ska vara i Träsk, och det förstår jag. Här behöver vi Houtskärbornas kreativa tänkande kring problemet, och jag hoppas att ingen part låser sig för snabbt.

Onsdagen den 26 februari ordnas en diskussion om skolplanerna i Houtskär. Alla invånare är välkomna att delta i diskussionen.

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Slutet nått