Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

Så här ser nya stiftsfullmäktige ut

val.

Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in.

12.2.2020 kl. 18:02

Präster till stiftsfullmäktige:

Yvonne Terlinden – listan Tillsammans – 57 röster (jämförelsetal 180)
Robert Lemberg – Tillsammans – 23 röster (90)
Tomas Klemets – listan Jesus i centrum – 22 röster (80)
Katarina Gäddnäs – Tillsammans – 15 röster (60)
Siv Jern – Tillsammans – 14 röster (45)
Daniel Norrback – listan Jesus i centrum – 20 röster (40)
Monica Heikel-Nyberg – Tillsammans – 13 röster (36)

Ordinarie lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige:

Anita Ismark – listan En kyrka för alla – 19,621 röster (jämförelsetal 174,883)
Åsa Eklund – listan För Kristi kyrka – 16,038 röster (99,725)
Susanne Björkman – En kyrka för alla – 12,144 röster (87,442)
Gunnel M Helander – En kyrka för alla, 10,627 röster (58,294)
Krister Mård – För Kristi kyrka – 12,728 röster (49,863)
Ann Lönnberg – En kyrka för alla – 10,537 röster (43,721)
Frank Lindholm – En kyrka för alla – 10,170 röster (34,977)
Marcus Henricson – För Kristi kyrka – 9,622 röster (33,242)
Rita Nordström-Lytz – En kyrka för alla – 9,737 röster (29,147)
Olle Victorzon – En kyrka för alla – 9,677 röster (24,983)
Thomas Fagerholm – För Kristi kyrka, 8,883 röster (24,931)
Thomas Rosenberg – En kyrka för alla – 9,486 röster (21,860)
Hans Snellman – För Kristi kyrka – 7,416 röster (19,945)

Ålands lekmannamedlem i stiftsfullmäktige, Christian Beijar, valdes genom sämjoval.

Lekmannamedlemmarna väljs genom ett system med vägda röster. En röst är värd olika mycket beroende både på hur stor församlingen är där den röstberättigade verkar och hur många från församlingen som har rösträtt.

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Slutet nått