Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

Spännande och omtumlande!

val.

Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf.

12.2.2020 kl. 17:25

– Jag är jätteglad, jag skulle ljuga om jag sa något annat! säger en omtumlad Ulla-Maj Wideroos som precis får veta att hon blivit invald som lekmannaombud i kyrkomötet.

– Det nog ofattbart. Jag hade inte alls räknat med det här, när jag visste hur valsystemet ser ut och hur rösterna vägs.

Hon ville ställa upp på listan En kyrka för alla eftersom hon kände att listans värderingar stod henne nära.

– Jag har trivts jättebra med att vara förtroendevald i församlingen (Närpes församling) och jag tyckte det var min skyldighet att gå vidare. Det var lätt att tacka ja att ställa upp på den här listan i kyrkomötesvalet.

– Spännande! Jag ser fram emot arbetet i kyrkomötet med skräckblandad förtjusning, säger Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde i Nykarleby och invald som nytt prästombud från listan Tillsammans.

– Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet och ser fram emot diskussionerna i kyrkomötet.

Hon vill lyfta fram några saker som hon särskilt vill arbeta för. Den första är att hitta en lösning på äktenskapsfrågan.

– Jag vill arbeta för en lösning som ger rum för olika perspektiv, en lösning som ger rum för olika syner och förhållningssätt, en inkluderande lösning där alla får plats.

Hon hoppas också på att höja kyrkans profil vad gäller att arbeta för miljöfrågor i Finland. Dessutom hoppas hon på att få vara med och skapa nya förvaltningsstrukturer i församlingarna.

– Strukturer som möjliggör ett gräsrotsarbete och större utrymme för församlingsmedlemmarna.

Dessa är Borgå stifts kyrkomötesombud

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Slutet nått